Príloha č. 8       

                                        

Vedecko-popularizačné aktivity

 

P8.1 Vedecko-popularizačné články a rozhovory pre tlač

 

1.      Áč, M., Svoreň, J.: V nedeľu ráno pristane v Utahu posol z kométy. Sme v zahraničí, 14.1.2006.

2.      Hric, L.: KOLOS 05 – vznik novej tradície. Kozmos 37, No. 1, 19.

3.      Hric, L.: Expedícia SASTUR 2006 úspešná. Kozmos 37, No. 4, 29-31.

4.      Hric, L.: Expedícia Turecko 2006 za zatmením Slnka. Podtatranské noviny, 21.3.2006.

5.      Hric, L.: Expedícia SASTUR 2006 úspešná. Podtatranské noviny, 18.4.2006.

6.      Hric, L., Gális, R.: Ako sa rodí objav. Kozmos 37, No. 5, 25-26.

7.      Hupka, P., Rušin, V.: Slnko, výskum koróny na Lomnickom štíte. Goldman, 12.6.2006.

8.      Husárik, M.: Informácia o pozorovaní kométy 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Pravda, 9.3.2006.

9.      Husárik, M.: Kométa 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Quark, No. 5, 4.

10.  Chochol, D.: Protohviezda V1647 Ori. Kozmos 37, No. 5, 15.

11.  Chochol, D.: Unikátny objav slovenských astronómov. Plus jeden deň, 7.11.2006.

12.  Jakubík, M.: STARDUST – o misii a jej prvých výsledkoch. Kozmos 37, No. 3, 24.

13.  Jakubík, M.: STARDUST – „revízia“ teórií o pôvode komét? Kozmos 37, No. 5, 6-7.

14.  Kaňuchová, Z.: Perzeidy. Život Prešova, 4.8.2006.

15.  Kaňuchová, Z.: Perzeidy. Popradské noviny, 11.8.2006.

16.  Kaňuchová, Z.: Informácia o meteorickom roji Perzeíd. Nový čas, 12.8.2006.

17.  Kaňuchová, Z.: Geminidy. Život Prešova, 12.12.2006.

18.  Kaňuchová, Z.: Informácia o meteorickom roji Geminíd. Pravda, 14.12.2006.

19.  Klocok, Ľ.: Astronómovia poputujú za zatmením Slnka. Korzár, 8.3.2006.

20.  Klocok,Ľ.: Za úplným zatmením Slnka do Turecka. Podtatranské noviny, 14.3.2006.

21.  Klocok,Ľ.: Trojminútové divadlo. Život, 27.3.2006.

22.  Kocifaj, M.: Rozptyl žiarenia v astrofyzike prachových častíc – medziplanetárny prach. Vesmír 85, 100-104.

23.  Kučera, A.: Zimný slnovrat. Nový čas, 22.12.2006

24.  Kučera, A.: V centre pozornosti Slnko. Správy SAV 42, No. 9, 2.

25.  Mydlár, M., Svoreň, J.: Keď sa zotmie - rozhovor o astronomickom výskume na  

      Slovensku. Týždenník Euroregióny 4/2006, príloha Projektový manažér, 2-5.

26.  Ondráš, O., Skopal, A., Pribulla, T.: Unikátny úkaz videli prví Tatranci. Nový čas, 11.11.2006.

27.  Pribulla, T.: Aj hviezdy žijú v pároch. Kozmos 37, No. 5, 20-22.

28.  Rušin, V.: Deň otvorených dverí na Lomnickom štíte. Tatranský dvojtýždenník, 15.11.2006.

29.  Rušin, V.: Na Lomničáku otvoria dvere návštevníkom. Tatranský korzár, 18.11.2006.

30.  Rušin, V.: Na záver Dňa otvorených dverí. Plus 1 deň, 18.11.2006.

31.  Rušin, V.: Na Lomničák prišlo takmer tristo ľudí. Tatranský korzár, 20.11.2006.

32.  Rušin, V., Velecká, D.: Na Lomnický prišli aj učitelia. Sme, 20.11.2006.

33.  Rybák, J.: Deň otvorených dverí AsÚ SAV. Podtatranské noviny, 29.3.2006.

34.  Rybák, J.: Pracovné stretnutie o slnečných erupciách a koronálnych výronoch hmoty zo Slnka. Korzár, 16.9.2006.

35.  Skopal, A.: Rozprava o symbiotických hviezdach I – základné zložky žiarenia, Kozmos 37, No. 3, 14-17.

36.  Skopal, A.: Rozprava o symbiotických hviezdach II – svetelné krivky, Kozmos 37, No. 4, 12-16.

37.  Skopal, A.: Rozprava o symbiotických hviezdach III – procesy rozptylu. Kozmos 37, No. 5, 16-19.

38.  Skopal, A.: Objav v symbiotickej hviezde Z Andromeda. Quark 12, No. 12 - Aktuálna veda a výskum, 7-8.

39.  Skopal, A., Pribulla, T.: Prvá detekcia bipolárnych výtryskov v sústave Z And – prototype skupiny symbiotických hviezd. Kozmos 37, No. 5, 14.

