1. Príloha č. 5

      1. Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

        1. (A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

Krajina

Druh dohodyMAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné


Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet dní

Anglicko

Skopal

15

Bulharsko

Budaj

16

ČeskoSýkora

Zverko

Žižňovský

5

10

10

Budaj

Chochol

Pribulla

Rušin
Žižňovský

4

3

2

2
1

Čína

Hric

23

Egypt

Chochol

15

Francúzsko


Kamenický

Zverko

7

2

Chorvátsko

Kučera

9

Japonsko

Rušin

12

JAR


Klocok

Maník

Rušin

Rybanský

Zimmerman

21

21

14

21

14

NemeckoKučera

Rybák


28

27Koza

21

Poľsko
Hanigovský

Zverko

3

3Poľsko

Tremko

5

Rakúsko

Kučera

Rybák

21

21

RuskoPittich

30Španielsko

Kučera

Rybák

17

17

Taliansko

Hajduk


Porubčan

Saniga

8


8

16


Pittich


17Počet vyslaní

spolu


17


249


4


56


14


164


Vysvetlivky:

MAD - medziakademické dohody , KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci vládnych dohôd

(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:Krajina

Druh dohody


MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné


Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet dní

Česko

Ambrož

Bochníček


Mikulášek

Štefl

5

5


21

5

Mikulášek4

Japonsko

Hiei

Irie

Saturai

7

7

7

RuskoShugarov

12Taliansko
Pupillo


8

Buccheri

6

Ukrajina

Khalack

22

USA

Castro

7

Počet spolu

8

79

2

20

3

17(C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):

Krajina

Názov konferencie

Meno pracovníka

Počet dní


Česko

10th ESP 'Solar Variability: from Core to Outer Frontiers'

Brčeková

Koza

Kučera

7

7

7

Francúzsko


Optics in Astrophysics

Kamenický

Pribulla

12

12

Grécko

IAU Colloquium 188

Brčeková

Koza

8

8

Nemecko

From the Gregory-Cou-de Telesc. to GREGOR

Brčeková

Koza

5

5

Nemecko

Astreroids,Comets, Meteors

Hajduk

Hajduková

Jakubík

Kocifaj

Paulech

Porubčan

Svoreň

7

7

7

7

7

7

7

Španielsko

Classical nova explo- ions, Symbiotic stars

Hric

15

Španielsko


Symbiotic stars

Pribulla

Skopal

8

8

Švédsko

IAU Symposium 210

Budaj

Žižňovský

11

11

Ukrajina

CAMMAC 2002

Pittich

11

USA

IAU Colloquium 187

Chochol

6

USA

World Space Congress COSPAR 2002

Rušin

10

Počet spolu

11

24

200Frame1