Príloha č. 7

 

7.1. Referáty na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou

 

1. ATAC, T. - ÖZGUC, A. - RYBÁK, J.: Overview of the flare index during the maximum phase of solar cycle 23. 35th COSPAR Scientific Assembly, Paríž, Francúzsko, 18-25.7.2004.

 

2. BADALYAN, O.G., - OBRIDKO, V.N., - RYBÁK, J. - SÝKORA, J.: Severo-južná asymetria slnečnej aktivity a jej kvázi-dvojročné oscilácie. 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná,  24.-28.5.2004.

 

3. BADALYAN, O.G., - OBRIDKO, V.N., -  SÝKORA, J.: Cyclic variations in distribution of the coronal green line brightness and solar magnetic fields. Multi-Wavelength Investigations of Solar Activity – Proceedinds IAU Symposium No. 223, Sankt Petersburg, Rusko, 14.-19.6.2004.

 

4. Badalyan, O.G. - SÝkora, J.: Observed rotation of the solar corona and its relation to the data of helioseismology. 35th COSPAR Scientific Assembly, Paríž, Francúzsko, 18.-25.7.2004.

 

5. Badalyan, O.G. - SÝkora, J.: Two modes in rotation of the solar corona. First International Symposium on Space Climate: Direct and  Indirect Observations of Long-term Solar Activity, Oulu, Fínsko, 20.-23.6.2004.

 

6. Badalyan, O.G. - SÝkora, J: Dva režimy (módy) v rotácii slnečnej koróny. 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná,  24.-28.5.2004.

 

7. BĚLIK, M. - MARKOVÁ, E. - RUŠIN, V. - MINAROVJECH, M.: Time latitudinal development of the white-light coronal structures over a solar cycle. First International Symposium on Space Climate: Direct and Indirect Observations of Long-Term Solar Activity, Oulu, Fínsko, 20.-23.6.2004.

 

8. BUDAJ, J. - RICHARDS, M.: Modelling the spectrum of  TT Hya – an Algol binary with a disc. IAU Symposium 224 The A-star puzzle, Poprad, 8.-13.7.2004.

 

9. DOROTOVIČ, I. - RYBÁK, J.: O variabilite vzťahu jasnosti zelenej koróny a toku magnetického poľa vo fotosfére 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná, 24.-28.5.2004.

 

10. FEŇOVČÍK, M. - BUDAJ, J. - Iliev, I. - Richards, M.T. - Barzova, I.: Search for tidally driven abundance anomalies in Am stars. IAU Symposium 224 The A-star puzzle, Poprad, 8.-13.7.2004.

 

11. Gális, R. - Hric, L.: YY Her po troch rokoch fotometrického monitorovania. Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie, Bezovec, 28.-30.5.2004.

 

12. Gális, R. - Hric, L.: Symbiotic system AG Dra - photometric and spectroscopic behaviour of 10 years long activity stage. The Astrophysics of the Cataclysmic Variables and Related Objects. Strasbourg, Francúzsko, 10.-17.7.2004.

 

13. GÖMÖRY, P. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - CURDT, W. - WÖHL, H.: Eruptívny jav v prechodovej vrstve pozorovaný prístrojom CDS/SOHO. 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná, 24.-28.5.2004.

 

14. Gömöry, P. - Rybák, J. - Kučera, A. - Curdt, W. - Wöhl, H.: Dynamics of the quiet upper solar atmosphere. 3rd ESMN School on Solar Magnetometry and Solar Magnetism. Tatranská Lomnica, 3-10.11.2004.

 

15. GÖMÖRY, P. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - CURDT, W. - WÖHL, H.: Dynamics of the quiet upper solar atmosphere in the network. SOHO 15: Coronal Heating, St Andrews, Škótsko, 6.-9.9.2004.

 

16. GÖMÖRY, P. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - CURDT, W. - WÖHL, H.: Variability and dynamics of the outer atmospheric layers in the quiet solar network, VIIth Hvar Astrophysical Colloquium Solar activity cycle and global phenomena,

 

17. HAJDUK, A.: Merania rýchlostí jemnej zložky medziplanetárnej hmoty. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004.

