Príloha č. 8

Vedecko-popularizačné aktivity


P8.1 Vedecko-popularizačné články a rozhovory pre tlač:


1. Argalács, M., Klocok, Ľ., Petro, M.: Výročie AU SAV. Tatranský dvojtýždenník 4.9.2003.

2. Battersby, S., Saniga, M.: Einstein on Acid. New Scientist Dec. 20/27, 2003.

3.-99. Bendík, P.: Stála astronomická rubrika. Poprad – spolu 97 príspevkov.

100. Budaj, J.: Chemicky pekuliárne hviezdy na hlavnej postupnosti. Kozmos 4/2003.

101. Hajduk, A.: Meteory – od bolidov až po kozmický prach. Kozmos 4/2003.

102. Chochol, D.: Premenné hviezdy a interagujúce dvojhviezdy. Kozmos 4/2003.
103. Komžík, R.: Contribution of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Kozmos
4/2003.
104. Kováčiková, M., Kučera, A., Rušin, V., Svoreň, J.: Katastrófický scenár Zemi v blízkej
budúcnosti nehrozí. Košický korzár 23.9.2003.

105. Kováčiková, M., Svoreň, J.: Do tajomstiev sledovania oblohy mohla preniknúť aj laická

verejnosť. Prešovský korzár 18.08.2003.

106. Kováčiková, M., Svoreň, J., Žižňovský, J.: Astronómovia spod Tatier oslávia
abrahámoviny. Košický korzár 20.9.2003.

107. Kučera, A., Rušin, V.: Výskum Slnka na Slovensku. TASR 19.9.2003.

108. Kučera, A., Rušin, V.: Jubileum observatória v Tatrách. Nový deň 20.9.2003.

109. Kučera, A., Rybák, J.: Výskum Slnka na AsÚ SAV. Kozmos 4/2003.

110. Mačura, R.: Antonín Bečvář. Kozmos 4/2003.

111. Novocký, D., Komžík, R.: Výpočtová technika na AsÚ SAV. Kozmos 4/2003.

112. Pittich, E.: Dynamika komét a asteroidov. Kozmos 4/2003.

113. Pribulla, T.: Nová 50-ka v Starej Lesnej. Kozmos 3/2003.

114. Rušin, V.: Expedície AsÚ SAV za zatmeniami Slnka. Kozmos 4/2003.

115. Rybanský, M.: Výskum slnečnej koróny mimo zatmení. Kozmos 4/2003.

116-121. Rybanský, M.: Slnečná aktivita - stála rubrika. Kozmos – spolu 6 príspevkov.

122. Rybák, J., Tremko, J.: Medzinárodná spolupráca. Kozmos 4/2003.

123. Skopal A.: Symbiotické hviezdy na La Palma. Kozmos 1/2003.

124. Svoreň, J.: Objavy a fyzika komét. Svoreň. Kozmos 4/2003.

125. Svoreň, J.: Astrometria komét a asteroidov. Kozmos 4/2003.

126. Svoreň, J.: Výsledky Astronomického ústavu SAV. SITA, TK ČR 19.9.2003.
127. Svoreň, J., Porubčan, V.: Výchova vedeckého dorastu na AsÚ SAV. Kozmos 4/2003.

128. Sýkora, J.: Prečo sme, prečo sme tu a kto sme? Kozmos 4/2003.

129. Vaňko, M.: Letné školy astronómie na observatóriu Haute Provence. Kozmos 1/2003.P8.2 Vedecko-popularizačné prednášky pre verejnosť:


1. Hric, L.: Život hviezd vo fázach svojho vývoja, Hlohovec, 31.1.2003.
2. Hric, L.: Projekt INTEGRAL a účasť Slovenska v ňom, Zimné Roztoky, 10.4.2003.
3. Hric, L.: Štvrtstoletí výzkumu kataklyzmických proměnných hvězd, Valašské Meziříčí,
24.5.2003.
4. Hric, L.: Pozorovania hviezd, PKO Bratislava, 25.5.2003.
5. Hric, L.: Prečo sú hviezdy premenné, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 16.8.2003.
6. Hric, L.: Ako pozorujeme vesmír, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 16.8.2003.
7. Hric, L.: Prečo sú hviezdy premenné, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 17.8.2003.
8. Hric, L.: Ako pozorujeme vesmír, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 17.8.2003.
9. Hric, L.: Hviezdy a ich premennosti, PKO Bratislava, 22.10.2003.
10. Hric, L.: Štvťstoročie výskumu kataklizmatických premenných hviezd, Hvezdáreň
a planetárium v Prešove, 24.10.2003.
11. Koza, J.: Výskum Slnka, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 16.8.2003.
12. Koza, J.: Výskum Slnka, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 17.8.2003.
13. Koza, J.: Výskum Slnka, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 24.8.2003.
14. Neslušan, L.: Hrozí Zemi zrážka z vesmíru?, Stará Lesná – dni otvorených dverí,
23.8.2003.
15. Neslušan, L.: Hrozí Zemi zrážka z vesmíru?, Stará Lesná – dni otvorených dverí,
24.8.2003.
16. Rušin, V.: Expedície Astronomického ústavu SAV za zatmeniami Slnka, Stará Lesná –
dni otvorených dverí, 23.8.2003.
17. Svoreň, J.: Hrozí Zemi zrážka z vesmíru?, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 16.8.2003.
18. Svoreň, J.: Hrozí Zemi zrážka z vesmíru?, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 17.8.2003.
19. Tremko, J.: Ako študujú hvezdári znečistenie atmosféry, Stará Lesná – dni otvorených
dverí, 23.8.2003.
20. Tremko, J.: Ako študujú hvezdári znečistenie atmosféry, Stará Lesná – dni otvorených
dverí, 24.8.2003.
21. Žižňovský, J.: Moderné trendy vo výuke astronómie, Hvezdáreň a planetárium v Prešove,
24.10.2003.


P8.3 Rozhovory pre rozhlas:


1. Holéczy, I., Svoreň, J.: Pozvánka na akcie otvorených dverí na Astronomickom ústave

SAV a na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka. Rádio Slovensko - rádiožurnál, 28.5.2003.

2. Sámelová, A., Svoreň, J., Sámel, P., Kučera, A.: Výsledky Astronomického ústavu SAV.
Rádio Twist – žurnál, 21.09.2003
3. Svoreň, J.: Predstavujeme Astronomický ústav SAV. Rádio Slovensko VIšpanielske
vysielanie, 29.5.2003.

4. Svoreň, J.: Výsledky Astronomického ústavu SAV. Slovenský rozhlas, 19.9.2003.

5. Žižňovský, J.: Prechod planéty Merkúr pred slnečným diskom. Rádio Twist, 7.5.2003.
6. Žižňovský, J.: 60. výročie založenia astronomického observatória na Skalnatom plese.
RádioRegina, 20. 9. 2003P8.4 Televízne relácie a rozhovory pre televíziu:


1. Pribulla, T., Svoreň, J.: Interview o dňoch otvorených dverí. Televízia JOJ, 17.8.2003.

2. Svoreň, J.: Výsledky Astronomického ústavu SAV. Televízia JOJ, 20.9.2003.

3. Svoreň, J.: Výsledky Astronomického ústavu SAV. Televízia Tatry, 20.9.2003.

4. Žižňovský, J.: 60. výročie založenia astronomického observatória na Skalnatom plese.
Slovenská televízia 1. program, 20. 9. 2003.


Frame1