Príloha č. 4


Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska


Katedra teoretickej fyziky a geofyziky UPJŠ, Košice


RNDr. Ján Budaj, CSc.

Semestrálny predmet „Teoretická astrofyzika II“

týždenne 2/1, za semester 26/13 (Z) 4. ročník


Mgr. Katarína Brčeková

Semestrálny predmet “Praktikum z astrofyziky I”

týždenne 0/4, za semester 0/52 (L) 3. ročník


RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Semestrálny predmet “Extragalaktická astronómia

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L) 4. ročník


RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet “Fyzika Slnka I”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 4. ročník


RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet “Fyzika Slnka II”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L) 4. ročník


RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet „Letná prax z astrofyziky“

za semester 0/40 (L) 3. ročník


RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Semestrálny predmet “Nebeská mechanika I”

týždenne 2/1, za semester 26/13 (L) 4. a 5. ročník


RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

Semestrálny predmet “Premenné hviezdy”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 4. ročník


RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

Semestrálny predmet “Teoretická astrofyzika I”

týždenne 2/1, za semester 26/13 (L) 4. ročník


RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet “Astronomické prístrojeI”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 3. ročník

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet “Praktická astrofyzika

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L) 3. ročník


RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet “Medziplnetárna hmota II”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L) 4. ročník


RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet “Praktikum z astronómie”

týždenne 0/4, za semester 0/52 (Z) 3. ročník


RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Semestrálny predmet “Špeciálny seminár z astronómie II”

týždenne 0/2, za semester 0/26 (L) 4. ročník


RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Semestrálny predmet “Praktikum z astrofyziky II”

týždenne 0/4, za semester 0/52 (Z) 4. ročník


RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Semestrálny predmet „Letná prax z astrofyziky“

za semester 0/40 (L) 3. ročník


Astronomický ústav Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava


RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Semestrálny predmet “ Vybrané problémy z astrofyziky

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 5. ročník


Astronomický ústav Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej, Praha


RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Semestrálny predmet „Letná prax z astrofyziky“

za semester 0/40 (L) 3. ročník


Astronomical Institute, University of Wisconsin, Madison


RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Semestrálny predmet „Letná prax z astrofyziky“

za semester 0/20 (L) 2. ročníkFrame1