Príloha č. 8

 

Vedecko-popularizačné aktivity

 

P8.1 Vedecko-popularizačné články a rozhovory pre tlač

 

Bendík, P.: Astronomické aktuality 1 – 35, Podtatranské noviny

Bendík, P.: Zaumavý astronomický úkaz – Venus tranzit, Poprad, 23.4.2004.

Bendík, P.: Zaumavý astronomický úkaz – Venus tranzit, Podtatranské noviny, 27.4.2004.

Bendík, P.: Zaumavý astronomický úkaz – Venus tranzit, Tatranský dvojtýždenník, 6.5.2004.

Hák, V., Pribulla, T.  Astronómovia sa sústreďujú na to, čo sa najviac mení, Pravda, 27.11.2004. 

Hric, L., Bartolomejová, M.: Astronómovia z mesta opereného hada, 2004, Kozmos, č. 3, str. 28-31.

Husárik, M.:  Informácia o meteorickom roji Perzeíd (zaslaná tlačovému tajomníkovi P SAV        

                      V. Hákovi, potom do TASR)- vyšla na internetových portáloch.         

                      Markíza.sk, Národná obroda.sk, atlas.sk, SME.sk, bleskovky.sk.

Husárik, M.: Informácia o tesnom prelete planétky 2004 FU162 okolo Zeme (zaslaná             

                      tlačovému tajomníkovi P SAV V. Hákovi, potom do TASR).

                     - vyšla na portáloch SME.sk, Národná obroda.sk.

Husárik, M.: Informácia o polárnej žiare (8.11.2004) (zaslaná tlačovému tajomníkovi P SAV  

                     V. Hákovi, potom do SITA).

                     - vyšla na portáloch SME.sk, Markíza.sk, Pravda.sk

Husárik, M.: Rozhovor pre agentúru SITA a Rádio TWIST.

Husárik, M.: Informácia o kométe C/2004 Q2 (Machholz) (zaslaná tlačovému tajomníkovi P   

                     SAV Vladimírovi Hákovi, potom do SITA).

 - vyšla na portáloch SME.sk, Markíza.sk, Pravda.sk

Kaňuchová, Z.: Informácie o meteorickom roji Perzeíd pre TASR, 2.8.2004.

Kaňuchová, Z.: Kto objavil Perzeidy? I., II., Instantné astronomické noviny č. 541 a 542 (www.ian.cz).

Kaňuchová, Z.:  Pôvod meteorov (www.meteory.persoholic.org).

Klocok, Ľ.:  Tatranská astronómia 60 – ročná, Tatry č.1/2004.

Klocok, Ľ.:  Deň ľudí z Lomnického štítu, Tatranský dvojtýždeník č.8/2004.

Koza, J.: Ako bezpečne pozorovať Slnko, Quark, č.6, 2004, str. 45.
Koza, J.: Ako sme pozorovali Venušu, Quark, č.8, 2004, str. 4.

Koza, J.: Vyhodnotenie projektu Venus transit 2004, Kozmos, č.4, 2004, str. 30.

Koza, J.: Štvrtkové čiastočné zatmenie Slnka na Slovensku neuvidíme, správa pre TASR,

   13.10. 2004.

Koza, J.: Úplné zatmenie Mesiaca možno sledovať aj na internete, správa pre TASR, 26.10.

   2004.

               Úplné zatmenie Mesiaca bude možné sledovať aj na internete, SME, 26.10. 2004.

               Vo štvrtok bude úplné zatmenie Mesiaca, Pravda, 27.10. 2004, str.4 .

               Kopcsay, M.: Mesiac nám v noci pripraví divadlo, Dnes v noci môžeme pozorovať úplné zatmenie Mesiaca, Národná obroda, 27.10. 2004.

Koza, J., Kučera, A.: Prechod Venuše cez slnečný disk, Učiteľské noviny, č.10, 4.3.2004,   

     str.3.

Koza, J., Kučera, A.: Prechod Venuše cez slnečný disk, Kozmos, č.2, 2004, str. 39.

Koza, J., Kučera, A.: Prechod Venuše cez slnečný disk, Quark, č.4, 2004, str. 4.

