Príloha č. 8       

                                           

Vedecko-popularizačné aktivity

 

P8.1 Knižné publikácie

 

1. Rušin, V.: Slnko–naša najbližšia hviezda. Bratislava: Veda, 2005. 283 s. ISBN80-224-0864-6.

 

P8.2 Vedecko-popularizačné články a rozhovory pre tlač

 

2. Hák, V., Pribulla, T.: Nemáme žiaden pevný bod. Quark 11, No. 10, 6-7.

3. Hric, L.: Observatórium v Tartu a estónska astronómia. Kozmos 36, No. 2, 26-27.

4. Hric, L.: Polstoročie astronómie na Bezovci. Kozmos 36, No. 4, 40.

5. Hric, L.: Expedícia Turecko 2006, 2005, Kozmos, 36, No. 6,  29.

6. Hric, L.: Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie, 2005, Správy SAV, 41, No. 6, 14.

7. Hric, L., Bartolomejová, M.: Z hlbín vesmíru do hlbín mora. Kozmos 36, No. 3, 14-15.

8. Husárik, M.: Informácia pre TASR o tesnom prelete planétky 2004 MN4 v roku 2029,

            18.5.2005.

9. Husárik, M.: Tesný prelet planétky 2004 MN4 v roku 2029. Pravda, 18.5.2005.

10. Husárik, M.: Tesný prelet planétky 2004 MN4 v roku 2029. Eurobiznis, jún 2005.

11. Husárik, M.: Tesný prelet planétky 2004 MN4 v roku 2029. Quark, júl 2005.

12. Husárik, M.: Výskum asteroidov ohrozujúcich našu Zem. Sme, 24.11.2005.

13. Husárik, M., Svoreň, J.: Informácia pre TASR o výskume medziplanetárnej hmoty na

            Astronomickom ústave SAV, 24.11.2005.

14. Husárik, M., Svoreň, J.:  Informácia pre SITA o výskume medziplanetárnej hmoty na

            Astronomickom ústave SAV, 24.11.2005.

15. Kapišinský, I.: Bol Newton astrológom? Kozmos 36, No. 6, 2.

16. Klocok, Ľ., Koza, J.: V pondelok uvidíme čiastočné zatmenie Slnka. Sme, 28.9.2005.

17. Koza, J.: Venus Transit 2004 – výsledky merania astronomickej jednotky. Kozmos 36, No.

2, 28-32.

18. Koza, J.: Ako zmerali vzdialenosť Zeme od Slnka pozorovatelia na Slovensku, Kozmos

36, No. 2, 31-32.

19. Koza, J.:  Ako bezpečne  pozorovať zatmenie Slnka, Quark 11, no. 9, 45.

20. Koza, J.: Vzácne hybridné zatmenie Slnka v piatok 8. apríla 2005 na Slovensku

neuvidíme. Informácia pre TASR, 6.4.2005.

21. Koza, J.: Vzácne hybridné zatmenie Slnka v piatok 8. apríla 2005 na Slovensku

neuvidíme. Informácia pre SITA, 6.4.2005.    

22. Koza, J.: Vzácne hybridné zatmenie Slnka. Pravda, 6.4.2005.

23. Koza, J.: Vzácne hybridné zatmenie Slnka. Sme, 6.4.2005.

24. Koza, J.: Mesiac zakryje jasnú hviezdu Antares, správa pre TASR, 22.4.2005.

25. Koza, J.: Mesiac zakryje jasnú hviezdu Antares, správa pre SITA, 22.4.2005.

26. Koza, J.: Mesiac zakryje jasnú hviezdu Antares. Sme, 22.4. 2005.

27. Koza, J.: V pondelok uvidíme čiastočné zatmenie Slnka, správa pre SITA, 28.9.2005.

28. Koza, J.: V pondelok uvidíme čiastočné zatmenie Slnka. Sme, 28.9.2005.

29. Kučera, A.: Sledovať zatmenie Slnka u nás na väčšine územia znemožnili mraky. Sme,

4.10.2005.

