Príloha č. 2

Projekty riešené na pracovisku


P2.1 Projekty medzinárodnej spolupráce


Slovensko-japonský projekt VTS

VÝSKUM SLNEČNEJ AKTIVITY POMOCOU KORONOGRAFOV - Observational studies of solar activity using coronagraphs

Vedúci projektu: V. Rušin

Trvanie projektu: 04/2000 – 03/2002

Financovanie: Štátny rozpočet (MVTS): 31 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Japonsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciiách: 1

Publikovaná práca č.: 127


NATO Collaborative Linkage Grant PST.CLG.976850

Structure of Time and Quantum Computing: Pregeometric/Discrete Space-Time Approach – Štruktúra času a kvantové výpočty: pregeometrický/diskrétny priestoro-časový prístup

Vedúci projektu: M. Saniga

Trvanie projektu: 07/2000 – 07/2002

Financovanie: financie pre slov. účastníka vyčerpané v roku 2001

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 4 (2 Taliansko, 1 USA, 1 V. Británia)

Publikované práce č.: 37, 38, 39, 40, 41, 113.


Projekt CNR-SAV

la struttura matematica del tempo soggetivo – Matematická štruktúra subjektívneho času.

Vedúci projektu: M. Saniga

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: CNR, Taliansko: 48 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 2


Projekt DFG 436 SLK113/7/0-1

solar granulation – Slnečná granulácia.

Vedúci projektu: H. Wohl, A. Kučera, J. Rybák

Trvanie projektu: 01/2001-12/2003

Financovanie: Deutche Forschungsgemeinschaft (SRN) : 207 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (1 Nemecko, 1 Rakúsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciiách: 5

Publikované práce č.: 50, 92, 124, 125.Slovensko – český projekt MVTS 054/131

KOMPLEXNÝ VÝSKUM CHLADNÝCH CHEMICKY PEKULIÁRNYCH HVIEZDComplex investigation of cool chemicelly peculiar stars.

Vedúci projektu: J. Žižňovský

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (MŠ SR): 36 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Česko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

Publikované práce č.: 116.


Projekt EOARD SPC 01-4048

kalibrácia dát zelenej koronálnej čiary získaných na astronomickom ústave sav a na koronálnych staniciach sacramento peak (usa), a mt. norikura (japonsko) – Comparison and Cross-Calibration of Green Line Coronal Data from the Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences with Measurements from Coronal Stations at Sacramento Peak Observatory (USA), and Mt. Norikura (Japan).

Vedúci projektu: V. Rušin

Trvanie projektu: 10/2001 – 09/2003

Financovanie: EOARD: 40 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (USA)

Počet referátov na medzinárodných konferenciiách: 1


Projekt NATO ARF EK/PD 182

algebraic geometrical structure of space-time – Algebraicko-geometrická štruktúra priestoročasu.

Vedúci projektu: M. Saniga

Trvanie projektu: 11/2001 – 10/2002

Financovanie: NATO: 500 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Belgicko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 2


Projekt HPRN-CT-2002-00313 (5RP EÚ)

European Solar MagnetiSM Network – Európska slnečná magnetická sieť.

Vedúci projektu: R. Rutten, A. Kučera

Trvanie projektu: 11/2002-11/2006

Financovanie: 5RP Európskej Únie 0,- Sk. (financovanie začína v r.2003)

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 10 (1 Česko, 2 Francúzsko, 1 Holandsko, 1 Maďarsko,

1 Nemecko, 1 Nórsko, 1 Španielsko, 1 Švédsko,

1 Taliansko)


Spoločný projekt s Astrophysics Research Institute, John Moores University, Liverpool

Processes of interaction in classical novae and symbiotic stars –

Procesy interakcie v klasickych novach a symbiotickych hviezdach.

Vedúci projektu: A. Skopal, M.F. Bode

Trvanie projektu: 06/2002-05/2005

Financovanie: v roku 2002 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Veľká Británia)

Publikované práce č.: 19, 20, 43.


Projekt Nadácie Alexandra von Humboldta SLA/1039115

Spectroscopic and photometric investigation of the circumstellar matter in symbiotic stars – Spektroskopický a fotometrický výskum okolohviezdnej látky v symbiotických hviezdach.