40.  Skopal, A., Pribulla, T.: Hvezdári našli unikátny úkaz. Hospodárske noviny, 7.11.2006.

41.  Skopal, A., Pribulla, T.: Unikátny jav. Profit, 15.11.2006.

42.  Svoreň, J.: Od čoho závisí úspech vo vede? Forum scientiae et sapientiae 13, No.2, 27-28.

43.  Svoreň, J.: V Slnečnej sústave máme opäť 8 planét. Kozmos 37, No. 5, 30-31.

44.  Svoreň, J.: Rozhovor o pozorovaní a rozpade kométy Schwassman-Wachman 3. Nový čas  

      na nedeľu, 7.5.2006.

45.  Svoreň, J.: Pluto definitívne stratilo status planéty. Pravda, 26.08.2006.

46.  Svoreň, J.: Unikátny výtrysk hmoty. Pravda, 7.11.2006.

47.  Svoreň, J.: Slovenskí vedci pozorovali vzplanutie hviezdy. Sme, 7.11.2006.

48.  Zboril, M.: O úlohách astrobiológie. Kozmos 37, No. 6, 22-24.

49.  Zboril, M.: Kozmické žiarenie a Nobelova cena, Quark 12, No. 11, 16-17.

50.  Zverko, J.: Fyzika v atmosférach horúcich hviezd. Kozmos 37, No. 5, 23-24.

51.  Žižňovský, J.: Pozorovania dostupné aj pre verejnosť. Tatranský dvojtýždenník, 15.11.2006.

52.  Žižňovský, J.: Dva roky po ... anketa o dopadoch víchrice z r. 2004 na kvalitu astronomických pozorovaní. Tatranský dvojtýždenník, 15.11.2006.

 

 

P8.3 Vedecko-popularizačné prednášky pre verejnosť:

 

53.  Červák, G.: Výskum komét na observatóriu Skalnaté pleso. Orange a.s., Skalnaté pleso, 30.9.2006.

54.  Gömöry, P.: Astronomický ústav – história a súčasnosť. Dni otvorených dverí, ZŠ Spišský Štiavnik, Stará Lesná, 29.3.2006.

55.  Hambálek, Ľ.: Merkúr – planéta ohňa a mrazu. Dni otvorených dverí, Stará Lesná, 8.11.2006.

56.  Hambálek, Ľ.: Spoľahlivosť určenia fotometrického pomeru hmotností tesných dvojhviezd. Seminár pracovníkov ľudových hvezdární, Podbiel, 24.-26.11.2006.

57.  Hric, L.: Ako sa rodí objav pri pozorovaní premenných hviezd. Seminár Zákryty a zatmenia nebeských telies, Rudina, 23.9.2006.

58.  Husárik, M.: Planétky v slnečnej sústave a pripravovaná misia DAWN. Seminár Astronomická výmena skúseností 2006, Stará Lesná, 17.8.2006.

59.  Chochol, D.: Vzplanutia nov. Kultúrne a informačné stredisko, Bratislava, 11.5.2006.

60.  Chochol, D., Hric, L.: História prechodov Merkúra a Venuše cez slnečný disk. Dni otvorených  dverí, Stará Lesná, 8.11.2006.

61.  Jakubík, M.: Astronomický ústav SAV. ZŠ Starý Tekov, 23.5.2006.

62.  Jakubík, M.: Prečo Pluto už nie je planétou? Prírodovedné kolokvium, Fakulta prírodných 

      vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 27.10.2006.

63.  Kaňuchová, Z.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV. ZŠ Humenné, Stará Lesná, 1.6.2006.

64.  Kaňuchová, Z.: O Slnečnej sústave pre najmenších. MŠ T. Lomnica, Stará Lesná, 2.6.2006.

65.  Kaňuchová, Z.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV. ZŠ Spišská Nová Ves, Stará Lesná, 12.6.2006.

66.  Kaňuchová, Z.: O Slnečnej sústave pre najmenších. MŠ Tajovského Poprad, Stará Lesná, 13.6.2006.

67.  Kaňuchová, Z.: Vesmír pre najmenších. MŠ Kežmarok, Stará Lesná, 22.6.2006.

68.  Kaňuchová, Z., Gömöry, P.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie Astronomického ústavu SAV. ZŠ Štúrova St. Ľubovňa, Stará Lesná, 10.3.2006.

69.  Kaňuchová, Z., Tomasz, F.: O Slnečnej sústave pre najmenších. MŠ Oravská Lesná, Stará Lesná, 13.3.2006.

70.  Kaňuchová, Z., Tomasz, F.: Pojednanie o astronómii. Medzinárodný projekt: Pod spoločnou oblohou, Stará Lesná, 26.5.2006.

71.  Kaňuchová, Z., Vaňko, M.: Vedecké zameranie a prístrojové vybavenie AsÚ SAV. Fakulta prírodných a humanitných vied, Prešovská univerzita, Stará Lesná, 2.6.2006.