Koza, J., Kučera, A.: Poskytnutie rozhovorov a materiálov , na základe ktorých boli publikované nasledujúce články:

                                Urban, Z.: Venuša opäť raz prejde pred Slnkom, SME, 15.4. 2004

                                Nový deň, 3.6. 2004, str.1

                                Národná obroda, 3.6. 2004, str. 4

                                Podtatranské noviny, č.25, ročník XLV, 15.6. 2004, str.3

                                Kováčiková, M.: Tatranskí astronómovia už počítajú dni do nevšedného     

                                úkazu, Korzár, 5.6. 2004, str.1, 3

                                (jc): Venuša znova preletí cez slnečný disk, Pravda, 8.6. 2004, str.3

                                (jc): Je to veľký zážitok, ale pozor na oči, Pravda, 8.6. 2004, str.3

                                (mit): Mladí astronómovia dnes uvidia prechod Venuše cez disk Slnka, 

                                Korzár, 8.6. 2004

                                Kováčiková, M.: Pozorovanie Venuše školákom učarilo, Záujem o   

                                pozorovanie Venuše na disku Slnka astronómom takmer "zrušil"     

                                internetovú sieť, Tatranský denník Korzár, č. 132, ročník VI., 9.6. 2004,  

                                str.1, 2

                                (jc): Schôdzka Venuše so Slnkom bola zážitkom, Pravda, 9.6. 2004, str.3

                                (jc, ri, ič): Deti v Tatrách zakreslili pozorovanú planétu, Pravda, 9.6. 

                                2004, str.3

                                Pre veľký záujem padol server, SME, 9.6. 2004, str. 8  

                                Jesenský, M.: Venuša včera na niekoľko hodín zatienila Slnko, SME, 9.6.      

                                2004, str. 8

Porubčan, V.: Planetárium v Bratislave.  TASR   24.2.2004.

Porubčan, V.: Osobnosti: Lovec mimozenských návštevníkov.  Večerník  27.5.2004

Pribulla, T. Aj hviezdy žijú v pároch.  Quark č. 10/2004.

Saniga, M.: Interview pre Nth Position on-line casopis (U.K.);  „King of Infinite Space“ a je pristupny on-line od 17. 4. 2004.

Saniga, M.: V spolupráci s pani Jan Tilden  on-line článok o ZiF workshope („The movie's in  

    the can. Or is it?“)   http://www.sciencealert.com.au/stories/misc/impossible.htm

Saniga, M.:  L'univers, selon Metod Saniga by Jean-Paul Baquiast, Automates Intelligents   

    (Francúzsko).

Saniga, M.: ZiF workshop Endophysics, Time, Quantum and the Subjective (1-stranová

informácia).  Astronomy Astrophysics, Vol. 425, No. 3 (2004).

Svoreň, J.: Rozhovor pre TASR o zrušení Astronomického úseku PKO v Bratislave,

    24.2.2004

Svoreň, J.: Astronómia v Bratislave, Sme, 25.2.2004

Svoreň, J.: Rozhovor pre TASR o sonde Rosetta, 3.3.2004

Štefeček, S. - Koza, J.: Prechod Venuše cez slnečný disk, Obzory matematiky, fyziky a

    informatiky, 1/2004(33), str. 59

Zboril, M.:  Problém polárnych čiapok, 2004, Kozmos, č. 1, str. 24

Zboril, M.:  Goseck-praveké observatórium, 2004, Kozmos, č. 2, str. 20

Zverko, J., Žižňovský J. Rozhovor pre tlačového tajomníka SAV o sympóziu IAU č. 224 –

    uverejnený v SMESprávach SAV

 

P8.2 Vedecko-popularizačné prednášky pre verejnosť:

 

Hajduk, A.:   Vesmír, Boh a človek, Košice SKK, 12.10.2004  

Hajduk, A.:   Vesmír a budúcnosť ľudstva v ňom, St. Ľubovňa, 13.10.2004   

Hajduk, A.:   Vesmír, Boh a človek, Modra 15.XII.2004 

Hric, L.:  Hviezdy – zdroje života a smrti, Csereho astronomické dni, Hlohovec – 14.2.2004