Vedúci projektu: A. Skopal, H. Drechsel

Trvanie projektu: 03/1997 –

Financovanie: v roku 2002 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Nemecko)

Publikované práce č.: 42, 44.P2.2 Projekty VEGA a APVT


Projekt VEGA 2/7107/22

FYZIKÁLNE PROCESY VZNIKU A VÝVOJA CHEMICKEJ PEKULIARITY RANÝCH HVIEZD – Physical processes of the origin and development of the chemical peculiarity of early stars.

Vedúci projektu: J. Žižňovský

Trvanie projektu: 01/2000 – 12/2002

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 61 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 5 (1 Česko, 1 Švajčiarsko, 2 Ukrajina, 1 Veľká

Británia)

Publikované práce č.: 18, 76.


Projekt VEGA 2/7151/22

FYZIKA A DYNAMIKA METEOROIDOV A MIKROMETEOROIDOV V MEDZIPLA-NETÁRNOM PROSTREDÍ A PRI STRETNUTÍ SO ZEMOU – Physics and dynamics of meteoroids and micrometeoroids in the interplanetary environment and on encounter with the Earth.

Vedúci projektu: A. Hajduk

Trvanie projektu: 01/2000 – 12/2002

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 106 000,- Sk,

Deutche Forschungsgemeinschaft (SRN): 30 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 6

Publikované práce č.: 24, 25, 53, 61, 62, 64, 91, 96, 97, 98, 99.


Projekt VEGA 2/7229/22

MAGNETIZMUS, DYNAMIKA A VARIABILITA SLNEČNEJ ATMOSFÉRY -Magnetism, dynamics and variabity of the Solar atmosphere.

Vedúci projektu: A. Kučera

Trvanie projektu: 01/2000 – 12/2002

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 85 000,- Sk,

Európska únia: 100 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 4 (1 Nemecko, 1 Rakúsko, 1 Španielsko, 1 Turecko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 7

Publikované práce č.: 26, 30, 102, 112, 119.Projekt VEGA 2/1005/22

ZDROJOVÉ OBLASTI MEDZIPLANETÁRNYCH TELIES PRICHÁDZAJÚCICH DO TESNEJ BLÍZKOSTI SLNKA – Source regions of sungrazers.

Vedúci projektu: E. Pittich

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 42 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 3 (2 Rusko, 1 USA)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 5

Publikované práce č.: 45, 51, 52, 68, 69, 70, 71, 114.


Projekt VEGA 2/1008/22

AKRÉCIA, PRENOS HMOTY A ICH FYZIKÁLNE PREJAVY V KATAKLIZMATIC-KÝCH DVOJHVIEZDACH A V PRÍBUZNÝCH OBJEKTOCH – Acretion, mass transfer and their physical manifestations in cataclysmic binaries and related objects

Vedúci projektu: L. Hric

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 35 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 3 (1 Česko, 1 Francúzsko, 1 Grécko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 8

Publikované práce č.: 22, 32, 48, 49, 54, 90, 93, 94.


Projekt VEGA 2/1022/22

MagnetickÉ pole slneČnej koróny z meraní emisie a polarizÁcie jej Žiarenia – Magnetic field of the solar corona from emission and polarization of its radiation.

Vedúci projektu: J. Sýkora

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 25 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (1 Rusko, 1 Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 5

Publikované práce č.: 15, 16, 46, 47, 84, 85, 86, 87.


Projekt VEGA 2/1023/22

DYNAMIKA METEORICKÝCH PRÚDOV A VÝVOJ ICH MATERSKÝCH TELIES – The dynamics of meteor streams and the evolution of their parent bodies.

Vedúci projektu: J. Svoreň

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 80 000,- Sk,

Deutche Forschungsgemeinschaft (SRN): 38 000,- Sk,

Granty Európskej únie: 44 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 3 (1 Česko, 1 Švédsko, 1 V. Británia)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 7

Publikované práce č.: 28, 29, 55, 57, 58, 66, 67, 77, 78, 79, 80, 81, 106, 107, 108, 115.
Projekt VEGA 2/1024/22

AKTÍVNE ATMOSFÉRY HVIEZD SLNEČNÉHO TYPU: ŠKVRNY A ICH VZŤAH K INÝM PREJAVOM AKTIVITY – Active atmospheres of solar type stars: spots and their relations to other types of activity.

Vedúci projektu: M. Zboril

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 21 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Španielsko)

Publikované práce č.: 14, 82, 83.

Projekt VEGA 2/1026/22

ASTEROIDÁLNE METEORICKÉ ROJE A POPULÁCIA METEOROIDOV V BLÍZKOM OKOLÍ ZEME – Asteroidal meteoroid streams and near-Earth meteoroid population.