30. Neslušan, Ľ.: Bola proto-Zem asteroidálnou planétou? Kozmos 36, No. 6, 4-5.

31. Pittichová, J.: Za kométami z Modry až na Mauna Kea. Správy SAV 41, No. 3, 12-13.

32. Pittichová, J.: Pozdrav pre kométu Tempel 1. Správy SAV 41, No. 7-8, 14-15.

33. Rušin, V.: Slnečná koróna, Quark 11, No. 3, 14-16.

34. Rušin, V.: Galapágy, Slovenka, No. 22, 28-31.

35. Rušin, V.: Za zatmením Slnka až na Galapágy, Správy SAV 41, No. 5, 8-9.

36. Rušin, V.: Malý svet v sebe samom, Správy SAV 41, No. 7-8, 12-13.

37. Rušin, V.: Prstencové zatmenie Slnka v Španielsku, Podtatranské noviny, No. 40,

28.9.2005.

38. Rušin, V.: Keď sa z bieleho dňa stane noc , Správy SAV 41, č. 10, 13.

39. Rušin, V.: Štefánik, Slovensko, zatmenia Slnka, rozhovor pre ekvádorskú tlač, Quito,

30.3.2005.

40. Rušin, V.: Rozhovor s D. Levym na tému: história ústavu, objavy komét, moje pôsobenie

            v astronómii, zatmenia Slnka, Loď Galapagos Legend, 11.4.2005.

41. Rybák, J.: Kurz pre mladých astronómov, Správy SAV 41, No.10, 14.

42. Saniga, M.: Geometria e Algebra della Mente. Il Denaro (Taliansko), 8. 10. 2005.

43. Svoreň, J.: Profesor RNDr. Anton Hajduk, DrSc. Kozmos 36, No. 3, 2.

44. Svoreň, J.: Projekt a prvé výsledky sondy Deep Impact. Kozmos 36, No. 5, 5-7.

45. Svoreň, J.: Astronomický ústav SAV sa podieľa na projekte Deep Impact. Sme,

24.11.2005.

46. Svoreň, J.: SAV sa podieľa na vesmírnom projekte. Pravda, 24.11.2005.

47. Svoreň, J.: Vesmírny projekt, Večerník, 25.11.2005.

48. Zboril M.: Atmosféry hviezd, Quark 11, No.7, 14–15.

49. Zboril M.: O pôvode života vo vesmíre, Quark 11, No.12, 14–15.

50. Žižňovský, J.: Vedci zostavili snímok hmloviny, Pravda, 2.12.2005.

 

P8.3 Vedecko-popularizačné prednášky pre verejnosť:

 

51. Bendík,P.: Základné astronomické poznatky, stavba slnečnej sústavy. ZŠ Spišská

Sobota, 26.2.2005.

52. Bendík,P.: Slnečná sústava, planéty a praktické pozorovanie Slnka. ZŠ Detva, 13.5.2005.

53. Bendík,P.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV.

Praktické pozorovanie Slnka. ZŠ Letná Poprad, 24.6.2005.

54. Bendík,P.: Základné astronomické poznatky, stavba slnečnej sústavy. ZŠ A. Kubinu

Trnava, 20.9.2005.

55. Bendík,P.: Slnečná sústava, planéty a praktické pozorovanie Slnka. ZŠ Ždiar, 23.9.2005.

56. Bendík,P.: Základné astronomické poznatky, stavba slnečnej sústavy a praktické

pozorovanie Slnka. ZŠ Tatranská Lomnica, 6.10.2005.

57. Bendík,P.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV.

Praktické pozorovanie Slnka. ZŠ Veľká Lomnica, 10.10.2005.

58. Bendík,P.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV.

Možnosti pozorovania na nočnej oblohe. Pozorovanie Slnka. ZŠ Spišská Nová Ves,

14.10.2005.