 

18. HRIC, L.: Od galaxií ku kvazarom. Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie, Bezovec, 28.-30.5.2004.

 

19. Hric, L. – GÁlis, R.: Štúdium vzplanutí vybraných kataklizmík. Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie, Bezovec, 28.-30.5.2004.

 

20. Hric, L. – GÁlis, R. – NIARCHOS, P. – DOBROTKA, A. – ŠIMON, V.: Symbiotic binary YY Her - looking for consistent model of photometric and spectroscopic behaviour. The Astrophysics of the Cataclysmic Variables and Related Objects. Strasbourg, Francúzsko, 10.-17.7.2004.

 

21. HUSÁRIK, M.: CCD fotometria asteroidov na Skalnatom Plese. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004.

 

22. HUSÁRIK, M.:  CCD photometry of asteroids at the Skalnaté Pleso Observatory - The first steps. MACE 2004, Frasso Sabino, Taliansko, 26.-31.5.2004.

 

23. CHOCHOL, D.: Short-period eclipsing binaries as members of multiple systems. 6th Arab Conference in Astronomy and Space Science: The Peaceful and Strategic Uses of Space and Technology, Tripolis, Líbya, 10-12.10.2004.

 

24. CHOCHOL, D. - KATYSHEVA, N.A. - PRIBULLA, T. - SHUGAROV, S.Y. - ŠKODA, P. - ŠLECHTA, M. - VOLKOV, I.M.: The dust nova V475 Sct (Nova Scuti 2003) - ejected envelope and variability. The Astrophysics of Cataclysmic Variables and Related Objects, Strasbourg, Francúzsko, 10.-17.7.2004.

 

25. CHOCHOL, D. - PRIBULLA, T. - KATYSHEVA, N.A. - SHUGAROV, S.Y. - VOLKOV, I.M.: V475 Sct (Nova Scuti 2003) - binary or triple system. Zdeněk Kopal's binary star legacy, Litomyšl, Česko, 31.3.-3.4.2004.  

 

26. Chrastina, M. - Szász, G. - Petrík, K. – Hric, L.: Podivuhodné správanie supermäkkého X zdroja QR And. 34. konferencia o výskume premenných hviezd, Brno, Česko, 26.-28.11.2004.

 

27. Iliev, I.Kh. - Feňovčík, M. - Budaj, J. - Žižňovský, J. - Zverko, J. - Barzova, I. - Stateva, I.: A search for SB2 systems among selected Am binaries. IAU Symposium 224  The A-star puzzle, Poprad, 8.-13.7.2004.

 

28. JAKUBÍK, M.: Poruchy kometárnych dráh. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004.

 

29. Kadooka , M.A. - Meech, K.J. - PITTICHOVÁ, J.Buie, M. -  Price, S. - Hu, S.: Astrobiology science fair projects. Bioastronomy 2004 – Habitable worlds, Reykjavík, Island, 12.-16.7.2004.

 

30. KAŇUCHOVÁ, Z. – SVOREŇ, J.: Koeficient na redukciu vplyvu oblačnosti pre sporadické meteory. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004.

 

31. Klačka, J.-  Kocifaj, M.: Invariant of motion for interstellar dust captured in the Solar System. IAU Colloquium 197 Dynamics of Populations of Planetary Systems, Belehrad, Srbsko a Čierna hora, 31.8.-4.9.2004.

 

32. Klačka, J. - Kocifaj, M. - Pástor, P.: Motion of dust near exterior resonances with planet. Light, dust and chemical evolution, Gerace, Italy, 26.-30.9.2004.

 

33. KLOCOK, Ľ. : Elektronický archív pozorovania protuberancií na observatóriu Lomnický štít. 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná, 24.-28.5.2004.

 

34. KOZA, J. - KUČERA, A.: Vplyv teplotných zmien v modeloch slnečnej fotosféry na profil spektrálnych čiar. 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná, 24.-28.5.2004.

 

35. KOZA, J. - KUČERA, A.: Response Functions for Spectral Lines Suitable for Diagnostics of Solar Rotation. VIIth Hvar Astrophysical Colloquium Solar Activity Cycle and Global Phenomena, Hvar, Chorvátsko, 20.-24.9.2004.