72.  Kaňuchová, Z., Vaňko, M.: O Slnečnej sústave. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb. Stará Lesná, 22.11.2006.

73.-76. Klocok, Ľ. Tatranská astronómia a expedície pozorovania zatmení Slnka, Vojenská

     zotavovňa, Tatranské Matliare, 25.1.2006, 7.6.2006, 2.8.2006 a 6.9.2006.

77.  Klocok,Ľ.: Tatranská astronómia a expedície pozorovania zatmení Slnka. ÚMV SAV - konferencia Faktografia 2006, Stará Lesná, 16.10.2006.

78.  Klocok,Ľ.: Tatranská astronómia a expedície pozorovania zatmení Slnka. Konferencia Wettrans 06, Stará Lesná, 23.11.2006.

79.  Kučera, A.: Slnko – dynamická hviezda. Kultúrne a informačné stredisko, Bratislava, 16.3.2006.

80.-81. Kučera, A.: Slnko – naša najbližšia hviezda. Dni otvorených dverí, 2 prednášky, Stará 

      Lesná, 29.3.2006.

82.  Kundra, E.: Ako tatranskí astronómi pozorujú vesmír. ZŠ Lendak, Stará Lesná, 5.5.2006.

83.  Kundra, E.: História a zameranie Astronomického ústavu SAV. Gymnázium Kežmarok, Stará Lesná, 24.5.2006.

84.  Kundra, E.: Ako tatranskí astronómi pozorujú vesmír. ZŠ Sabinov, AsÚ SAV, 29.5.2006.

85.  Kundra, E.: Prístrojové vybavenie astronomických observatórií v Tatrách. Gymnázium a ZŠ sv. Vavrinca Bratislava, Stará Lesná, 16.6.2006.

86.  Kundra, E.: Výskum vesmíru v AsÚ SAV. Združená stredná škola Trnava, Stará Lesná, 23.6.2006.

87.  Kundra, E.: Zameranie výskumu na AsÚ SAV, Pedagogicko psychologická poradňa, Poprad, Stará Lesná, 26.5.2006.

88.  Kundra, E.: História Astronomického ústavu SAV. Gymnázium Stará Ľubovňa, Stará Lesná, 26.9.2006.

89.  Kundra, E.: Ako tatranskí astronómi pozorujú vesmír. ZŠ Poprad, Stará Lesná, 10.10.2006.

90.  Kundra, E.: Ako tatranskí astronómi pozorujú vesmír. ZŠ Kežmarok, Stará Lesná, 12.10.2006.

91.  Kundra, E.: Výskum vesmíru na AsÚ SAV. Gymnázium Krompachy, Stará Lesná, 20.10.2006.

92.  Kundra, E., Tirpák, M.: Vedecký výskum na AsÚ SAV. ZŠ Žitavská, Bratislava, Stará Lesná, 21.6.2006.

93.  Pittich, E.: Kométy a Mauna Kea. Kultúrne a informačné stredisko, Bratislava, 19.4.2006.

94.  Porubčan, V.:  Poslovia z vesmíru - rozprávanie o meteoritoch. Kultúrne a informačné stredisko, Bratislava, 8.6.2006.

95.  Pribulla, T.: Aj hviezdy žijú v pároch - kontaktné dvojhviezdy ako viacnásobné sústavy. Kultúrne a informačné stredisko, Bratislava, 16.2.2006.

96.  Pribulla, T.: Spektroskopia (nielen) kontaktných dvojhviezd na DDO. Seminár pracovníkov ľudových hvezdární, Podbiel, 24.-26.11.2006.

97.  Pribulla, T.: Vznik tesných dvojhviezd vo viacnásobných hviezdnych sústavách. Seminár pracovníkov ľudových hvezdární, Podbiel, 24.-26.11.2006.