Hric, L.: Zo života hviezd, Medzinárodný deň astronómie, Humenné 21. 3. 2004

Kaňuchová, Z.: Letná obloha - pre účastníkov skautského medzinárodného tábora   

    TATRACOR 2004, Tatranská Lomnica 23. 7. 2004

Kaňuchová, Z.: Základy pozorovania - pre účastníkov tábora Astronomická výmena 

    skúseností, Tatranská Lomnica, 29. 7. 2004

Kaňuchová, Z.: Pozorovanie meteorov -  pre účastníkov tábora Astronomická výmena

    skúseností, Tatranská Lomnica, 29. 7. 2004

Kaňuchová, Z.: História a súčasnosť astronómie - pre žiakov 9. ročníka ZŠ Ždiar, 5.5.2004

Koza, J.: Prechod Venuše cez disk Slnka, 60 žiakov ZŠ Stupava, AsÚ SAV Tatranská

    Lomnica, 1.6. 2004

Koza, J.:  Magnetické Slnko, 20 účastníkov 1. ročníka Astronomickej výmeny skúsenosti,

    Škola v prírode Tatranská Lomnica,  26.7. 2004

Koza, J.:  Magnetické Slnko, 30 účastníkov 12. ročníka Košického astronomického seminára

    pre učiteľov, CVČ Domino, Košice, 11.11. 2004

Koza, J.:  Venus Transit 2004, 30 účastníkov 12. ročníka Košického astronomického seminára

    pre učiteľov, CVČ Domino, Košice, 11.11. 2004

Koza, J., Kučera, A.: Prechod Venuše cez disk Slnka, 120 žiakov popradských ZŠ, ZŠ Jarná 13, Poprad, 23.4. 2004

Rybák, J.: História a súčasnosť výskumu Slnka - pre Astronomický tábor - Bratislava, ŠvP

    Tatranská Lomnica, 29.7.2004.

Rybák, J.: Čo nového na Slnku? ”pre Európsky týždeň vedy a technológií na AsÚ SAV,

    12.11.2004.   

Svoreň, J.:  Astronomický ústav SAV – zameranie a výsledky, Stará Lesná, akcia Venus 

    Tranzit, 8.6.2004.

Svoreň, J.: Kométy a asteroidy zo Skalnatého plesa, Stará Lesná – dni otvorených dverí,

    13.11.2004.

Vaňko, M.: Premenné hviezdy, Stará Lesná – dni otvorených dverí, 13.11.2004.

 

P8.3 Rozhovory pre rozhlas:

 

Husárik, M.: Rozhovor pre Rádio TWIST o polárnej žiare (8.11.2004)

Kaňuchová, Z.:  Interview o dňoch otvorených dverí na AsÚ SAV, Slovenský rozhlas (Rádio  

    Regína), 12.11.2004

Klocok, Ľ.:  Zatmenia Slnka a výskum slnečnej koróny Rádio Devín, 4.4.2004

Koza, J.: Rozhovor o prechode Venuše a projekte Venus Transit 2004, Rádio Regina Košice,

    18.3. 2004

Koza, J.:  Maximilián Hell, Slovenský rozhlas , relácia Popoludnie s rozhlasom, 25.3. 2004

Koza, J.:  Rozhovor o prechode Venuše a projekte VT2004, Slovenský rozhlas, relácia Dobré

    ráno, 30.3. 2004

Koza, J.: Rozhovor o prechode Venuše a dianí v AsÚ SAV, Rádio Express, 8.6. 2004

Koza, J.: Rozhovor o úplnom zatmení Mesiaca 28.10. 2004, Rádio Regina Košice, 28.10.2004

Kučera, A.: 3 rozhovory  pre Slovenský rozhlas o Venus Transit-2004 urobené v Bratislave,

    2.6.2004 vysielané v Rádiožurnále  2.6. o 12:00, 7.6. o 18:00 a 8.6.2004 o 7:00

Kučera, A.: 2 rozhovory - priame vstupy pre Slovenský rozhlas 8.6.2004 pred (7:00) a po

    (13:000) prechode Venuše

Kučera, A.: Rozhovor pre rádio Devín o Venus Tranzit –2004, vysielané 3.6.2004

Kučera, A.: 3 rozhovory pre rozhlas o Venus Tranzit: Radio Regina, Twist, a Východ.