 

36. KOZA, J.: Temporal evolution of physical parameters in the solar photosphere. 3rd ESMN School on Solar Magnetometry and Solar Magnetism, Tatranská Lomnica, 3.-10.11.2004.

 

37. Krtička, J. - Mikulášek, Z. - Zverko, J. - Žižňovský, J.: The dependence of energy distribution on the abundances of A-star atmosphere models. IAU Symposium The A-star puzzle, Poprad, 8.-13.7.2004.

 

38. KUČERA, A.: Solar Granulation. 3rd ESMN School on Solar Magnetometry and Solar Magnetism, Tatranská Lomnica, 3.-10.11.2004.

 

39. KUČERA, A. - GÖMÖRY, P. - RYBÁK, J. - CURDT, W. - WÖHL, H.: High resolution observations of a M5.4.flare. VIIth Hvar Astrophysical Colloquium Solar activity cycle and global phenomena, Hvar, Chorvátsko, 20.-24.9.2004.

 

40. Mikulášek, Z. - Zverko, J. - Žižňovský, J. - Janík, J.: Analysis of light curves of magnetic CP stars by advanced PCA methods. IAU Symposium The A-star puzzle, Poprad, 8.-13.7.2004.

 

41. MINAROVJECH, M.:  Časovo-šírkové rozdelenie intenzít zelenej emisnej koróny 530.3 nm za obdobie 1939-2002. 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná, 24.-28.5.2004.

 

42. MINAROVJECH, M. - KUDELA, K.: Cosmic ray and solar coronal emissions: Cross-correlations of the time series. First International Symposium on Space Climate: Direct and Indirect Observations of Long-Term Solar Activity, Oulu, Fínsko, 20.-23.6.2004.

 

43. NESLUŠAN, L.:  The distributions of angular elements of new comets. IAU Colloquium 197 Dynamics of Populations of Planetary Systems, Belehrad, Srbsko a Čierna hora, 31.8.-4.9.2004.

 

44. NESLUŠAN, L.: Typické veľkosti kometárnych jadier. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004

 

45. NESLUŠAN, L.:  Uhlové elementy dráh nových komét. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004

 

46. ÖZGUC, A. - ATAC, T. - RYBÁK, J.:  Temporal vairbility of the NSA in the solar flare index between activity cycles 17-23. First International Symposium on Space Climate: Direct and Indirect Observations of Long Term Solar Activity, Oulu, Fínsko, 20.-23.6.2004.

 

47. ÖZGUC, A. - ATAC, T. - RYBÁK, J.:  Evaluation of the Short-term Periodicities in the Flare Index between the years 1966-2001, IAU Symposium 223 Multi-Wavelength Investigations of Solar Activity, Sankt Petersburg, Rusko, 14.-19.6.2004.

 

48. ÖZGUC, A. - ATAC, T. - RYBÁK, J.:  Evaluation of the short-term periodicities in the flare index between the years 1966-2001. 35th COSPAR Scientific Assembly, Paríž, Francúzsko, 18-25.7.2004.

 

49. PARIMUCHA, Š. - CHOCHOL, D. - PRIBULLA, T. - VAŇKO, M.: Period variations in symbiotic novae. The Astrophysics of Cataclysmic Variables and Related Objects, Strasbourg, Francúzsko, 11.-16.7.2004.

 

50. PAULECH, T.:  Coma wings – spoľahlivý indikátor rozpadu jadra? Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004.

 

51. Pecina P. - Porubčan V. - Pecinová D. - Tóth J.: Radar observations of Taurid complex meteor showers in 2003.  Meteoroids 2004, London, Kanada, 16.-20.8.2004.

 

52. PINTÉR, T. - RYBANSKÝ, M. - MINAROVJECH, M.: O polarizácii v emisnej čiare koróny 530.3 nm. 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná, 24.-28.5.2004.

 

53. PINTÉR, T. - RYBANSKÝ, M. - MINAROVJECH, M.: On polarization in the 530.3  nm coronal emission line. Astronomical Polarimetry - Current Status and Future Directions Meeting,  Waikoloa Beach Marriott, Hawaii, USA, 15.-19.3.2004.