98.  Rušin, V.: Zatmenia Slnka. Kultúrne a informačné stredisko, Bratislava, 17.1.2006.

99.  Rušin, V.: Zatmenia Slnka. Hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, Žiar nad Hronom, 30.1.2006.

100.          Rušin, V.: Slnko. Hotel Patria, Štrbské pleso, 2.2.2006.

101.          Rušin, V.: Čo nám povedali úplné zatmenia Slnka. Hvezdáreň a planetárium, Hlohovec, 3.2.2006.

102.          Rušin, V.: Dynamické Slnko. Hvezdáreň, Partizánske, 19.3.2006.

103.          Rušin, V.: Slnko. Klub Astronómov amatérov Slovenska, Stará Lesná, 18.8.2006.

104.          Rušin, V.: Dynamické Slnko. Hvezdáreň a planetárium, Brno (ČR), 3.10.2006.

105.          Rušin, V.: Dynamické Slnko. ZŠ a MŠ, Šaratice, 4.10.2006.

106.          Rušin, V.: Dynamické Slnko. Mestská knižnica a hvezdáreň, Vyškov (ČR), 4.10.2006.

107.          Rušin, V.: Slnko – naša najbližšia hviezda. Reálne gymnázium, Prostějov, 5.10.2006.

108.          Rušin, V.: Dynamické Slnko. Hvezdáreň, Prostějov, 5.10.2006.

109.          Rušin, V.: M. R. Štefánik – astronóm. Tatranská Galéria, Poprad, 10.10.2006.

110.          Rušin, V.: O Slnku a zatmeniach. Klub dôchodcov, Dolný Smokovec, 25.10.2006.

111.          Rušin, V.: Za úplným zatmením Slnka 2006, Mestský úrad, Starý Smokovec, 25.10.2006.

112.          Rušin, V.: O Slnku a zatmeniach. ZŠ Tatranská Lomnica, Stará Lesná, 26.10.2006.

113.          Rušin, V.: Za zatmením Slnka do Nigeru. Klub dôchodcov, Tatranská Lomnica, 26.10.2006.

114.          Rušin, V.: Dynamické Slnko. Deň otvorených dverí, Stará Lesná, 8.11.2006.

115.          Rušin, V.: Slnko – naša najbližšia hviezda. Bibliotéka, Incheba, Bratislava, 11.11.2006.

116.          Rušin, V.: Slnko. Medzinárodný seminár Poznávanie bez hraníc, Valašské Meziříčí (ČR), 12.11.2006.

117.          Rušin, V.: Slnko a jeho výskum na AsÚ SAV. SNM v Bratislave, videoprednáška, 20.11.2006.

118.          Rušin, V.: Zatmenie Slnka 2006 a Niger. Gymnázium, Spišská Stará Ves, 21.11.2006.

119.          Rušin, V.: Slnečná sústava. ZŠ Bratislava, Stará Lesná, 5.12.2006.

120.          Rybák, J.: Zameranie Astronomického ústav SAV. P-MAT, n.o., Skalnaté pleso, 9.8.2006.

121.          Rybák, J.: Zameranie Astronomického ústav SAV. Redaktori časopisu „.Týždeň“, Skalnaté pleso, 22.7.2006.

122.          Schalling, P.: Prístroje observatória na Skalnatom Plese a život nočných pozorovateľov. Cirkevný Zbor Kežmarok, Skalnaté pleso, 4.7.2006.

123.          Schalling, P.: Pozorovania premenných hviezd na Skalnatom Plese. Obchodná akadémia Kežmarok, Skalnaté pleso, 28.7.2006.

124.          Schalling, P.: Ako astronómi skúmajú vesmír. Školy z okresu Poprad, Skalnaté pleso, 25.9.2006.

125.          Skopal, A.: Využitie vesmírnych ďalekohľadov v astrofyzike. Dni otvorených dverí, Stará Lesná, 10.11.2006.

126.          Skopal, A.: O výskume hviezd na AsÚ SAV. Klub Astronómov amatérov Slovenska, Stará Lesná, 15.8.2006.

127.          Svoreň, J.:  Populácia asteroidov v Slnečnej sústave z hľadiska ich možných zrážok so Zemou. Celoslovenské kolo fyzikálnej olympiády, Prešov 18.3.2006.

128.          Svoreň, J.V Slnečnej sústave máme opäť 8 planét. Dni otvorených dverí, Stará Lesná, 8.11.2006.

129.          Svoreň, J.Zameranie Astronomického ústav SAV. Dni otvorených dverí, Stará Lesná, 10.11.2006.

130.          Svoreň, J.Aktuality zo Slnečnej sústavy. Seminár Poznávanie bez hraníc, Valašské Meziříčí (ČR), 11.11.2006.

131.          Svoreň, J.: Pohľad na Slnečnú sústavu po pražskom kongerese IAU. Slávnostná konferencia k 45. výročiu vzniku hvezdárne, Banská Bystrica,  24.11.2006.

132.-133. Sýkora, J.: Zatmenia Slnka. Dni otvorených dverí, 2 prednášky, Stará Lesná,

     29.3.2006.

134.          Tomasz, F.: Astronomický ústav – história a súčasnosť. Dni otvorených dverí, ZŠ Tatranská Lomnica, Stará Lesná, 29.3.2006.

135.          Tremko, J.: O Slnku. Špecializovaný liečebný ústav, Kováčová, 13.4.2006.

136.          Tremko, J.: Hrozí nám nebezpečenstvo z Vesmíru? Špecializovaný liečebný ústav, Kováčová, 20.4.2006.

137.          Tremko, J.: Nové objavy v planetárnej sústave. ZŠ Krosnianska 4, Košice, 12.5.2006.

138.          Tremko, J.: Znova máme len 8 planét v Slnečnej sústave. ZŠ Krosnianska 4, Košice, 12.5.2006.

139.          Tremko, J.: Impaktné krátery na Zemi a zrážky telies v slnečnej sústave. Cirkevné Gymnázium Levoča, Stará Lesná, 22.11.2006.

140.          Tremko, J.: Program SETI, jeho výsledky a pokračovanie v budúcnosti. Cirkevné Gymnázium Levoča, Stará Lesná, 22.11.2006.

