Príloha č. 5

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

Krajina

Druh dohodyMAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné


Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet

dní

Belgicko

Pribulla T.

20

Česko

Žižňovský J.

Zverko J.

12

10Brčeková K.

Vaňko M.

Brčeková K.

Svoreň J.

Svoreň J.

Žižňovský J,

Svoreň J.

Saniga

4

15

6

3

1

2

5

6

Francúzsko

Saniga M.

Gömöry P.

13

11

Mexiko

Hric L.

18

Nemecko

Saniga M.

22

Rakúsko

Kučera A.

Rybák J.

21

21

Rusko

Žižňovský J.

Zverko J.

Pittich E.

9

9

28Saniga M.

8

Španielsko

Kučera A.

3

Taliansko

Hajduk A.

Porubčan V.

Pittich E.

Saniga M.

8

8

16

18

Sýkora

33USA

Rušin V.

9

Počet vyslaní spolu

14

220

1

33

13

99


Vysvetlivky:

MAD - medziakademické dohody,

KD - kultúrne dohody,

VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci medzivládnych dohôd

(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:

Krajina

Druh dohodyMAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné


Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet

dní

Bulharsko

Iliev I.

14

Česko

Heinzel P.

Jirička K.

Bárta M.

Streštík J.

Ambrož P.

Kotrč P.

Mikulášek Z.

5

7

7

5

6

7

21

Egypt

Awadalla N.

23

Poľsko

Kreiner M.

4

Rakúsko

Hanslmeier A.

15

Rusko

Čertok I.M.

7Shugarov S.

30

Švédsko

Rickman H.

2

Taliansko

Pupillo G.

Buccheri R.

7

16

Veľká Británia

Williams I.

5

Počet prijatí spolu

14

1443

37(C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):


Krajina

Názov konferencie

Meno pracovníka

Počet dní


Česko

Towards a Science of Consciousness

Saniga M.

8

Chorvátsko

Spectrosc. and Spatially Resolving the Comp. of Close Binary Stars

Zboril M.

Skopal A.

Pribulla T.

5

7

7

Litva

Stellar Photometry: Past, Present and Future

Skopal A.

Pribulla T.

Chochol D.

7

7

7

Maďarsko

JENAM 2003


Vaňko M.

Hric L.

Solovaya N.A.

Dobrotka A.

6

6

7

6

Nemecko

Electromagnetic and Light Scattering by Nonspherical Particles

Kocifaj M.

7

Nórsko

ESMN-letná škola

Gömöry P.

Tomasz F.

Koza J.

18

18

18

Rakúsko

Letná škola Solar Magnetic Phenomena

Gömöry P.

Tomasz F.

14

14

1th Central European Solar Physis Meeting

Rybák J.

Kučera A.

3

3

Slovinsko

9th Slovenian Science Festival

Rušin V.

4

Španielsko

SOHO 13 Workshop

Rybák J.

Tomasz F.

Gömöry P.

6

6

6

Švédsko

Philosophy, Phenomen. and Psychiatry

Saniga M.

3

Taliansko

Frascati workshop 2003

Chochol D.

Pribulla T.

10

10

Letná škola NATO Chaotic World

Jakubík M.

13

Veľká Británia

Totality day 2003

Rušin V.

3

Počet spolu

17

29

235

Frame1