Príloha č. 5

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

Krajina

Druh dohody

 

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

 

Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet

dní

 

Belgicko

Sýkora J.

13

 

 

 

 

 

Bulharsko

Žižňovský J.

11

 

 

 

 

 

Česko

Zverko J. 

Žižňovský J.

Vaňko M.           

10

10

6

 

 

 

 

 

 

Saniga M.

Svoreň J.

Tomasz F.  

Husárik M. 

Husárik M.

3

2

12

3

5

 

Ekvádor

 

 

 

 

Rušin V.

18

 

Francúzsko

 

 

 

 

Saniga M.

Hric L.

21

9

 

Grécko

Hric L.

6

 

 

 

 

 

Kanada

 

 

 

 

Pribulla T.

104

 

Nemecko

Kučera A.

Rybák J.

28

28

 

 

Vaňko M.

6

 

Rakúsko

Rybák J.

Kučera A.

 

17

17

 

 

 

 

 

 

Saniga M.

Rybák J.

Rybák, J.

Kučera A.

4

14

13

13

 

Rusko

 

 

 

 

Pittich E.

28

 

Srbsko

Zboril M.

9

 

 

 

 

 

Španielsko

 

 

 

 

 

Kučera A.

Gömöry P.

Rybák J.

Zverko J.

20

20

20

3

 

Švédsko

 

 

 

 

Saniga M.

26

 

Taliansko

Porubčan V.

Pribulla T.

Chochol D.

Vaňko M.

Pittich E

17

9

9

9

19

 

 

Saniga M.

30

 

USA

Rybák J.

Kučera A.

21

21

 

 

Pittich

62

 

Veľká Británia

 

 

 

 

Skopal A.

8

 

Počet dní 

spolu:

 

 

260

 

 

 

 

444

 

 

Vysvetlivky:

MAD - medziakademické dohody,

KD - kultúrne dohody,

VTS  - vedecko-technická spolupráca v rámci  medzivládnych dohôd

 

B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:

 

Krajina

Druh dohody

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet

dní

Austrália

 

 

 

 

Tilden J.

4

Bulharsko

Iliev I.

11

 

 

 

 

Česko

Mikulášek Z.

Mikulášek Z.

Mikulášek Z.

Pracna P.

Meszárosová  H.

Janík J.

10

7

10

7

12

5

 

 

Meszárosová H.

 

15

 

 

Estónsko

Lendjärv L.

11

 

 

 

 

Holandsko

 

 

 

 

Regnier S.

8

Maďarsko

 

 

 

 

Jankovič M.

Jankovič M.

Jankovič M.

3

4

5

Nemecko

 

 

 

 

Staude J.

11

Nórsko

 

 

 

 

Laudal O.

6

Poľsko

 

 

 

 

Zakovicz M.

16

Rusko

Romanyuk I.

Kudryavtsev D.

21

21

 

 

Shugarov S.

44

Taliansko

Cevolani G.

Pupillo G.

8

8

 

 

 

 

Turecko

 

 

 

 

Ozguc A.

8

USA

Wu S. T.

Pap J.

8

8

 

 

 

 

Počet prijatí spolu

 

 

147

 

 

 

 

124

 

 

C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):

 

Krajina

Názov konferencie

Meno pracovníka

Počet dní

Belgicko

The Dynamic Sun

     Kučera A.

11

Brazília

Asteroids, Comets, Meteors

     Svoreň J.

10

Česko

 

Many faces of the Universe

     Neslušan Ľ.

     Husárik M.

     Jakubík M.

     Tomasz F.

     Vaňko M.

     Rybák J.

5

5

5

5

5

4

Grécko

Close Binaries

     Chochol D.

     Vaňko M.

5

5

Kórea

Stellar Astrophysics

     Skopal A.

8

Nemecko

Workshop on Multiple Stars

     Pribulla T.

4

Workshop „Endophysics, Time, ...“

      Saniga M.

10

Taliansko

Frascati workshop 2005

     Chochol D.

11

USA

Workshop SHINE 2005

     Minarovjech M.

11

Počet dní  spolu:

 

 

 

104