Príloha č. 2

Projekty riešené na pracovisku


P2.1 Projekty medzinárodnej spolupráce


Projekt DFG 436 SLK113/7/0-1

solar granulation – Slnečná granulácia.

Vedúci projektu: H. Wohl, A. Kučera, J. Rybák

Trvanie projektu: 01/2001-12/2004

Finančné zabexpečenie: v roku 2003 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (1 Nemecko, 1 Rakúsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 3

Publikované práce č.: 13, 21, 23, 24, 67 a 76.


Slovensko – český projekt MVTS 054/131

KOMPLEXNÝ VÝSKUM CHLADNÝCH CHEMICKY PEKULIÁRNYCH HVIEZDComplex investigation of cool chemically peculiar stars

Vedúci projektu: J. Žižňovský

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (MŠ SR) – 25 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Česko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

Publikované práce č.: 26.


Slovensko-čínsky projekt v rámci medzivládnej dohody o VTS, 2-3-15

ŠTÚDIUM SLNEČNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA V KORÓNE A JEJ SÚČASTI – Study of magnetic fields, corona and prominences in the solar corona over a solar cycle

Vedúci projektu: V. Rušin

Trvanie projektu: 01/2003-12/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (MŠ SR) – 80 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Čína)


Projekt EOARD SPC 01-WE048

KALIBRÁCIA DÁT ZELENEJ KORONÁLNEJ ČIARY ZÍSKANÝCH NA ASTRONOMICKOM ÚSTAVE SAV A NA KORONÁLNYVH STANICIACH SACRAMENTO PEAK (USA) A MT. NORIKURA (JAPONSKO) – Comparison and Cross-Calibration of Green Line Coronal Data from the Astronomical Institute of the Slovak Academy of sciences with Measurements from Coronal Station at Sacramento Peak Observatory (USA), and Mt. Norikura (Japan).

Vedúci projektu: V. Rušin

Trvanie projektu: 10/2001 – 09/2003

Finančné zabezpečenie: EOARD: 107 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 3

Publikované práce: 33 a 87.

Projekt CNR – SAV

EFFECTS OF NONGRAVITATIONAL FORCES ON THE ORBITAL ENERGY OF COMETS – Vplyv negravitačných síl na dráhovú energiu komét.

Vedúci projektu: E. Pittich

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: CNR, Taliansko – 49 800,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1


Projekt CNR-SAV

POPULATION OF METEOROIDS NEAR THE EARTH ORBIT AND THEIR INTEREACTION WITH THE ATMOSPHERE – Populácia meteoroidov v blízkosti dráhy Zeme a ich interakcia s atmosférou.

Vedúci projektu: V. Porubčan

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: CNR, Taliansko – 48 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Publikované práce č.: 18 a 69.


Projekt CNR-SAV

la struttura matematica del tempo soggetivo – Matematická štruktúra subjektívneho času.

Vedúci projektu: M. Saniga

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: CNR, Taliansko – 50 800,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 8

Publikované práce č.: 43, 59 a 89.


Projekt HPRN-CT-2002-00313 (5RP EÚ)

European Solar Magnetic Network – Európska slnečná magnetická sieť.

Vedúci projektu: R. Rutten, A. Kučera

Trvanie projektu: 11/2002-11/2006

Finančné zabezpečenie: 5RP Európskej únie – 295 200,- Sk,

Štátny rozpočet (SAV) – 69 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 10 (1 Česko, 2 Francúzsko, 1 Holandsko, 1 Maďarsko,

1 Nemecko, 1 Nórsko, 1 Španielsko, 1 Švédsko,

1 Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 10

Publikované práce č.: 66, 68, 80, 81, 88 a 94.


Spoločný projekt s Astrophysics Research Institute, John Moores University, Liverpool

Processes of interaction in classical novae and symbiotic stars –

Procesy interakcie v klasickych novach a symbiotickych hviezdach.

Vedúci projektu: A. Skopal, M.F. Bode

Trvanie projektu: 06/2002-05/2005

Finančné zabezpečenie: v roku 2003 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Veľká Británia)Spoločný projekt AV ČR – SAV

Research of cataclysmic variables – project INTEGRAL – Výzkum kataklyzmických premenných – projekt INTEGRAL

Vedúci projektu: L. Hric

Trvanie projektu: 01/2003-12/2005

Finančné zabezpečenie: v roku 2003 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Česko


Projekt HPMT-CT-2000-0013: Marie Curie fellowship ( 6RP EÚ)

Modeling of the time evolution of the solar photosphere – Modelovanie časového vývoja slnečnej fotosféry.

