Príloha č. 1 -  Menný zoznam pracovníkov k 31.12.2006

 

 

  1. Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 z.z. – osobitná stupnica platových taríf

učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a

zdravotníckych zamestanancov:

 

 

Kategória

Pracovník

Úväzok

      %

Rieš. kapacita hod/rok

Vedúci vedecký pracovník DrSc.

 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

 Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

 Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 RNDr. Július Sýkora, DrSc.

 RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

HPP/100

HPP/100

VPP/  50

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

2000

2000

1000

2000

2000

2000

2000

2000

Vedúci vedecký pracovník CSc.,PhD.

 RNDr. Jozef Tremko, CSc. 

 RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

VPP/  35

HPP/100

  700

2000

Samostatný vedecký pracovník CSc., PhD.

 RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 RNDr. Igor Kapišinský, CSc.

 Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

 RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Ing. Milan Minarovjech, CSc.

 RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc.

 RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

 RNDr. Ján Rybák, CSc.

 RNDr. Metod Saniga, CSc.

 Nina A. Solovaya, DrSc.

HPP/100

HPP/100

HPP/100 HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1400

Vedecký pracovník CSc., PhD.

 

 

 

 

 RNDr. Ján Budaj, CSc.

 Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 Mgr. Mária Hajduková, PhD.

 Mgr. Marián Jakubík, PhD.

 Ing. Ľubomír Klocok, CSc.

 RNDr. Richard Komžík, CSc.

 Mgr. lius Koza, PhD.

 RNDr. Daniel Novocký, CSc.

 Mgr. Tomáš Paulech, PhD.

 RNDr. Jana Pittichová, PhD.

 Mgr. Martin Vaňko, PhD.

 RNDr. Milan Zboril, CSc.

HPP/    0

HPP/  50

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/    0

HPP/100

HPP/  50

HPP/    0

HPP/100 HPP/100

2000

1000

2000

  600

2000

2000

2000

 600

 800

  600

2000

2000

Odborný  pracovník VŠ

 Ing. Jaroslav Ambróz

 Mgr. Júlia Farkašová  

 Mgr. Marek Husárik

 Mgr. Zuzana Kaňuchová

 Ing. Vladimír Kollár

 Mgr. František Tomasz

 Mgr. Oliver Štrbák

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

VPP/  50

HPP/  75

HPP/  75

1300

1400

  600

  600

  200

2000

 Doktorand

 Mgr. Emil Kundra

 Mgr. Mikuláš Tirpák

 Mgr. Ľubomír Hambálek

HPP/100

HPP/100

HPP/100

       

 

 

  1. Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 z.z.  – osobitná stupnica platových taríf

 vybraných skupín zamestnacov:

 

 

Kategória

Pracovník

Úväzok

      %

Rieš. kapacita hod/rok

Odborný  pracovník VŠ

Ing. Andrea Sanigová

HPP/100

 

 

 

  1. Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 z.z.  – základná stupnica platových taríf zamestnacov pri výkone prác vo verejnom záujme:

 

 

Odborný  pracovník VŠ

 Ing. Miroslav Alman

 Ing. Peter Havrila

 RNDr. Richard Komžík, CSc.  

 Mgr. Rastislav Mačura

 Ing. Michal Pikler

HPP/100

HPP/  50

VPP/  20

HPP/100

HPP/100

 

 

Odborný pracovník ÚSV

 Pavol Bendík

 Dušan Božik

 Gabriel Červák

 Tatiana Drzeviecká

 Terézia Griešová

 Ľudovít Hanigovský

 Kamil  Kuziel

 Karol Maník

 Pavol Schalling

 Marta Šoltýsová

 Ladislav Scheirich

 Peter Zimmermann

HPP/100

VPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/  50

VPP/  50

 

 

 

 

  Ostatní

 Ing. Miroslav Alman

 Richard Bekeš

 Dušan Božik

 František Budzák

 Mária Dufalová  

 Jozef Krasula

 Jozef Krempaský

 Katarína Krempaská

 Kamil Kuziel

 Veronika Mačáková

 Pavol Schalling  

 Mária Zajíčková

VPP/  28

HPP/100

VPP/  20

HPP/100

HPP/100

VPP/  20

VPP/  20

HPP/100

VPP/  14

VPP/  50

VPP/  22

VPP50