Príloha č. 4

 

Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

 

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice:

 

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Semestrálny predmet „Kvazary“

týždenne 2/0, za semester 28/0 (L) 4. ročník

 

Mgr. Marek Husárik, Mgr. Zuzana Kaňuchová

Semestrálny predmet „Praktikum z astronómie“

týždenne 0/4, za semester 0/56 (L), 3. ročník

 

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet „Fyzika Slnka II“

týždenne 2/0, za semester 28/0 (L) 4. ročník

 

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Semestrálny predmet „Nebeská mechanika II“

týždenne 3/1, za semester 42/14 (Z) 4.+5. ročník

 

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet „Praktická astrofyzika“

týždenne 2/0, za semester 28/0 (L) 3.+4. ročník

 

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet „Praktikum z astrofyziky I“

týždenne 0/4, za semester 0/56 (Z) 3. ročník

 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet „Medziplanetárna hmota II“

týždenne 2/0, za semester 28/0 (L) 4. ročník

 

RNDr. Juraj Zverko, DrSc., Mgr. Emil Kundra

Semestrálny predmet „Praktikum z astrofyziky II“

týždenne 0/4, za semester 0/56 (Z) 4. ročník