Príloha č. 4

 

 

Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

 

 

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice:

 

·        Magisterské štúdium

 

Mgr. Marek Husárik, Mgr. Zuzana Kaňuchová, Mgr. Mikuláš Tirpák

Semestrálny predmet „Praktikum z astronómie“

týždenne 0/4, za semester 0/56 (L), 3. ročník

 

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet „Fyzika Slnka“

týždenne 3/0, za semester 42/0 (L), 4. ročník

 

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet „Praktikum z astrofyziky I“

týždenne 0/4, za semester 0/56 (Z), 3. ročník

 

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet „Astronomické prístroje“

týždenne 2/0, za semester 28/0 (Z), 3. a 4. ročník

 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet „Medziplanetárna hmota“

týždenne 4/0, za semester 56/0 (Z), 4. a 5. ročník

 

RNDr. Juraj Zverko, DrSc., Mgr. Emil Kundra, Mgr. Ľubomír Hambálek

Semestrálny predmet „Praktikum z astrofyziky II“

týždenne 0/4, za semester 0/56 (Z), 4. ročník

 

 

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava:

 

·        Magisterské štúdium

 

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Semestrálny predmet „Vybrané problémy z astrofyziky“

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z), 4. a 5. ročník

 

RNDr. Jozef  Žižňovský, CSc.

Semestrálny predmet  „Premenné hviezdy“

týždenne 2/0, za semester 22/0 (L), 4. a 5. ročník

 

 

 

·        Doktorandské štúdium

 

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet „Výskum prechodovej vrstvy a koróny Slnka kozmickou technikou“

týždenne 1/0, za semester 13/0 (Z), 1. ročník        

 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet „Populácia malých telies Slnečnej sústavy II“

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L), 1. ročník

 

 

Astronomický ústav Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej, Praha, Česká republika

 

·        Magisterské štúdium

 

Mgr. Marek Husárik, Mgr. Zuzana Kaňuchová

Semestrálny predmet  „Letná prax z astronómie“

za semester 0/120 (L), 2. ročník

 

 

Fakulta prírodných vied a astronómie, Univerzita Utrecht, Holandsko

 

·        Bakalárske štúdium

 

Mgr. Július Koza, PhD.

Praktikum v rámci prednášky „Mechanica“

týždenne 0/1, za semester 0/15 (Z), 1. ročník