141.          Vaňko, M.: Extrasolárne planéty. Centrum voľného času DOMINO, Košice, 28.9.2006.

142.          Vaňko, M.: Slnečná sústava – náš domov. ZŠ Spišské Vlachy, Stará Lesná, 6.4.2006.

143.          Vaňko, M.: Výskum premenných hviezd na AsÚ SAV. Firma Envitech, Stará Lesná, 28.4.2006.

144.          Vaňko, M.: Slnečná sústava – náš domov. ZŠ Lendak, Stará Lesná, 4.5.2006.

145.          Vaňko, M.: Vedecké oddelenia AsÚ SAV a ich činnosť. Archeologický ústav SAV, Stará Lesná, 6.6.2006.

146.          Vaňko, M.: Ako tatranskí astronómi skúmajú vesmír. ZŠ Opava, Stará Lesná, 8.6.2006.

147.          Vaňko, M.:  Výskum premenných hviezd ďalekohľadmi AsÚ SAV. Gymnázium Nitra, Stará Lesná, 9.6.2006.

148.          Vaňko, M.:  Čo pozorujú astronómi v Tatrách? ZŠ  Svidník, Stará Lesná, 16.6.2006.

149.          Vaňko, M.:  Prístrojové vybavenie observatórií v Tatrách. Univerzita Warszawa, Stará Lesná, 6.7.2006.

150.          Vaňko, M.:  Slnečná sústava – náš domov. ZŠ  Poprad, Stará Lesná, 10.10.2006.

151.          Vaňko, M.:  Slnečná sústava – náš domov. ZŠ  Svidník, Stará Lesná, 12.10.2006.

152.          Vaňko, M., Hambálek, Ľ.: Od planét slnečnej sústavy k exoplanétam. Zdravotná škola Poprad, Stará Lesná, 29.11.2006.

153.          Vaňko, M., Kaňuchová, Z: Planéty za našou slnečnou sústavou - exoplanéty. Univerzita Prešov, Stará Lesná, 1.6.2006.

154.          Zverko, J.: Hviezdy – vzdialené slnká. Dni otvorených dverí, Stará Lesná, 10.11.2006.

155.          Žižňovský, J.: História astronomického výskumu na území Vysokých Tatier. Klub Tatrancov, Nový Smokovec, 16.2.2006.

156.          Žižňovský, J.: Ako ujo astronóm pozoruje v noci vesmír. MŠ Kežmarok, Stará Lesná, 22.6.2006.

157.          Žižňovský, J.: Pozorovanie vesmírnych objektov. Klub vedúcich mládežníckych táborov, Stará Lesná, 9.6.2006.

158.          Žižňovský, J.: Technické vybavenie observatória na Skalnatom plese. ZŠ Kežmarok, Stará Lesná, 26.6.2006.

159.          Žižňovský, J.:  Skalnaté pleso – observatórium známe na celom svete. Orange, a.s., Skalnaté pleso, 30.9.2006.

 

 

P8.4 Rozhovory pre rozhlas:

 

160.          Cigášová, M., Chochol, D.: Objav slovenských astronómov. Rádio Lumen, 6.11.2006.

161.          Cigášová, M., Pribulla, T.: Viacnásobné hviezdne sústavy. Rádio Lumen, 24.11.2006.

162.          Cigášová, M., Svoreň, J.: Pozvánka na dni otvorených dverí, Rádio Lumen, 8. a 10.11.2006.

163.          Görner, O., Ratkovská I., Klocok, Ľ.: Slovenskí astronómovia chystajú vedeckú expedíciu do Turecka za úplným zatmením Slnka. Rozhlasová stanica Slovensko, Rádiožurnál, 7.3.2006.

164.          Hofmanová S., Rušin, V.: Pozvánka na deň otvorených dverí na Lomnickom štíte. Rozhlasová stanica Slovensko, Rádiovíkend, 18.11.2006.

165.          Holéczy, I., Svoreň, J.: Noci otvorených dverí v zariadeniach Astronomického ústavu SAV vo Vysokých Tatrách – pozvánka, Rozhlasová stanica Slovensko, Rádiožurnál, 8.11.2006.

166.          Hrivnák, V., Pittichová, J.: Rozhovor pracovníčky AsÚ SAV o práci na Havajskej univerzite. Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie s rozhlasom, 15.9.2006.

167.          Hurčíková, L., Slivenský, J., Klocok, Ľ.: Astronómovia z Tastranskej Lomnice sa chystajú na expedíciu za zatmením Slnka. Rozhlasová stanica Východ; Rozhlasové noviny, 7.3.2006.

168.          Husárik, M.: Informácia o prelete kométy 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Rozhlasová stanica Východ, 14.3.2006.