59. Bendík,P.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV.

Novinky v astronómii a ich dopad na výuku v ZŠ. Praktické pozorovanie Slnka. ZŠ Veľká Lomnica, 25.10.2005.

60. Hric, L.: Relativistické objekty vo vesmíre, Csereho astronomické dni, Hlohovec,

5.2.2005.

61. Hric, L.: Medzníky výskumu vesmíru za posledné polstoročie, Košický seminár o

astronómii, Košice, 5.10.2005.

62. Husárik, M.:  Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Krymská Michalovce, 18.10.2005.

63. Husárik, M.:  Asteroidy. Noc otvorených dverí na AsÚ SAV, 21.10.2005.

64. Chochol, D.:  Ako tatranskí astronómi skúmajú vesmír.  ZŠ pre slabozrakých a

nevidiacich Levoča. AsÚ SAV, 4.11.2005.

65. Jakubík, M.: Astronomical Institute of the SAS.  Young Astronomers International Camp.

            AsÚ SAV, 28.7.2005.

66. Kaňuchová, Z.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV.

            Konferencia nanotechnológie. AsÚ SAV, 15.2.2005.

67. Kaňuchová, Z.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Letná Poprad, 24.6.2005.

68. Kaňuchová, Z.: Astronomical Institute of the SAS.  Young Biomedical Engineers and

            Researchers Conference, AsÚ SAV, 13.7.2005.

69. Kaňuchová, Z.: Meteory a meteorické roje. Noc otvorených dverí na AsÚ SAV,

21.10.2005.

70. Kaňuchová, Z.: Astronomical Institute of the SAS. Medzinárodný seminár bankových

            úradníkov, AsÚ SAV, 29.11.2005.

71. Kaňuchová, Z., Vaňko, M.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického

            ústavu SAV. ZŠ Svidník, 16.9.2005.

72. Klocok, Ľ.: Tatranská astronómia a expedície pozorovania zatmení Slnka. Vojenská

zotavovňa  Tatranské Matliare,  25.7.2005.

73. Klocok, Ľ.: Tatranská astronómia a expedície pozorovania zatmení Slnka. Vojenská

zotavovňa  Tatranské Matliare, 23.8.2005. 

74. Klocok, Ľ.: Tatranská astronómia a expedície pozorovania zatmení Slnka. Vojenská

zotavovňa  Tatranské Matliare, 25.11.2005. 

75. Klocok, Ľ.: Tatranská astronómia – história a súčasnosť. Mestské kultúrne stredisko

Kežmarok XII. Tatranský večer, 28.9.2005.

76. Koza, J.: Vyhodnotenie projektu Venus Transit 2004 a výsledky merania astronomickej

            jednotky, ZŠ Jarná, Poprad, ZŠ 29. augusta, Poprad a ZŠ Spišský Štiavnik, AsÚ SAV,

21.4.2005.

77. Koza, J.: Pozorovania Slnka a hviezd. QSI International School Bratislava, AsÚ SAV,

2.6.2005.

78. Neslušan, L.: Kométy. Noc otvorených dverí na AsÚ SAV, 21.10.2005.

79. Rušin, V.: Dynamické Slnko, Žilina – celoslovenské kolo matematickej olympiády,

17.3.2005.

80. Rušin, V.: The Solar Corona, Tichý oceán, Loď Galapagos Legend, 6.3.2005.

81. Rušin, V.: The Dynamic Sun, Tichý oceán, Loď Galapagos Legend, 10.3.2005.

82. Rušin, V.: Čo vieme o Slnku a čo o ňom tušíme. Valaššké Meziříčí, 24.9.2005.

83. Rušin, V.: The Sun and the High Tatras mountains, Medzinárodná  konferencia Ústavu

materiálového výskumu SAV, 28.9.2005.

84. Rušin, V.: Slnko a zatmenie Slnka 2005, Bratislava, SAIA, n.o., 21.12.2005.

85. Svoreň, J.:  Čo skúma Astronomický ústav SAV? Noc otvorených dverí na AsÚ SAV,

            21.10.2005.

