Príloha č. 4

 

Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

 

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice:

 

·        Magisterské štúdium

 

Mgr. Marek Husárik, Mgr. Zuzana Kaňuchová, Mgr. Mikuláš Tirpák

Semestrálny predmet „Praktikum z astronómie“

týždenne 0/4, za semester 0/56 (L), 3. ročník

 

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet „Fyzika Slnka“

týždenne 3/0, za semester 42/0 (L), 4. ročník

 

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Semestrálny predmet „Nebeská mechanika II“

týždenne 2/1, za semester 28/14 (Z), 4. a 5. ročník

 

RNDr. Juraj Zverko, DrSc., Mgr. Emil Kundra, Mgr. Ľubomír Hambálek, Mgr. Matej Sekeráš

Semestrálny predmet „Praktikum z astrofyziky II“

týždenne 0/4, za semester 0/56 (Z), 4. ročník

 

 

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava:

 

·        Magisterské štúdium

 

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

Semestrálny predmet „Premenné hviezdy

týždenne 2/0, za semester 26/0 (Z), 4. a 5. ročník

 

·        Doktorandské štúdium

 

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet „Výskum prechodovej vrstvy a koróny Slnka kozmickou technikou“

týždenne 1/0, za semester 13/0 (Z), 1. ročník        

 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet „Populácia malých telies Slnečnej sústavy II“

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L), 1. ročník

 

University of Vienna, Rakúsko

 

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

Semestrálny predmet  „Light Scattering by Small Particles: Atmospheric Optics and Astrophysical Applications“

za semester 30/0 (L), 3.-5. ročník

Fakulta prírodných vied a astronómie, Univerzita Utrecht, Holandsko

 

·        Bakalárske štúdium

 

Mgr. Július Koza, PhD.

Praktikum v rámci prednášky „Mechanica“

týždenne 0/1, za semester 0/15 (Z), 1. ročník