169.          Husárik, M.: Informácia o stave definovania pojmu planéty na IAU GA v Prahe, Rádio Okey, 17.8.2006.

170.          Chochol, D.: Nobelova cena 2006 za fyziku udelená za objavy v kozmológii, Rádio Regina, 15.11.2006.

171.          Chochol, D.:  Výsledky stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV. Rádio Lumen, 11.11.2006

172.          Kaňuchová, Z.: Informácia o aktuálnom meteorickom roji Perzeíd. Rozhlasová stanica Slovensko,   10.8.2006.

173.          Kaňuchová, Z.: Informácia o aktuálnom meteorickom roji Perzeíd. Rádio Okey, 10.8.2006.

174.          Kaňuchová, Z.: Informácia o meteorickom roji Geminíd. Rádio Expres, 13.12.2006.

175.          Klocok, Ľ.: Rozhovor o výsledku pozorovania zatmenia Slnka, Rozhlasová stanica Slovensko 29.3.2006.

176.          Klocok, Ľ.: Rozhovor o pozorovaní zatmenia Slnka 29.3.2006, Rádio  Expres, 30.3.2006.

177.          Klocok, Ľ.: Účasť v relácii „Čo práve robíte“. Rádio Tatry, 12.4.2006.

178.          Kopsová, J., Rušin, V.: Rozhlasová stanica Slovensko, Nočná pyramída, 15.11.2006.

179.          Kučera, A.: Zatmenia Slnka, Rozhlasová stanica Slovensko, 16.3.2006.

180.          Pittichová, J.: O Plute. Rozhlasová stanica Slovensko, 28.8.2006.

181.          Porubčan, V.:  Nebezpečie z kozmu, Rozhlasová stanica Slovensko, Pod pyramídou, 8.8.2006.

182.          Pribulla, T.: Prvá detekcia bipolárnych výtryskov. Rádio Regina, 15.11.2006.

183.          Pribulla, T.:  Viacnásobné hviezdne sústavy. Rádio Lumen, 24.11.2006.

184.          Ratkovská, I., Rušin, V.: Deň otvorených dverí v Astronomickom ústave SAV na Lomnickom štíte - pozvánka, Rozhlasová stanica Slovensko, Rádiožurnál, 16.11.2006.

185.          Rušin, V.: Informácia o plagáte na olympiáde v Turíne, Rádio Východ, 7.2.2006.

186.          Rušin, V.: Rozhovor o knihe „SLNKO-naša najbližšia hviezda“. Rádio TWIST , 10.3.2006.

187.          Rušin, V.: Rozhovor o úplnom zatmení Slnka zatmení v Nigeri a zatmeniach všeobecne, Rádio TWIST, 20.3.2006.

188.          Rušin, V.: Rozhovor o zatmení Slnka v Nigeri, Rádio VIVA 5.4.2006.

189.          Rušin, V.: Rozhovor o knihe „SLNKO-naša najbližšia hviezda“, Rádio HEJ, 18.4.2006.

190.          Rušin, V.: Interview o „Dni Slnka“, Rádio VIVA, 3.5.2006.

191.          Rušin, V.: Interview o „Dni Slnka“, Rádio OKEY, 3.5.2006.

192.          Rušin, V.: 50 minútový rozhovor o Slnku, Rádio VIVA, 11.5.2006.

193.          Rušin, V.: Spomienky na Dr. Ľ. Pajdušákovú, Rozhlasová stanica Slovensko, 30.6.2006.

194.          Rušin, V.: Informácia o dní otvorených dverí na LŠ, pre médiá Rádio OK, Rádio Express, Rádio Poprad, RádioRegina, denník Plus 1 deň, 9.11.2006.

195.          Rušin, V.: O otvorených dverách na Lomnickom štíte, Rozhlasová stanica Slovensko, 16.11.2006.

196.          Rušin, V.: O výsledkoch sondy GENEZIS, Rádio Express, 17.11. 2006.

197.          Rušin, V.: O otvorených dverách na Lomnickom štíte a výskume Slnka, Rádio Expres, 18.11.2006.

198.          Rušin, V.: O otvorených dverách na Lomnickom štíte a výskume Slnka, Rádio Okey, 18.11.2006.

199.          Rušin, V.: O dni otvorených dverí na Lomnickom štíte, Rádio Tatry International, 20.11.2006.

200.          Rušin, V., Svoreň, J., Talavašek, M.: O profesii astronóma (hodinová relácia). Rádio Regina,11.10.2006.

201.          Rybák, J.: Načo je dobré mať astronómov na Slovensku? Čo astronómovia robia dnes? Rozhlasová stanica Východ, 16.3.2006.

202.          Rybák, J.: Ako pozorovať zatmenie Slnka? Rozhlasová stanica Slovensko – Rádio 7, 29.3.2006.

203.          Rybák, J.: Pracovné stretnutie o slnečných erupciách a koronálnych výronoch hmoty zo Slnka. Rádio Regina, 15.9.2006.

204.          Svoreň, J.: 40 rokov mäkkého pristátia na Mesiaci. Rozhlasová stanica Slovensko, 3.2.2006.

205.          Svoreň, J.: Otvorené dvere k pozorovaniu zatmenia Slnka. Rádio Expres, 29.3.2006.

206.          Svoreň, J.: Čo priniesol vede spoločný let Sojuz-Apollo – 31. výročie. Rozhlasová stanica Slovensko, 15.7.2006.