86. Svoreň, J.:  Populácia asteroidov v Slnečnej sústave z hľadiska ich možných zrážok so

            Zemou, Bratislava, BKIS – malá sála PKO, 24.11.2005.

87. Vaňko, M.: Zameranie výskumu oddelení AsÚ SAV, ZŠ Košice, 14.6.2005

88. Vaňko, M., Kaňuchová, Z.: Zameranie AsÚ SAV a jeho prístrojové vybavenie. Cirkevná

ZŠ Svidník, 16.9.2005.

 

P8.4 Rozhovory pre rozhlas:

 

89. Husárik, M.: Tesný prelet planétky 2004 MN4 v roku 2029. Rádio FM, 18.5.2005.

90. Husárik, M.: Novoobjavená planétka 2003 UB313 - prekonanie Pluta. Slovenský rozhlas,

            Dobré ráno, 1.8.2005.

91. Husárik, M.: O stave opráv na raketopláne Discovery. Slovenský rozhlas, Rádiožurnál,

            3.8.2005.

92. Husárik, M.:  O stave opráv na raketopláne Discovery. Slovenský rozhlas, Popoludnie s

            rozhlasom, 3.8.2005.

93. Husárik, M.: Pristátie Discovery a budúcnosť raketoplánov. Rádio OKEY, 9.8.2005.

94. Husárik, M.: Pristátie Discovery a budúcnosť raketoplánov. Slovenský rozhlas, 9.8.2005.

95. Husárik, M.: Informácia o slnečnej erupcii a vplyve na Zem. Rádio OKEY, 12.9.2005.

96. Husárik, M.: V roku 2029 preletí v blízkosti Zeme asteroid viditeľný aj voľným okom.

Rádio Expres, 24.11.2005.

97. Husárik, M.: Rozhovor o výskume asteroidov na Astronomickom ústave SAV. Rádio

Regína,  24.11.2005.

98. Jakubík, M.: Rozhovor o exitencii 10. planéty. Rádio FM, 5.8.2005.

99. Kaňuchová, Z.: Opozícia Marsu, jeho priblíženie k Zemi. Rádio FM, 23.7.2005.

100. Klocok, Ľ.: Astronómia – kráľovná vied. Rádio Tatry, 10.5.2005.

101. Klocok, Ľ.: Prínos astronómie pre náš každodenný život.  Rádio Tatry, 18.5.2005.

102. Klocok, Ľ.: História tatranskej astronómie. Rádio Tatry, 9.6.2005.

103. Klocok, Ľ.: Vysokohorské observatória AÚ SAV. Rádio Tatry, 16.6.2005.

104. Klocok, Ľ.: Čiastočné zatmenie Slnka. Slovenský rozhlas, 3.10.2005.

105. Koza, J.: Rozhovor o zatmení Slnka. Rádio OKEY, 8.4.2005.

106. Koza, J.: Rozhovor o zákryte Antaresu Mesiacom. Rádio OKEY, 26.4.2005.

107. Koza, J.: Rozhovor o veľkej škvrne na Slnku. Rádio RTI, 3.5.2005.

108. Koza, J.: Rozhovor o projekte Venus Transit 2004. Rádio Devín, Solárium, 22.6.2005.

109. Koza, J.: Rozhovor o projekte Venus Transit 2004, Slovenský rozhlas, zahraničné

vysielanie, 22.6.2005.

110. Kučera, A.: Rozhovor o zatmení Slnka. Rock FM Rádio, 8.4.2005.

111. Kučera, A.: Rozhovor o zatmení Slnka. RádioTatry, 8.4.2005,

112. Kučera, A.: Rozhovor o výskume Slnka na AsÚ SAV. Rádio Devín, Solárium,

22.6.2005.