 

54. PITTICH, E.M.  SOLOVAYA, N. A.: 2004, On Soho comets and high inclination asteroids. JENAM 2004 – The many scales in the Universe, Granada, Španielsko, 13.-17.9.2004.

 

55. PITTICHOVÁ, J.  – Meech, K.J.: 2004, Activity of different cometary population at similar solar radii. Bioastronomy 2004 – Habitable worlds, Reykjavík, Island, 12.-16.7.2004.

 

56. Polosukhina, N. - Shavrina, A. - Drake, N.A. - Tsymbal V. - Hack, M. - North, P. - Khalack, V. - Zverko, J. - Žižňovský, J. - Pavlenko, Y.a.: The enigma of lithium in roAp stars. IAU Symposium The A-star puzzle, Poprad, 8.-13.7.2004.

 

57. PORUBČAN, V.: Asteroidálne meteorické roje. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004.

 

58. Porubčan, V. - Williams, I.P.: The Kappa Cygnids: Parent and family. Meteoroids 2004, London, Kanada, 16.-20.8.2004.

 

59. Porubčan V. – Williams I.P. – Kornoš L.: Associations between asteroids and meteoroid streams. Meteoroids 2004, London, Kanada, 16.-20.8.2004.

 

60. Pribulla, T.: Transit detection of extrasolar planets and search for variable stars at the Stará Lesná Observatory. Extrasolar planets – XVI Canary Island winter school of astrophysics, Puerto de la Cruz, Tenerife, Španielsko, 22.11.-3.12.2004.

 

61. PRIBULLA, T. - CHOCHOL, D. - TREMKO, J. - KREINER, J.: Light-time effect in short-period eclipsing binaries. The light-time effect in astrophysics, Brusel, Belgicko, 19.-22.7.2004.

 

62. PRIBULLA, T. - VAŇKO, M. - PARIMUCHA, Š. - CHOCHOL, D. - BALUĎANSKÝ, D.: Light-curve and period study of the neglected contact binaries V344 Lac and V1191 Cyg. Zdeněk Kopal's binary star legacy, Litomyšl, Česko, 31.3.-3.4.2004.

 

63. Rosu, H. - Saniga, M. - Planat, M.: 2004, MUBs: From Finite Projective Geometry to Quantum Phase Enciphering. Seventh international conference on Quantum Communication, Measurement and Computing,  Glasgow, Škótsko, 24.-29.7.2004.

 

64. ROVITHIS-LIVANIOU, H. - TSANTILLAS, S. - ROVITHIS, P. - CHOCHOL, D. - SKOPAL, A. - PRIBULLA, T.: The eclipsing binary BX Andromedae and its orbital period behaviour. Zdeněk Kopal's binary star legacy,  Litomyšl, Česko, 31.3.-3.4.2004.

 

65. RUŠIN, V. - DRUCKMULLER, M. - MINAROVJECH, M.: Image processing. Solar eclipse Conference 2004, Open University, Milton Keynes, Veľká Británia, 20.-22.8.2004.

 

66. RYBÁK, J. - KUČERA, A. - CURDT, W. - WÖHL, H.: Observational evidences for heating of the solar corona by nanoflares in the network derived from the transition region spectral lines. SOHO 15: Coronal Heating, St Andrews, Škótsko, 6.-9.9.2004.

 

67. SHUGAROV, S.Y. - GORANSKIJ, V.P. - KATYSHEVA, N.A. - KUSAKIN, A.V. -METLOVA, N.V. - VOLKOV, I.M. - CHOCHOL, D. - PRIBULLA, T. - KARITSKAYA, E.A. - RETTER, A. - SHEMMER, O. - LIPKIN, Y.: Photometric evolution of the orbital light curves in the slow nova V723 Cas. Zdeněk Kopal's binary star legacy, Litomyšl, Česko, 31.3.-3.4.2004.

 

68. SKOPAL, A.: Present understanding the light curves of symbiotic stars. Zdeněk Kopal’s binary star legacy. Litomyšl, Česko, 31.3.-3.4.2004.