207.          Svoreň, J.: Možnosti pozorovania Perzeíd. Rozhlasová stanica Slovensko, Rádiožurnál, 12.8.2006.

208.          Svoreň, J.: 27. štart raketoplánu Atlantis – pokračovanie budovania ISS. Rádio Expres,  28.8.2006.

209.          Svoreň, J.: Kedy sa začalo tisícročie – o astronomickom počítaní času. Rádio Expres, 16.11.2006.

210.          Svoreň, J.: Nová nomenklatúra Slnečnej sústavy. Rádio Regina, 22.11.2006.

211.          Tomáš, M., Svoreň, J.: Rozhovor o jesennej rovnodennosti. Rozhlasová stanica Rádio FM, Rozhlasové noviny, 22.9.2006.

212.          Žižňovský, J.: Medzinárodný deň astronómie. Rádio Twist, 15.3.2006.

213.          Žižňovský, J.: Letný slnovrat. Rádio Kiss 16.6.2006.

214.          Žižňovský, J.: Hubbleov vesmírny teleskop. Rádio Expres, Bumerang, 26.11.2006.

215.          Žižňovský, J.: Misia Voyager za hranice Slnečnej sústavy. Rádio Expres, Bumerang,   3.12.2006.

 

 

P8.5 Televízne relácie a rozhovory pre televíziu:

 

216.          Demircan, O., Hric, L.: SASTUR expedition. Televízia Canakkale, Turecko, 7.4.2006.

217.          Gubková, N., Svoreň, J., Pittichová, J.: O dôvodoch predefinovania planéty Pluto a atmosfére na vedeckej konferencii v Prahe. Televízia STV 2, Správy a komentáre.  24.8.2006.

218.          Hric, L.: Expedícia Turecko 2006 za zatmením Slnka. TV Markíza, Správy, 24.3.2006.

219.          Hric, L.: Expedícia Turecko 2006 za zatmením Slnka. STV, regionálne správy, 24.3.2006.

220.          Hric, L.: Slovak Astronomical Society at the Turkish Solar Eclipse. Turecká TV, Kappadokia, 29.3.2006.

221.          Husárik, M.: Astronómovia na Skalnatom plese odfotografovali kométu 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Markíza, Správy na sieti, 8.3.2006.

222.          Husárik, M., Svoreň, J.: Vieme predpovedať zrážky Zeme s asteroidmi? Televízia JOJ, Soňa show, 6.6.2006.

223.          Klocok,Ľ.: Expedícia Turecko 2006“, STV Košice, 7.3.2006.

224.          Klocok,Ľ.: Z Lomnického štítu do Turecka“,  Televízia  Joj, 11.4.2006.

225.          Klocok,Ľ.: Zatmenie Slnka 29.3.2006. Televízia TA3, 16.3.2006.

226.          Kučera, A.: Zatmenie Slnka. Televízia Poprad, 17.3.2006 (vysielané 3x).

227.          Porubčan, V.: Astrológia. Televízia STV 1, 26.4.2004.

228.          Rušin, V.: O výskume Slnka a zatmeniach, medzinárodnej spolupráci AsÚ SAV. TA3, 17.1.2006.

229.          Rušin, V.: O expedícií na úplné zatmenie Slnka do Nigeru. TA3, 20.3.2006.

230.          Rušin, V.: O výsledkoch  cesty do Nigeru a pozorovaní bielej koróny počas úplného zatmenia Slnka. TA3, 5.4.2006.

231.          Rušin, V.: Koronálna stanica na Lomnickom štíte a význam výskumu slnečnej koróny. STV, Banská Bystrica, 1.6.2006.

232.          Rušin, V.: O Slnku a otvorených dverách na Lomnickom štíte. TA3, 18.11.2006.

233.          Rybák, J.: Deň otvorených dverí AsÚ SAV. TA3, 29.3.2006.

234.          Rybák, J.: Prečo je dôležité pozorovať slnečnú korónu? Televízia Považie, 30.3.2006.

235.          Svoreň, J.: Koľko planét tvorí našu Slnečnú sústavu? TA3, Správy, 8.1.2006.

236.          Svoreň, J.: Štúdium hviezd na Skalnatom plese. TA3, Správy, 13.7.2006.

237.          Trutz, R., Šustová, L., Rušin, V., Klocok, Ľ.: Vedcov na Lomnickom štíte navštívilo vyše 300 ľudí. TA3, Správy, 19.11.2006.

238.          Tribuľa, J., Svoreň, J.: Aká je pravdepodobnosť zrážky asteroidu so Zemou. Markíza, Správy, 7.3.2006.

239.          Tribuľa, J., Svoreň, J.: Čo to je a prečo nám škodí svetelné znečistenie. Markíza, Správy, 10.7.2006.

 

 

P8.6 Tlačové besedy

 

240.          Chochol, D., Pribulla T., Svoreň, J.:  Tlačová konferencia Astronomického ústavu SAV o výsledkoch výskumu stelárneho oddelenia a aktualita o novej definícií planét,  Košice, Slovenský syndikát novinárov, 6.11.2006.

