Príloha č. 5

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

Krajina

Druh dohody

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet d

Angola

Klocok

Maník

Rybanský

22

22

22

Česko

Hric

3

Francúzsko

Vaňko

12

Grécko

Pribulla

7

Japonsko

Minarovjech

Rybanský

17

17

Maďarsko

Chochol

Pribulla

4

4

Nemecko

Koza

Kučera

Kučera

Rybák

Rybák

Skopal

Zboril

10

16

14

16

14

84

7

Rakúsko

Kučera

Rybák

21

21

Rusko

Pittich

29

Španielsko

Koza

15

Taliansko

Saniga

Hajduk

Pittich

Porubčan

18

9

18

9

Ukrajina

Zverko

Žižňovský

14

14

USA

Rušin

Saniga

15

25

Veľká Británia

Skopal

14

Zambia

Rušin

Zimmermann

16

16

Počet vyslaní spolu

12

201

20

344

(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:

Krajina

Druh dohody

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Bulharsko

I. Iliev

14

Česká republika

Z. Mikulášek

21

Japonsko

Sakurai

5

Maďarsko

Grandpierre

10

Rakúsko

Hanslmeier

9

Rusko

Elkin

Romaňuk

21

21

Badaljan

Obridko

Shugarov

14

14

28

Taliansko

Buccheri

16

Veľká Británia

T. O. Brien

7

Ukrajina

Khalack

31

USA

Howard

4

Počet prijatí spolu

7

105

7

102

(C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):

Krajina

Názov konferencie

Meno pracovníka

Počet dní

Česko

Člověk ve svém po-zemském a kosmickém prostředí

Medzinárodná konferencia v Brne

Antalová

Pittich

Rušin

Hric

4

3

2

4

Grécko

5. konferencia Gréckej astronomickej spoločnosti

Hric

Kollár

Komžík

21

14

7

Nemecko

The Physics of Cata-clysmic Variables and Related Objects

JENAM 2001

Hric

Skopal

Pittich

Solovaya

10

6

7

7

Švédsko

Meteoroids 2001

Hajduk

Porubčan

Svoreň

6

10

10

Taliansko

Themis

Asteroids 2001

CELMEC III

SOLSPA

Brčeková

Kučera

Neslušan

Svoreň

Solovaya

Kučera

7

7

14

14

11

7

Ukrajina

Variable Stars - 2001

Chochol

Pribulla

Vaňko

7

7

7

USA

Int. Solar Cycle Stu-dies 2001, SCOSTEP,

CEDAR 2001

Antalová

Minarovjech

Sýkora

13

8

13

7

14

26

226

Vysvetlivky:

MAD - medziakademické dohody , KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci vládnych dohôd

62