 

69. SKOPAL, A.: Accretion-powered symbiotic binaries: EG And and CQ Dra. The Astrophysics of the Cataclysmic Variables and Related Objects. Strasbourg, Francúzsko, 10.-17.7.2004.

 

70. SKOPAL, A. - KOMŽÍK, R. - CSATÁRYOVÁ, M.: On the asynchronous rotation of accretors in the interacting binaries. Zdeněk Kopal’s binary star legacy. Litomyšl, Česko, 31.3.-3.4.2004.

 

71. SKOPAL, A. - VITTONE, A.A. - ERRICO, L. - TAMURA, S. - OTSUKA, M. - WOLF, M. - ELKIN, V.G.: A multiple mass-ejection by the symbiotic prototype Z And during its recent 2000-03 outburst. Interacting Binaries: Accretion, Evolution & Outcomes. Cefalu, Taliansko, 4.-10.7.2004.

 

72. SOLOVAYA, N.A. - PITTICH, E.M.: Dynamic of planets in binary systems. JENAM 2004 – The many scales in the Universe, Granada., Španielsko, 13.-17.9.2004.

 

73. SOLOVAYA, N.A. -  Pittich, E.M.: 2004:  Dráha extraslnečnej planety v sústave gama Cephei a jej teplotná zóna. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004.

 

74. SOLOVAYA, N.A. - PITTICHOVÁ, J. - Meech, K.J. - PITTICH, E.M.: Extra-solar planet of gamma Cephei and its habitable zone. Bioastronomy 2004 – Habitable worlds, Reykjavík, Island, 12.-16.7.2004.

 

75. Storini, M. - Hofer, M.Y. - SÝkora, J.: Towards the understanding of coronal hole occurrence during the Schwabe cycle. 35th COSPAR Scientific Assembly, Paríž, Francúzsko, 18-25.7.2004.

 

76. SVOREŇ, J. – KAŇUCHOVÁ, Z. – NESLUŠAN, L. – PORUBČAN, V.:  Hlavné a vedľajšie roje v MDC IAU databáze fotografických dráh. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, 26.-30.4.2004.

 

77. SVOREŇ, J. – NESLUŠAN, L. – KAŇUCHOVÁ, Z. – PORUBČAN, V.: A fine structure of the Perseid meteoroid stream. Meteoroids 2004, London, Kanada, 16.-20.8.2004.

 

78. SÝKORA, J.- RYBÁK, J.: Regularities, cyclicities and asymmetries in the solar corona over more than fifty years. First International Symposium on Space Climate: Direct and Indirect Observations of Long Term Solar Activity, Oulu, Fínsko, 20.-23.6.2004.

 

79. SÝKORA, J.- RYBÁK, J.: Aspects of the solar variability in its coronal manifestations, 35th COSPAR Scientific Assembly, Paríž, Francúzsko, 18-25.7.2004.

 

80. SÝkora, J.: Nabljudenie polarizatsii v zelenoj emissionnoj linii  korony vo vremja polnykh solnechnykh zatmenij. Vserossijskaja astronomicheskaja konferentsija Gorizonty Vselennoj, Moskva, Rusko, 3.-10.6.2004.

 

81. SÝkora, J.: SCOSTEP: ISCS, CAWSES. 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná,  24.-28.5.2004.

 

82. Szász, G. - Chrastina, M. - Petrík, K. – Hric, L.: Vzplanutie supermäkkého X zdroja V Sge. 34. konferencia o výskume premenných hviezd, Brno, Česko, 26.-28.11.2004.

 

83. TEMMER, M. - VERONIG, A. - RYBÁK, J. - BRAJŠA, R. - HANSLEMEIER., A.: Periodical Patterns in Major Flare Occurrence and their Relation to Magnetically Complex Active Regions. 35th COSPAR Scientific Assembly, Paríž, Francúzsko, 18-25.7.2004.

 

84. TOMASZ, F. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - CURDT, W. - WOHL, H.: Influence of Transition Region Blinker on Cromosphere and Corona, VIIth Hvar Astrophysical Colloquium Solar activity cycle and global phenomena, Hvar, Chorvátsko, 20.-24.9.2004.

