Príloha č. 5 -  Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

 

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

Krajina

Druh dohody

 

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet

dní

 Belgicko

Pribulla T.

11

 

 

 

 

 Česko

Žižňovský J.

Zverko J.

Hric L.

10

10

12

 

     

 

Svoreň J.

Svoreň J.

Svoreň  J.

Husárik M.

Svoreň J.

Kučera A.

Rybák J.

Kocifaj M.

2

1

7

7

1

2

2

10

 Čína

Rušin V.

       9

 

 

 

 

 Estónsko

Hric L.

     14

 

 

 

 

 Fínsko

Sýkora J.

       7

 

 

 

 

 Francúzsko

Hric L.

 

14

 

 

 

Saniga M.

Gömöry P.

Sýkora J.

Koza J.

Saniga M.

15

11

10

3

112

 Izrael

Saniga M.

12

 

 

 

 

 Nemecko

 

 

 

 

Kučera A.

Koza J.

Vaňko M.

Koza J.

14

14

5

1

 Poĺsko

 

 

Komžík R.

Pribulla T.

Kollár V.

       1

       1

       1

Pribulla T.

Tremko J.

7

 Rakúsko

Kučera A.

Rybák J.

14

14

 

 

Saniga M.

3

 Rusko

 Pittich E.

27

 

 

 

 

 Španielsko

 

 

 

 

Kučera A.

Rybák J.

Koza J.

Gömöry P.

Tomasz F.

21

14

14

14

14

 Taliansko

Hajduk A.

Porubčan V.

Pittich E.

Pribulla T.

8

8

17

17

 

 

Chochol

Skopal

17

28

 USA

Rušin V.

8

 

 

 

 

 Veľká Británia

Skopal A.

14

 

 

 

 

 Počet vyslaní 

 spolu

 

18

 

226

 

3

 

3

27

 

356

Vysvetlivky:

MAD - medziakademické dohody,

KD - kultúrne dohody,

VTS  - vedecko-technická spolupráca v rámci  medzivládnych dohôd

 

 

 

 

(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:

Krajina

Druh dohody

 

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet

dní

Austrália

Pettigrew J.

4

 

 

 

 

Bulharsko

Iliev I.

14

 

 

 

 

Česko

Križan P.

Boška J.

Laštovička J.

Šindelárová T.

Kubát J.

Korčáková D.

Stŕeštík J.

Ambrož P.

Škoda P.

Budovičová A.

Votruba V.

Kawka A.

Pracna P.

Mikulášek Z.

Krtička J.

5

5

5

5

8

8

6

6

8

8

8

8

4

8

8

 

 

 

 

Rakúsko

Temmer M.

11

 

 

 

 

Rusko

Kudriavcev O.

Romaňuk I.

 

14

14

 

 

Shugarov S.

Shugarov S.

Volkov I.

31

29

12

Taliansko

Pupillo G.

Cevolani G.

 8

9

 

 

 

 

Počet prijatí spolu

                            22

          174

 

 

                            3

72

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):

 

Krajina

Názov konferencie

Meno pracovníka

Počet dní

 

Belgicko

Light-time effect in Astrophysics

Pribulla T.

Chochol D.

7

6

Česko

 

Zdenek Kopaľs binary star legacy

 

Chochol D.

Skopal A.

Pribulla T.

6

6

6

Francúzsko

Astrophysics of Cataclysm. Variables and Related Objects

 

35thCOSPAR Assembly

Chochol D.

Skopal A.

 

 

Sýkora J.

6

8

 

 

10

Chorvátsko

VII-th Hvar Astrophysical Colloquium

Kučera A.

Gömöry P.

Koza J.

7

7

7

Island

Bioastronomy 2004

Solovaya N.

Pittich E.

11

11

Kanada

Meteoroids 2004

Svoreň J.

8

Líbia

6th Arab Conf.  Astron. and Space Science

Chochol D.

4

 

Rusko

VAK 2004,

IAU Symp. 223

Sýkora J.

21

Srbsko

IAU Colloqium 197

Neslušan L.

5

Španielsko

16.zimná škola astrofyz.

Pribulla T.

12

Taliansko

Meeting asteroids and comets in Europe 2004

Husárik, M.

4

Veľká Británia

SOHO 15Workshop

 

Solar Eclipse Conf.

Rybák J.

Gömöry P.

Rušin V.

 5

5

4

Počet spolu

14

22

166