Príloha č. 5

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

 

Krajina

Druh dohody

 

 

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

 

 

Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet

dní

 

 

 Česko

 Sýkora J.

 Zverko J.

 Zverko J.

 Žižňovský J.

 Žižňovský J.

 

  5

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 Husárik M.

 Chochol D.

 Kaňuchová Z.

 Rušin V.

 Saniga M.

 Skopal A.

 Svoreň J.

 Tomasz F.

 Zverko J.

 Zverko J.

4

4

4

2

     12

4

4

5

1

1

 

 

 Francúzsko

 Saniga M.

13

 

 

 Saniga M.

     60

 

 

 Grécko

 Hric L.

10

 

 

 

 

 

 

 Holandsko

 Kučera A.

9

 

 

 Skopal A.

3

 

 

 Chorvátsko

 

 

  Kučera A.

8

 

 

 

 

 Kanada

 

 

 

 

 Pribulla T.

 Pribulla T.

40

52

 

 

 Maďarsko

 

 

 

 

 Minarovjech M.

 Rušin V.

2

2

 

 

 Nemecko

 

 

 

 

 Gömöry P.

 Kučera A.

 Kučera A.

6

28

4

 

 

 Niger

 

 

 

 

 Rušin V.

 Zimmerman P.

16

16

 

 

 Rakúsko

 Kučera A.

 Rybák J.

12

12

 

 

 Saniga M.

      1

 

 

 

 Rusko

 Pittich E.M.

21

 Pittich E.M.

11

 

 

 

 

 Španielsko

 

 

 

 

 Kučera A.

 Kučera A.

 Rybák J.

 Rybák J.

15

21

15

21

 

 

 Taliansko

 Pittich E.M.

 Porubčan V.

 Skopal A.

17

17

17

 

 

 Pittich E.M.

 Solovaya N.

10

27

 

 

 

 Turecko

 

 

 

 

 Klocok L.

 Maník K.

19

19

 

 USA

 Kučera A.

 Rybák J.

16

16

 

 

 

 

 

 

Počet dní spolu:

 

    205

 

19

 

    418

 

 

 

Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody,  KD - kultúrne dohody, 

                    VTS  - vedecko-technická spolupráca v rámci  medzivládnych dohôd

 

 (B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:

 

Krajina

Druh dohody

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet

Dní

 Česko

 Ambrož P.

 Bárta M.

 Janík J.

 Karlický M.

 Mikulášek Z.

 Mikulášek Z.

 Mikulášek Z.

14

7

8

7

7

11

11

 

 

  Drahorád J.

  Pracna P.

6

8

 Egypt

 Nouh M.I.

 Saad A.N.

15

15

 

 

 

 

 Estónsko

 

 

 

 

  Pustylnik I.

30

 Francúzsko

 

 

 

 

  Planat M.

42

 Maďarsko

 Grandpierre A.

12

 

 

  Jankovič M.

4

 Poľsko

 

 

 

 

  Kreiner J. M.

5

 Rakúsko

 Hanslmeier A.

 Stoiser S.

 Veronig A.

10

6

6

 

 

 

 

 Rusko

 Kudryavtsev D.

 Romanyuk I.

21

21

 

 

  Shugarov S.

33

 Taliansko

 Cevolani G.

 Errico L.

 Vittone A.

9

7

7

 

 

 

 

 USA

 Falconer D.

 Chen J.

 Pap J.

 Wu S.T.

 Yurchyschyn V.

7

6

5

8

6

 

 

  Coffey H.

4

Počet prijatí spolu

 

 

226

 

 

 

 

132

 

 

 

(C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):

 

 Krajina

Názov konferencie

Meno pracovníka

Počet dní

 Česko

 Kongres IAU

 

 Pittich E.M.

4

 Rušin V.

3

 38. konferencia o premenných hviezdach

 Hric L.

4

 Chorvátsko

 Astronomical Image Processing

 Husárik M.

8

 India

 Living with a Star

 Rušin V.

17

 Nemecko

 Coronae of Stars and Accretion Discs

 Hric L.

6

 Rakúsko

 Visibility, Aerosols, and Atmos. Optics

 Kocifaj M.

5

 European RTD Evaluation meeting

 Rušin V.

1

 Taliansko

 SOHO – 17

 Kučera A.

8

 Trans Neptunian Objects 2006

 Neslušan L.

7

 USA

 2006 AGU fall meeting

 Rušin V.

11

 Počet dní  spolu:

 

 

74