Príloha č. 4 - Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

Katedra teoretickej fyziky a geofyziky

UPJŠ, Košice

RNDr. Anna Antalová, DrSc.

Semestrálny predmet “Fyzika Slnka I”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 4. ročník

RNDr. Anna Antalová, DrSc.

Semestrálny predmet “Fyzika Slnka II”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L) 4. ročník

RNDr. Ján Budaj, CSc.

Semestrálny predmet „Teoretická astrofyzika II“

týždenne 2/1, za semester 26/13 (Z) 4. ročník

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Semestrálny predmet „Kozmológia“

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 5. ročník

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet “Praktikum z astrofyziky I”

týždenne 0/4, za semester 0/52 (L) 3. ročník

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet „Letná prax z astrofyziky“

za semester 0/40 (L) 3. ročník

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Semestrálny predmet “Nebeská mechanika II”

týždenne 3/1, za semester 39/13 (Z) 4. a 5. ročník

RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

Semestrálny predmet “Premenné hviezdy”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 4. ročník

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet “Astronomické prístrojeI”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 3. ročník

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet “Praktická astrofyzika ”

týždenne 4/0, za semester 52/0 (L) 3. ročník

RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet “Medziplnetárna hmota I”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 4. ročník

RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet “Medziplnetárna hmota II”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L) 4. ročník

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Semestrálny predmet “Praktikum z astrofyziky II”

týždenne 0/4, za semester 0/52 (Z) 4. ročník

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Semestrálny predmet “Špeciálny seminár z astrofyziky II”

týždenne 0/2, za semester 0/26 (Z) 5. ročník

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Semestrálny predmet „Letná prax z astrofyziky“

za semester 0/40 (L) 3. ročník

Katedra fyziky, Prešovská univerzita, Prešov

Doc. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Semestrálny predmet “Astronómia a astrofyzika I”

týždenne 2/1, za semester 24/12 (L) 4. ročník

Katedra astronómie, Karlova univerzita, Praha

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Semestrálny predmet „Preddiplomová prax“

za semester 0/30 (L) 4. ročník

Katedra teoretické fyziky, Slezská univerzita, Opava

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Semestrálny predmet „Preddiplomová prax“

za semester 0/30 (Z) 3. ročník

59