Vedúci projektu: V. Porubčan

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 32 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 3 (1 Česko, 1 Švédsko, 1 Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 3

Publikované práce č.: 33, 65, 72, 105, 111.


Projekt VEGA 2/1157/22

MULTIFREKVENČNÁ ANALÝZA HVIEZD V INTERAKCII – Multifrequency analysis of stars in interaction.

Vedúci projektu: D. Chochol

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 118 000,- Sk,

Granty Európskej únie: 72 000,- Sk,

Granty Medzinárodnej astronomickej únie: 20 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 9 (1 Česko, 1 Kanada, 1 Nemecko, 1 Rusko,

2 Taliansko, 3 V. Británia )
Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 5Publikované práce č.: 23, 31, 34, 73, 74.

Projekt VEGA 2/1164/22 Cyklus slneČnej aktivity v koróne – Cycle Activity in the Solar Corona.

Vedúci projektu: M. Rybanský

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA): 58 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (1 Japonsko, 1 USA)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 6

Publikované práce č.: 35, 103.

Projekt APVT-20-014402

FOTOMETRIA INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZD - Photometry of interacting binaries.

Vedúci projektu: D.Chochol

Trvanie projektu: 07/2002-06/2005

Financovanie: Štátny rozpočet (APVT): 280 000,- Sk.
Projekt APVT-51-000802

SLOVENSKÁ SIEŤ FOTOMETRICKÝCH ĎALEKOHĽADOV NA ŠTÚDIUM VYBRANÝCH FYZIKÁLNYCH PROCESOV V PREMENNÝCH HVIEZDACH – Slovak photometric telescopes network for studies of selected physical processes in variable stars.

Vedúci projektu: L. Hric

Trvanie projektu: 08/2002 – 7/2005

Financovanie: Štátny rozpočet (APVT) : 87 000,- Sk.


P2.3 Ústavné projekty


Projekt AsÚ SAV číslo M-01/02

Radarový výskum meteorov a jemnej zložky MPH

Vedúci projektu: A. Hajduk


Projekt AsÚ SAV číslo M-02/02

Výskum štruktúry meteorických rojov

Vedúci projektu: V. Porubčan


Projekt AsÚ SAV číslo M-03/02

Výskum kozmického prachu

Vedúci projektu: I. Kapišinský


Projekt AsÚ SAV číslo M-04/02

Dynamika komét a asteroidov a výskum prachovej zložky komét

Vedúci projektu: E. Pittich


Projekt AsÚ SAV číslo M-05/02

Astrometria asteroidov a výskum vzájomných interakcií medziplanetárnej hmoty

Vedúci projektu: L. Neslušan


Projekt AsÚ SAV číslo M-06/02

Fotometrický výskum komét a asteroidov a astrometria komét

Vedúci projektu: J. Svoreň


Projekt AsÚ SAV číslo P-07/02

Výskum premenných javov hviezd ranného spektrálneho typu a automatizácia stelárnych pozorovaní

Vedúci projektu: J. Žižňovský


Projekt AsÚ SAV číslo P-08/02

Výskum chemicky pekuliárnych hviezd

Vedúci projektu: J. Zverko


Projekt AsÚ SAV číslo P-09/02

Výskum tesných dvojhviezd

Vedúci projektu: D. Chochol
Projekt AsÚ SAV číslo P-10/02

Výskum kataklizmických premenných hviezd

Vedúci projektu: L. Hric


Projekt AsÚ SAV číslo P-11/02

Výskum symbiotických hviezd

Vedúci projektu: A. Skopal


Projekt AsÚ SAV číslo S-12/02

Výskum Slnka pozorovaním slnečných zatmení

Vedúci projektu: V. Rušin


Projekt AsÚ SAV číslo S-13/02

Výskum slnečnej koróny

Vedúci projektu: M. Rybanský


Projekt AsÚ SAV číslo S-14/02

Výskum slnečných protuberancií a automatizácia slnečných pozorovaní

Vedúci projektu: M. Minarovjech


Projekt AsÚ SAV číslo S-15/02

Výskum dynamiky slnečnej fotosféry a chromosféry

Vedúci projektu: A. Kučera


Projekt AsÚ SAV číslo S-16/02

Výskum slnečného cyklu a vzťahov Slnko-Zem

Vedúci projektu: J. Sýkora


Pozn.: Čísla publikovaných prác sú v súlase s Prílohou 3

Frame1