Pracovník: J. Koza

Trvanie projektu: 02/2003-05/2003

Finančné zabezpečenie: 6RP Európskej únie – 246 000,- Sk.

Pracovisko: Instituto de Astrofisica de Canarias, La Laguna, Tenerife, Španielsko


Projekt NSF DGE-0312144 USA NSF-NATO fellowship

DOPPLER TOMOGRAPHY AND RADIATIVE TRANSFER IN ALGOL TYPE BINARIES – Dopplerovská tomografia a prenos žiarenia v dvojhviezdach typu Algol

Pracovník: J. Budaj

Trvanie projektu: 07/2003-06/2004

Finančné zabezpečenie: USA NSF – 544 500,- Sk.

Pracovisko: Dept. of Astronomy and Astrophysics, Pennstate University, Davey, USAP2.2 Projekty VEGA a APVT


Projekt VEGA 2/1005/22

ZDROJOVÉ OBLASTI MEDZIPLANETÁRNYCH TELIES PRICHÁDZAJÚCICH DO TESNEJ BLÍZKOSTI SLNKA – Source regions of sungrazers.

Vedúci projektu: E. Pittich

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 33 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 3 (2 Rusko, 1 USA)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 2

Publikované práce č.: 37, 84, 85, 91, 112, 113, 114, 115, 116, 117 a 118.


Projekt VEGA 2/1008/21

AKRÉCIA, PRENOS HMOTY A ICH FYZIKÁLNE PREJAVY V KATAKLIZMATIC-KÝCH DVOJHVIEZDACH A V PRÍBUZNÝCH OBJEKTOCH – Acretion, mass transfer and their physical manifestations in cataclysmic binaries and related objects.

Vedúci projektu: L. Hric

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 72 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 7

Publikované práce č.: 17 a 45.

Projekt VEGA 2/1022/22

MAGNETICKÉ POLE SLNEČNEJ KORÓNY Z MERANÍ EMISIE A POLARIZÁCIE JEJ ŽIARENIA – Magnetic field of the solar corona from emission and polarization of its

radiation.

Vedúci projektu: J. Sýkora

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 25 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Rusko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

Publikované práce č.: 39, 66 a 95.


Projekt VEGA 2/1023/22

DYNAMIKA METEORICKÝCH PRÚDOV A VÝVOJ ICH MATERSKÝCH TELIES – The dynamics of meteor streams and the evolution of their parent bodies.

Vedúci projektu: J. Svoreň

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 81 000,- Sk,

NATO – 32 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Švédsko)

Publikované práce č.: 25(25%), 28, 29, 30, 38, 47, 48, 54, 60, 61, 71, 93.


Projekt VEGA 2/1024/22

AKTÍVNE ATMOSFÉRY HVIEZD SLNEČNÉHO TYPU: ŠKVRNY A ICH VZŤAH K INÝM PREJAVOM AKTIVITY – Active atmospheres of solar type stars: spots and their relations to other types of activity.

Vedúci projektu: M. Zboril

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 25 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (Nemecko, Veľká Británia)

Publikované práce č.: 41, 42, 107 a 108.


Projekt VEGA 2/1026/22

ASTEROIDÁLNE METEORICKÉ ROJE A POPULÁCIA METEOROIDOV V BLÍZKOM OKOLÍ ZEME – Asteroidal meteoroid streams and near-Earth meteoroid population.

Vedúci projektu: V. Porubčan

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 25 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 3 (1 Česko, 1 Švédsko, 1 Taliansko)

Publikované práce č.: 18, 56, 57, 64, 86 a 92.

Projekt VEGA 2/1157/21

MULTIFREKVENČNÁ ANALÝZA HVIEZD V INTERAKCII - Multifrequency analysis

of stars in interaction.

Vedúci projektu: D.Chochol

Trvanie projektu: 01/2001-12/2003

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 120 000,- Sk.

Publikované práce č.: 16, 32, 35, 36 a 40.
Projekt VEGA 2/1164/22

Cyklus slneČnej aktivity v koróne – Cycle Activity in the Solar Corona.

Vedúci projektu: M. Rybanský

Trvanie projektu: 01/2001 – 12/2003

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA): 67 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 4

Publikované práce č.: 27, 77, 78, 79, 103 a 104.


