Príloha č. 4  -  Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

 

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice:

 

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Semestrálny predmet „Kvazary“

týždenne 2/0, za semester 28/0 (L) 4. ročník

 

Mgr. Július Koza

Semestrálny predmet „Praktikum z astrofyziky I”

týždenne 0/4, za semester 0/56 (L), 3. ročník

 

Mgr. Július Koza, PhD.

Semestrálny predmet „Praktikum z astrofyziky I”

týždenne 0/4, za semester 0/56 (Z) 3. ročník

 

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet „Fyzika Slnka I”

týždenne 2/0, za semester 28/0 (Z) 4. ročník

 

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet „Fyzika Slnka II”

týždenne 2/0, za semester 28/0 (L) 4. ročník

 

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet „Astronomické prístroje”

týždenne 2/0, za semester 28/0 (Z) 4. ročník

 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet „Medziplanetárna hmota II”

týždenne 2/0, za semester 28/0 (L) 4. ročník

 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet „Medziplanetárna hmota I”

týždenne 2/0, za semester 28/0 (Z) 4. ročník

 

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Semestrálny predmet „Praktikum z astrofyziky II”

týždenne 0/4, za semester 0/56 (Z) 4. ročník

 

Katedra astronómie, fyziky planét a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava:

 

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Semestrálny predmet “Vybrané kapitoly z astrofyziky”

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z) 5. ročník

 

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Semestrálny predmet „Premenné hviezdy“

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L) 4. ročník