Príloha č. 2

Projekty riešené na pracovisku

Pozn.: Čísla publikovaných prác sú uvedené v súlade s prílohou 3.

Projekt VEGA 2/7107/20

FYZIKÁLNE PROCESY VZNIKU A VÝVOJA CHEMICKEJ PEKULIARITY RANÝCH HVIEZD - Physical processes of the origin and development of the chemical peculiarity of early stars.

Vedúci projektu: J. Žižňovský

Trvanie projektu: 01/2000 - 12/2002

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 44 000,- Sk,

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 2

Publikované práce č.: 29, 39, 40, 60, 61, 66, 92 a 93.

Projekt VEGA 2/7151/20

FYZIKA A DYNAMIKA METEOROIDOV A MIKROMETEOROIDOV V MEDZI-PLANETÁRNOM PROSTREDÍ A PRI STRETNUTÍ SO ZEMOU - Physics and dynamics of meteoroids and micrometeoroids in the interplanetary environment and on encounter with the Earth.

Vedúci projektu: A. Hajduk

Trvanie projektu: 01/2000 - 12/2002

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 104 000,- Sk,

Inst. Space Res. Švédsko: 13 000,- Sk,

NATO: 73 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 5

Publikované práce č.: 25, 26, 27, 57, 62, 82 a 89.

Projekt VEGA 2/7229/20

MAGNETIZMUS, DYNAMIKA A VARIABILITA SLNEČNEJ ATMOSFÉRY -Magnetism, dynamics and variabity of the Solar atmosphere

Vedúci projektu: A. Kučera

Trvanie projektu: 01/2000 - 12/2002

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 90 000,- Sk,

Európska únia: 30 000,- Sk,

SCOSTEP: 22 000,- Sk,

CNR Taliansko: 15 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 4

Publikované práce č.: 14, 22, 35, 73, 90 a 91.

Projekt VEGA 2/1005/21

ZDROJOVÉ OBLASTI MEDZIPLANETÁRNYCH TELIES PRICHÁDZAJÚCICH DO TESNEJ BLÍZKOSTI SLNKA - Source regions of sungrazers.

Vedúci projektu: E. Pittich

Trvanie projektu: 01/2001 - 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 44 000,- Sk,

Astron. Gesellschaft, Nemecko: 7 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 4

Publikované práce č.: 1, 46, 54, 55, 56, 65, 69 a 94.

Projekt VEGA 2/1008/21

AKRÉCIA, PRENOS HMOTY A ICH FYZIKÁLNE PREJAVY V KATAKLIZMA-TICKÝCH DVOJHVIEZDACH A V PRÍBUZNÝCH OBJEKTOCH - Acretion, mass transfer and their physical manifestations in cataclysmic binaries and related objects.

Vedúci projektu: L. Hric

Trvanie projektu: 01/2001 - 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 42 000,- Sk,

Univerzita v Aténach 40 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 9

Publikované práce č.: 23, 59, 67, 68, 78, 82, 84, 85, 86, 87 a 88.

Projekt VEGA 2/1022/21

MagnetickÉ pole slneČnej koróny z meraní emisie a polarizÁcie jej Žiarenia - Magnetic field of the solar corona from emission and polarization of its radiation.

Vedúci projektu: J. Sýkora

Trvanie projektu: 01/2001 - 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 26 000,- Sk,

SCOSTEP: 45 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 6

Publikované práce č.: 15, 16, 17 a 49.

Projekt VEGA 2/1023/21

DYNAMIKA METEORICKÝCH PRÚDOV A VÝVOJ ICH MATERSKÝCH TELIES - The dynamics of meteor streams and the evolution of their parent bodies.

Vedúci projektu: J. Svoreň

Trvanie projektu: 01/2001 - 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 69 000,- Sk,

CNR Taliansko: 16 000,- Sk,

Inst. Space Res. Švédsko: 19 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 8

Publikované práce č.: 31, 47, 48, 53, 75, 76 a 77.

Projekt VEGA 2/1024/21

AKTÍVNE ATMOSFÉRY HVIEZD SLNEČNÉHO TYPU: ŠKVRNY A ICH VZŤAH K INÝM PREJAVOM AKTIVITY - Active atmospheres of solar type stars: spots and their relations to other types of activity.

Vedúci projektu: M. Zboril

Trvanie projektu: 01/2001 - 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 22 000,- Sk.

Publikované práce č.: 13 a 52.