113. Pittich, E.M.: Deep Impact. Rádio Expres, 14.7.2005.

114. Pittich, E.M.: Jesenná obloha, Rádio Expres, 25.7.2005.

115. Porubčan, V.: 75. výročie objavenia Pluta. Rádio Slovensko, 17.2.2005.

116. Porubčan, V.: Začiatok roka, prečo Január? Rádio RFM, 18.3.2005.

117. Porubčan, V.: Pohľad do vesmíru. Rádio OKEY, 9.4.2005.

118. Porubčan, V.: Transneptunické objakty – Sedna. Slovenský rozhlas, 15.6.2005.

119. Porubčan, V.: Asteroid Apophis. Rádio B1, 24.8.2005.

120. Porubčan, V.: Hrozí zrážka asteroidu so Zemou? Rádio Twist, 3.9.2005.

121. Porubčan, V.: Zatmenie Slnka 3.októbra. Rádio B1, 30.9.2005.

122. Porubčan, V.: Prítok hmoty na Zem. Rádio RFM, 15.10.2005.

123. Rušin, V.: Rozhovor o Štefánikovi, zatmeniach Slnka a Slnku, Slovenský rozhlas,

4.5.2005.

124. Rušin, V.: Štefánik, Slnko a jeho výskum, Slovenský rozhlas, 21.7.2005.

125. Rušin, V.: Slnko a slnečné zatmenia. Slovenský rozhlas, Rozhovory pod

pyramídou,18.8.2005.

126. Rušin, V.: Prstencové zatmenie Slnka, Slovenský rozhlas, Popoludnie s rozhlasom,

3.10.2005.

127. Rybák, J.: Čiastočné zatmenie Slnka, Rádio OKEY, 3.10.2005.    

128. Svoreň, J.: Princíp slnečnej plachetnice. Rádio Expres, 23.6.2005.

129. Svoreň, J.: Kozmický výskum Mesiaca pokračuje – lunárny projekt nebol zastavený

kvôli UFO. Rádio OKEY, 26.8.2005.

130. Svoreň, J.: Ak bude v noci jasno, obloha nám ponúkne meteorické divadlo. Rádio Twist,

Žurnál, 21.10.2005.

131. Svoreň, J.: Noc otvorených dverí na Astronomickom ústave SAV. Rádio Expres,

21.10.2005.

132. Svoreň, J.: Pozorovanie meteorického roja Orioníd otvorené pre verejnosť. Rádio Tatry,

            21.10.2005.

133. Svoreň, J.: Rozhovor o projekte Deep Impact a výskume komét na Astronomickom

ústave SAV. Rádio Expres, 24.11.2005.

134. Svoreň, J.: Rozhovor o projekte Deep Impact a výskume komét na Astronomickom

ústave SAV. Rádio Regína, 24.11.2005.

135. Svoreň, J.: Rok 2005 dlhší o jednu sekundu. Rádio Twist, Žurnál, 29.12. a  31.12.2005.

136. Žižňovský, J.: Deň otvorených dverí na AsÚ SAV – sledovanie zatmenia Slnka.

 Slovenský rozhlas, 3.10.2005.

137. Žižňovský, J.: Rok 2005 dlhší o jednu sekundu.  Rádio FM, 31.12.2005.

 

P8.5 Televízne relácie a rozhovory pre televíziu:

 

138. Ballek, V., Hríb, Š., Maštenová, K., Rybák, J., Tóth, J.: Život pod hviezdami. STV1,  Pod

lampou, 3.11.2005.

