Príloha č. 4

Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska


Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky UPJŠ, Košice:

Mgr. Katarína Brčeková
Semestrálny predmet “Praktikum z astrofyziky I”
týždenne 0/4, za semester 0/52 (L) 3. ročník

RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Semestrálny predmet “Fyzika Slnka I”
týždenne 2/0, za semester 28/0 (Z) 4. ročník

RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Semestrálny predmet “Fyzika Slnka II”
týždenne 2/0, za semester 26/0 (L) 4. ročník

RNDr. Aleš Kučera, CSc., RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Semestrálny predmet „Letná prax z astrofyziky“

za semester 0/40 (L) 3. ročník


RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Semestrálny predmet “Nebeská mechanika II”

týždenne 3/1, za semester 42/14 (Z) 4. a 5. ročník


RNDr. Ján Rybák, CSc.
Semestrálny predmet “Praktická astrofyzika
týždenne 2/0, za semester 26/0 (L) 4. ročník

RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet “Medziplanetárna hmota I”

týždenne 2/0, za semester 28/0 (Z) 4. ročník

RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Semestrálny predmet “Praktikum z astronómie”
týždenne 0/4, za semester 0/56 (Z) 3. ročník

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.
Semestrálny predmet “Praktikum z astrofyziky II”
týždenne 0/4, za semester 0/56 (Z) 4. ročník

Astronomický ústav Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava:

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.
Semestrálny predmet “Premenné hviezdy”
týždenne 2/0, za semester 20/0 (L) 5. ročník

Frame1