Projekt VEGA 2/1026/21

ASTEROIDÁLNE METEORICKÉ ROJE A POPULÁCIA METEOROIDOV V BLÍZKOM OKOLÍ ZEME - Asteroidal meteoroid streams and near-Earth meteoroid population.

Vedúci projektu: V. Porubčan

Trvanie projektu: 01/2001 - 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 26 000,- Sk,

Inst. Space Res. Švédsko: 10 250,.- Sk

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 3

Publikované práce č.: 18 a 70.

Projekt VEGA 2/1157/21

MULTIFREKVENČNÁ ANALÝZA HVIEZD V INTERAKCII - Multifrequency analysis of stars in interaction.

Vedúci projektu: D. Chochol

Trvanie projektu: 01/2001 - 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 125 000,- Sk,

Observatórium Odesa: 7 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 4

Publikované práce č.: 19, 20, 28, 29, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 63, 71, 72 a 79.

Projekt VEGA 2/1164/21

Cyklus slneČnej aktivity v koróne - Cycle Activity in the Solar Corona.

Vedúci projektu: M. Rybanský

Trvanie projektu: 01/2001 - 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 111 000,- Sk,

SCOSTEP: 15 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

Publikované práce č.: 30, 34 a 36.

NATO Collaborative Research Grant 960322

PHYSICAL PROCESSES IN INTERACTING BINARIES - Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach.

Vedúci projektu: A. Skopal

Trvanie projektu: 04/1996 - 08/2001

Spolupracujúca inštitúcia v zahraničí: University of Athens

Financovanie: NATO: 30 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 2

Publikované práce č.: 45.

NATO Collaborative Linkage Grant PST.CLG.976850

structure of time and quantum computing: pregeometric/discrete space-time approach - Štruktúra času a kvantové výpočty: pregeometrický/diskrétny priestoro-časový prístup.Vedúci projektu: M. Saniga

Trvanie projektu: 07/2000 - 07/2002

Spolupracujúce organizácie v zahraničí: IFCAI, CNR, Universita di Palermo, Nottingham University, Elizabethtown College

Financovanie: NATO: 96 000,- Sk.

NATO ARF EK/PD 182

algebraic geometrical structure of space-time - Algebraicko-geometrická štruktúra priestoročasu.

Vedúci projektu: M. Saniga

Trvanie projektu: 11/2001 - 11/2002

Spolupracujúca organizácia v zahraničí: International Solvay Institutes for Physics & Chemistry, Brussels, Belgicko

Financovanie: NATO: 100 000,- Sk.

Publikované práce č.: 38.

Projekt Nadácie Alexandra von Humboldta SLA/1039115

spectroscopic and photometric investigation of circumsrelar matter insymbiotic stars - Spektroskopický a fotometrický výskum okolohviezdnej látky v symbiotických hviezdach.

Vedúci projektu: A. Skopal

Trvanie projektu: 03/1997 - pokračuje

Spolupracujúca inštitúcia v zahraničí: Bamberg - University Erlangen

Financovanie: Humboldtova nadácia: 282 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

Publikované práce č.: 21 a 74.

CNR-SAV projekt

la struttura matematica del tempo soggetivo - Matematická štruktúra subjektívneho času.

Vedúci projektu: M. Saniga

Trvanie projektu: 01/2001 - 12/2003

Spolupracujúca organizácia v zahraničí: IFCAI, CNR, Palermo, Taliansko

Financovanie: CNR, Taliansko: 50 000,- Sk.

Publikované práce č.: 37.

Projekt: DFG 436 SLK113/7/0-1

solar granulation - Slnečná granulácia.

Vedúci projektu: H. Wohl, A. Kučera, J. Rybák

Trvanie projektu: 01/2001-12/2003,

Financovanie: Deutche Forschungsgemeinschaft (SRN) : 216 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciiách: 3

Publikované práce č.: 24, 58, 64, 80 a 83.

Projekt EOARD SPC 01-4048

kalibrácia dát zelenej koronálnej čiary získaných na astronomickom ústave sav a na koronálnych staniciach sacramento peak (usa), a mt. norikura (japonsko) - Comparison and Cross-Calibration of Green Line Coronal Data from the Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences with Measurements from Coronal Stations at Sacramento Peak Observatory (USA), and Mt. Norikura (Japan).

Vedúci projektu: V. Rušin

Trvanie projektu: 10/2001 - 09/2003

Financovanie: V roku 2001 nefinancované.

30