Projekt VEGA 2/3014/23

Rozloženie chemických prvkov na povrchu chemicky pekuliárnych hviezd - Distribution of chemical elements on the surface of chemically peculiar stars

Vedúci projektu: J. Zverko

Trvanie projektu: 01/2003 – 12/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 75 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Ukrajina)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

Publikované práce č.: 15, 19, 25 (25%), 26, 34 a 44.


Projekt VEGA 2/3015/23

Dynamické procesy a prenos energie v slnečnej atmosfére – Dynamical processes and energy transfer in the solar atmosphere.

Vedúci projektu: A. Kučera

Trvanie projektu: 01/2003 – 12/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) –153 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 5

Publikované práce č.: 22, 46, 53, 63 a 65.


Projekt VEGA 2/3024/23

Kozmický prach, medziplanetárne a medzihviezdne prostredie a ich vplyv na Zem a jej atmosféru - Cosmic dust, interplanetary and interstellar medium and their effect on the Earth and its atmosphere.

Vedúci projektu: A. Hajduk

Trvanie projektu: 01/2003 – 12/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 106 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Publikované práce č.: 20, 49, 50, 51, 52, 70, 72, 73, 74, 75, 82, 100 a 102.


PROJEKT APVT-20-014402

FOTOMETRIA INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZD - Photometry of interacting binaries.

Vedúci projektu: D.Chochol

Trvanie projektu: 07/2002-06/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVT) – 487 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (1 – Rusko, 1 – Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 9

Publikované práce č.: 12 a 58.


Projekt APVT-51-000802

SLOVENSKÁ SIEŤ FOTOMETRICKÝCH ĎALEKOHĽADOV NA ŠTÚDIUM VYBRA-NÝCH FYZIKÁLNYCH PROCESOV V PREMENNÝCH HVIEZDACH – Slovak photometric telescopes network for studies of selected physical processes in variable stars.

Vedúci projektu: L. Hric

Trvanie projektu: 08/2002 – 7/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVT) – 242 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 9

Publikované práce č.: 2, 15, 44, 96 a 97.Poznámka.: Čísla publikovaných prác sú v súlade s Prílohou č. 3P2.3 Ústavné projekty


Projekt AsÚ SAV číslo M-01/02

Radarový výskum meteorov a jemnej zložky MPH

Vedúci projektu: A. Hajduk


Projekt AsÚ SAV číslo M-02/02

Výskum štruktúry meteorických rojov

Vedúci projektu: V. Porubčan


Projekt AsÚ SAV číslo M-03/02

Výskum kozmického prachu

Vedúci projektu: I. Kapišinský


Projekt AsÚ SAV číslo M-04/02

Dynamika komét a asteroidov a výskum prachovej zložky komét

Vedúci projektu: E. Pittich


Projekt AsÚ SAV číslo M-05/02

Astrometria asteroidov a výskum vzájomných interakcií medziplanetárnej hmoty

Vedúci projektu: L. Neslušan


Projekt AsÚ SAV číslo M-06/02

Fotometrický výskum komét a asteroidov a astrometria komét

Vedúci projektu: J. Svoreň


Projekt AsÚ SAV číslo P-07/02

Výskum premenných javov hviezd ranného spektrálneho typu a automatizácia stelárnych pozorovaní

Vedúci projektu: J. Žižňovský


Projekt AsÚ SAV číslo P-08/02

Výskum chemicky pekuliárnych hviezd

Vedúci projektu: J. Zverko


Projekt AsÚ SAV číslo P-09/02

Výskum tesných dvojhviezd

Vedúci projektu: D. Chochol


Projekt AsÚ SAV číslo P-10/02

Výskum kataklizmických premenných hviezd

Vedúci projektu: L. Hric


Projekt AsÚ SAV číslo P-11/02

Výskum symbiotických hviezd

Vedúci projektu: A. Skopal


Projekt AsÚ SAV číslo S-12/02

Výskum Slnka pozorovaním slnečných zatmení

Vedúci projektu: V. Rušin


Projekt AsÚ SAV číslo S-13/02

Výskum slnečnej koróny

Vedúci projektu: M. Rybanský


Projekt AsÚ SAV číslo S-14/02

Výskum slnečných protuberancií a automatizácia slnečných pozorovaní

Vedúci projektu: M. Minarovjech


Projekt AsÚ SAV číslo S-15/02

Výskum dynamiky slnečnej fotosféry a chromosféry

Vedúci projektu: A. Kučera


Projekt AsÚ SAV číslo S-16/02

Výskum slnečného cyklu a vzťahov Slnko-Zem

Vedúci projektu: J. Sýkora


Frame1