Porubčan, V.:  Desiata planéta  Rádio RFM  19.3.2004

Porubčan, V.:  Planéty v marci.  Rádio RFM  22.3.2004

Porubčan, V.:  Kométy, meteory, meteority. .  Rádio RFM  28.5.2004

Porubčan, V.:  Osobnosti. Slovenský rozhlas.  14.5.2004

Porubčan, V.:  Perzeidy. Rádio RFM  9.8.2004

Porubčan, V.:  Jesenná rovnodennosť.  Rádio Expres  21.9.2004

Rybák, J.:  Informácia o OFS a  výskume Slnka, Rádio Regina Košice, 3.04.2004

Svoreň, J.: Podiel Slovenska na výskume Marsu. Rádio Lumen, 16.1.2004.

Svoreň, J.: Výsledky Astronomického ústavu SAV. Rádio Regina, 22.3.2004.

Svoreň, J.: Existuje 10. planéta? Rádio Regina, 24.3.2004.

Svoreň, J., Rybák, J.: Rozhovory pod pyramídou. Slovenský rozhlas 1, 31.3.2004.

Svoreň, J.: Výskumný program Astronomického ústavu SAV. Rádio Budapešť, 17.6.2004.

Svoreň, J.: Výskumný program Astronomického ústavu SAV. Český rozhlas, 17.6.2004.

Svoreň, J.: Perzeidy 2004. Slovenský rozhlas, 12.8.2004.

Svoreň, J.: Priblíženie asteroidu Toutatis k Zemi. Slovenský rozhlas 1, 29.9.2004

Svoreň, J.: Akcie Astronomického ústavu SAV v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky. Rádio Regina, 5.11.2004.

Žižňovský, J.: Informácia k Sympóziu IAU č. 224, 2x  (Rádio Twist, Rádio Expres)

    8.8.2004                    

Žižňovský, J.: Informácia o priebehu Dní otvorených dverí na AsÚ SAV, Slovenský rozhlas

    12.11.2004                        

 

P8.4 Televízne relácie a rozhovory pre televíziu:

 

Hajduk, A.: Možnosti života na Marse. Televízna relácia  Dobré ráno – STV 14.1.2004

Kapišinský, I: STV relácia Pod lampou Fyzika – astronómia - teológia

Koza, J.: Reportáž z úplného zatmenia Mesiaca 28.10. 2004, Slovenská televízia 1. program,

    relácia Noviny STV, 28.10. 2004

Kučera, A.: 8 vystúpení o projekte VENUS TRANSIT v TV staniciach STV, TA3 a TV

    Poprad

Porubčan, V.: Sedna, ďalšia planéta Slnečnej sústavy? Slovenská televízia 1. program,

                           19.3.2004

Porubčan, V.:  Veľká noc.   Slovenská televízia 1. program, 5.3.2004  

Rybák, J.:  Informácia o HST Ultra Deep Field, živý vstup pre TV JOJ, 11.3.2004

J. Zverko, J. Žižňovský: Informácia k Sympóziu IAU č. 224, TV Poprad, 8.8.2004

 

P8.5 Tlačové besedy

 

Koza, J., Kučera, A., Rušin, V.:  Rozhovor na tému prechod Venuše a projekt VENUS

    TRANSIT 2004, TASR, SITA, Rádio Twist, AsÚ SAV Tatranská Lomnica, 5.6. 2004 

Kučera, A., Rušin, V.:  projekt VENUS TRANSIT 2004, TASR, SAV, Bratislava, 2.6.2004

 

P8.6 Iné 

 

Kučera, A., Koza, J.: Slovenská verzia oficiálneho plagátu VENUS TRANSIT 2004, formát A3 a A4, 900 kusov, Popradská tlačiareň, Poprad