 

85. TOMASZ, F. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - CURDT, W. - WÖHL, H..: Influence of the transition region blinker on chromosphere and corona. 3rd ESMN School on Solar Magnetometry and Solar Magnetism, Tatranská Lomnica, 3.-10.11.2004.

 

86. TOMASZ, F. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - CURDT, W. - WÖHL, H.: Štúdium  záblesku v chromosfére a prechodovej oblasti. 17. celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná,  24.-28.5.2004.

 

87. VAŇKO, M.: Fotometrický výskum krátkoperiodických kontaktných sústav. Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie, Bezovec, 28.-30.5.2004.

 

 

7.2. Ostatné prednášky

 

88. Gömöry, P. - Rybák, J. - Kučera, A. - Curdt, W. - Wöhl, H.: On relations between chromospheric and transition region layers in the quiet Sun network. MEDOC 13 Campaign.  Orsay, Francúzsko, 7.6.2004.

89. HRIC, L.: Astronomy in Slovakia. Tartu Observatory, Estónsko, 27.10.2004.

90. HRIC, L.: Outburst activity study of AG Dra. Tartu Observatory, Estónsko, 27.10.2004.

 

91. HRIC, L.:  Venuša a jej prechody pred slnečným diskom. Seminár Venus Transit 2004, Tatranská Lomnica, 21.–22.5.2004.

 

92. CHOCHOL, D.: Fotometria a spektroskopia novy  V475 Scuti (Nova Scuti 2003). ZIRO 2004, Vyšná Písaná, 22-24 4.2004

 

93. Kocifaj, M. - Horvath, H.: Phase function of non-spherical dust-like particles,  Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere. Ústav hydrológie SAV, Bratislava, 25.11.2004.

 

94. KOZA, J.: Projekčná metóda pozorovania pomocou triédra. Seminár Venus Transit 2004, Tatranská Lomnica, 21.–22.5.2004.

 

95. MINAROVJECH, M. Prehľad obrazových snímačov používaných v astronómii.   Odborný seminár: Využitie digitálnej techniky v astronómii, Hurbanovo, 9.-10.12.2004.

 

96. NESLUŠAN, L.: Prechod Venuše popred disk Slnka 8. júna 2004. Využitie javu na určenie slnečnej paralaxy – súvisiace pojmy a výpočty“, Seminár Venus Transit 2004, Tatranská Lomnica, 21.–22.5.2004.

 

97. Pribulla, T.: CCD fotometria v Starej Lesnej: Prvé skúsenosti a výsledky. ZIRO 2004, Vyšná Písaná, 22.-24.4.2004.

 

98. Pribulla, T.: Modelovanie svetelných kriviek zákrytových dvojhviezd, ZIRO 2004, Vyšná Písaná, 22.-24.4.2004.

 

99. Pupillo G. - Bortolotti G. - Cevolani G. - Ferretti S. - Franceschi G. - Grassi G. - Hajduk A. - Porubčan V. - Trvellone G.: Radiant mapping con interferometria radar a forward-scatter. XC  Congresso Nazionale, Brescia, Taliansko, 20.-25.9.2004.

 

100. Saniga, M.: Non-Ordinary Forms of Time's Perception and Their Modelling by a Pencil of Conics. Prednáška v Laboratoire de Physique et Métrologie des Oscillateurs, Besançon Francúzsko, 25.3.2004.

 

101. SKOPAL, A.: Effects of interaction in symbiotic binaries. Universita Roma 3, Rím, Taliansko, 5.5.2004.

 

102. SVOREŇ, J.: Súčasný stav a perspektívy výskumu medziplanetárnej hmoty na Slovensku. Vedecká rada Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 14.9.2004.

 

103. SVOREŇ, J. – RUŠIN, V.: Research programmes and facilities of the Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences. Spoločné zasadnutie Predsedníctiev Slovenskej a Poľskej akadémie vied, Stará Lesná, 14.5.2004.

 

104. VAŇKO, M.: Fotometrický výskum krátkoperiodických kontaktných sústavZIRO 2004, Vyšná Písaná, 22.-24.4.2004.