241.          Klocok,Ľ.: Tlačová beseda k pozorovaniu úplného zatmenia Slnka 29.3.2006  v Turecku pre regionálne médiá. Poprad, 7.3.2006.

242.          Rušin, V., Velecká, D.: Tlačová informácia o dni otvorených dverí na Lomnickom  štíte pre regionálne médiá. Poprad, 16.11.2006.

 

 

P8.7 Iné  

 

243 – 269. Husárik, M.: Astronomický cirkulár Slovenskej astronomickej spoločnosti. Čísla

510-536 (http://www.ta3.sk/sas/publications/cirkularMPH/).

270 –  280. Husárik, M.: Dopĺňanie informácií, resp. aktualít na internetovej stránke

Astronomického ústavu SAV, (http://www.ta3.sk/news/), v roku 2006 spolu 11 príspevkov.

281.          Kaňuchová, Z.: O Perzeidách. www.24hod.sk, 3.8.2006.

282.          Kaňuchová, Z.: Informácia o Perzeidách, www.sav.sk, 3.8.2006.

283.          Kaňuchová, Z.: Informácia o Perzeidách, www.bleskovky.sk, 10.8.2006.

284.          Kaňuchová, Z.: V noci zo soboty na nedeľu možno pozorovať padajúce Perzeidy.  www.sme.sk, 11.8.2006.

285.          Kaňuchová, Z.: Spolupráca na projekte: Astronomická mapa České republiky (http://mapa.hvezdarna.cz), Združenia hvezdární a planetárií ČR.

286.          Kaňuchová, Z.: Informácia o Geminidách, www.sav.sk, 12.12.2006.

287.          Kaňuchová, Z.: Zem opäť zasiahne meteorický roj Geminíd. www.24hod.sk, 12.12.2006.

288.          Kaňuchová, Z.: Zem opäť zasiahne meteorický roj Geminíd. http://www.bizz-net.com,  12.12.2006.

289.          Kaňuchová Z.: Zem opäť zasiahne meteorický roj Geminíd. http://www.webnoviny.sk,  12.12.2006.

290 –  293. Koza, J.: Dopĺňanie informácií, resp. aktualít na internetovej stránke

Astronomického ústavu SAV, (http://www.ta3.sk/news/), v roku 2006 spolu 4 príspevky.

294.          Kučera, A., Štrpková A.: Návšteva Veľvyslanca USA R.M. Vallee na AsÚ SAV, www.sav.sk, 15.9.2006.

295.          Kundra, E., Hambálek, Ľ.: Webové stránky s prezentáciou plánovaných aktivít Astronomického ústavu SAV v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky – http://www.ta3.sk/~ekundra/ESTW/.

296.          Maštenová, K., Rušin, V., Rapavý, P.: Internetová konferencia s astronómami,  Slovenské národné múzeum, Bratislava, 17.11.2006.

297.          Rybák, J.: Webová stránka podujatia Deň otvorených dverí AsÚ SAV -  29.3.2006, http://www.astro.sk/~choc/open/eclipse_06_03_29/eclipse1.html

298.          Rybák, J.: Webové stránky podujatia Pracovné stretnutie o slnečných erupciách a koronálnych výronoch hmoty zo Slnka

http://www.astro.sk/~choc/open/06_wrkshp/06_wrkshp.html

299.          Rybák, J.: Webová stránka podujatia 2006 SST+DOT observing campaign +SOHO   JOP 185 http://www.astro.sk/~choc/06_campaign/06_campaign.html

300.          Rybák, J.: Webová stránka podujatia SUMMER 2006 Observing campaign DOT/ LaPalma + SOHO JOP171 + TRACE + RHESSI http://www.astro.sk/~choc/open/06_dot/06_dot.html

301.          Rybák, J.: Webová stránka podujatia 2006 VTT observing campaign http://www.astro.sk/~choc/open/06_opticon_vtt/06_opticon_vtt.html

302.          Saniga, M.: Webovský diskusný klub Sciences Industrielles pour l´Ingénieur en CPGE  http://www.papanicola.info/tipe/spip.php?page=forum&id_article=17

303.          Saniga, M.: Webovský diskusný klub Fourth Dimension: Tetraspace - Forum to discuss the fourth dimension  http://tetraspace.alkaline.org/forum/

304.          Saniga, M.: Webovský diskusný klub Spirit Forum http://spirit.alpenstreckenflug.de/

305.          Saniga, M.: Webovský diskusný klub The Quantum Mind of the NDE http://www.near-death.com/quantum.html

306.          Svoreň, J.: Slávnostné uvedenie knihy V. Rušina Slnko naša najbližšia hviezda. Rotary  Klub, Poprad, 9.3.2006.

307.          Šmihula, V., Svoreň, J.: Astronómia s novým párom očí - komentár k 3 novinkám  z astronómie, www.savba.sk, 24.2.2006.

 

 

Nie sú uvedené rozhovory pre tlačové agentúry, ktoré sú podkladmi pre články. Uvedené sú len publikované príspevky.