139. Husárik, M.: V roku 2029 asteroid tesne minie Zem. TA3, Správy, 26.11.2005.

140. Klocok, Ľ.: Úplné zatmenie Slnka v Tichomorí. STV1, 8.4.2005.

141. Klocok, Ľ.: Výskum slnečnej koróny. TV JOJ, 15.4.2005.

142. Klocok, Ľ.:  Slnečná aktivita , vplyv na biosféru Zeme. TV  JOJ, 21.9.2005.

143. Klocok, Ľ., Kučera, A.: Čiastočné zatmenie Slnka. TV  JOJ. Správy, 8.4.2005.

144. Kučera, A.: Čiastočné zatmenie Slnka. TV  Markíza, Televízne noviny, 8.4.2005.

145. Neslušan, L.: O objave migrácie proto-Zeme. TV  JOJ, 30.8.2005.

146. Pittichová, J.: Deep impact, STV1, 5.7.2005.

147. Pittichová, J.: Slovenka v tíme Deep Impact, TA3, 5.7.2005.

148. Pribullová, A., Svoreň, J.: Dni otvorených dverí na Geofyzikálnom a Astronomickom

ústave SAV. STV Košice, Regionálne štúdio, 14.11.2005.

149. Rušin, V.: Rozhovor o význame pozorovaní úplných a prstencových zatmení Slnka, TVC

International a RTVV Televison Valenciana (Španielsko), 3.10.2005.

150. Rušin, V.: Rozhovor o význame pozorovaní úplných a prstencových zatmení Slnka,

BBC2 a Chanel (Veľká Británia), 3.10.2005.

151. Saniga, M.: Rozhovor pre pripravovaný seriál o vnímaní času. BBC Television, 

30.6.2005. 

152. Svoreň, J.: Noc otvorených dverí na Astronomickom ústave SAV. Televízia Poprad, 

            20.10.2005.

153. Svoreň, J.: Výskum komét na Astronomickom ústave SAV a projekt Deep Impact. TA3,

Hostia v štúdiu, 24.11.2005.

154. Žižňovský, J.: Rozhovor o zimnom slnovrate. TV JOJ, 21.12.2005.

155. Žižňovský, J.: Rok 2005 dlhší o jednu sekundu. TV JOJ, 31.12.2005.

 

P8.6 Tlačové besedy

 

156. Husárik, M., Svoreň, J.:  Tlačová konferencia o výsledkoch výskumu medziplanetárnej

hmoty: predstavenie AsÚ SAV, projekt „Deep Impact“, objav blízkozemského

dvojitého asteroidu, aktualita o 10. planéte, Bratislava, Slovenský syndikát novinárov, 24.11.2005.

 

 

P8.7 Iné  

 

157. Gömöry, P., Tomasz, F.: Sprevádzanie návštevníkov AsÚ SAV a asistencia pri

            pozorovaní čiastočného zatmenia Slnka, 3.10.2005.

158 – 176. Husárik, M.: Astronomický cirkulár Slovenskej astronomickej spoločnosti čísla

481 – 509.

177. Husárik, M.: Tesný prelet planétky 2004 MN4 v roku 2029, www.sav.sk, 18.5.2005.

178. Husárik, M.: Informácia o novoobjavenej planétke 2003 UB313 - prekonanie Pluta,  

www.sav.sk, 1.8.2005.

179 – 195. Husárik, M.: Dopĺňanie informácií, resp. aktualít na internetovej stránke

Astronomického ústavu SAV, (http://www.ta3.sk/news/), v roku 2005 spolu 17

príspevkov.

196. Kaňuchová, Z.: Informácia o Perzeidách, www.sav.sk, 10.8.2005.

197. Reiffers, M., Rušin, V.: Plagát Medzinárodný rok fyziky (námet a tlačové podklady),

Slovenská fyzikálna spoločnosť, Bratislava, 2500 ks.

198. Koza, J.: Venus Transit 2004: Rozhovor s hlavným koordinátorom SR, vesmír.sk

http://www.vesmir.sk/index.php?id=203

199. Koza, J.: Oblasť NOAA 10756 na Slnku budí veľkú pozornosť, vesmír.sk,

http://www.vesmir.sk/index.php?id=703

200. Koza, J.: Ako bezpečne pozorovať Slnko, vesmír.sk,

http://www.vesmir.sk/index.php?id=704

201. Saniga, M.: La Mente, un Universo Classificabile, 

http://www.news.unina.it/dettagli_area.jsp?area=IN%20ATENEO&ID=2019