Príloha č. 5

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

 

Krajina

Druh dohody

 

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

 

Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno pracovníka

Počet

dní

 

 Česko

 Zverko J.

 Zverko J.

 Zverko J.

 Žižňovský J.

 Žižňovský J.

 Žižňovský J.

 6

 4

 4

 6

 4

 4

 

 

 

 

 

 

 Pribulla T.

 Rušin V.

 Saniga M.

 Saniga M.

 Sýkora J.

 Svoreň J.

  1

  3

  6

13

  1

  3

 

 Čína

 

 

 

 

 Pribulla T.

  9

 

 Estónsko

 

 

 

 

 Hric L.

10

 

 Francúzsko  

 Minarovjech M.

 Saniga M.

  7

17

 

 

 Gömöry P.

 Rybák J.

 Saniga M.

  5

  5

42

 

 Grécko

 Hric L.

 Komžík R.

18

18

 

 

 

 

 

 Chorvátsko

 

 

 Gömöry P.

 Kučera A.

  6

  6

 

 

 

 Kanada

 

 

 

 

 Pribulla T.

 Pribulla T.

44

32

 

 Nemecko

 

 

 

 

 Kučera A.

 Rybák J.

 Vaňko M.

31

31

  3

 

 Poľsko

 

 

 

 

 Pribulla T.

 Tremko J.

 Vaňko M.

  5

  5

27

 

 Rakúsko

 Saniga M.

 Saniga M.

  4

  5

 

 

 Gömöry P.

 Gömöry P.

 Kučera A.

 Rybák J.

 Rybák J..

 Saniga M..

 Skopal A.

10

11

12

10

12

  1

 3

 

 Rusko            

 Pittich E.

24

 

 

 

 

 

 Španielsko

 

 

 

 

 Gömöry P.

 Gömöry P.

 Kučera A.

18

33

18

 

 Taliansko

 Hajduková M.

 Porubčan V.

 Porubčan V.

14

  7

  7

 

 

 Kučera A.

 Kundra E.

  5

16

 

 USA

 Gömöry P.

 Kučera A.

15

15

 

 

 

 

 Počet dní spolu:

 

169

 

12

 

425

 

Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS  - vedecko-technická spolupráca v rámci  medzivládnych dohôd

B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:

 

Krajina

Druh dohody

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

 

 

 Bulharsko

 Iliev I.

14

 

 

 

 

 Česko

 Janík J.

 Mikulášek Z.

 Pracna P.

 Zejda M.

  5

10

  5

  5

 

 

 Drahorád J.

 Pracna P.

 7

15

 Egypt

 Hanna M.A.

 Haroon A. A.

15

23

 

 

 

 

 Francúzsko

 Baboin A. C.

 

19

 

 

 Kibler M.

 Planat M.

 19

 20

 Chorvátsko

 

 

 

 

 Brajsa R.

   8

 Poľsko

 

 

 

 

 Radziszewski K.

 Rudawy P.

   7

   7

 Rakúsko

 

 

 

 

 Havlicek H.

 Stoiser S.

 Stoiser S.

 Temmer M..

 Temmer M.

 Veronig A.

 Veronig A.

   6

   8

   8

   8

   8

   8

   8

 Rusko

 Romanjuk I.

14

 

 

 Shugarov S.

232

 Taliansko

 Cevolani G.

 Cevolani G.

  5

  5

 

 

 

 

 USA

 

 

 

 

 Stuckey W.

   5

 Počet prijatí

 spolu

 

120

 

 

 

 

374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):

 

 Krajina

 Názov konferencie

 Meno pracovníka

Počet dní

 Česko

 39. konf. o výskume premen. hviezd  

 

 Medzinárodný slnečný seminár

 28. medzinárodná konferencia

 Hambálek Ľ.

 Skopal A.

 Koza J.

 Rušin V.

1

2

3

3

 Francúzsko

 Sympózium ASTRONET

 

 Rybák J.

 Zboril M.

5

5

 Grécko

 Konferencia Communicating Astronomy

 Chochol D.

9

 Japonsko

 Workshop in Memory of T.Kosugi

 Rušin V.

11

 Poľsko

 Symposium U.K. - Visegrad

 Pribulla T.

             3

 Rakúsko

 3rd European Solar Physics Meeting

 

 Medzinárodný workshop o CP hviezdach

 Kučera A.

 Rybák J.

 Zverko J.

 Žižňovský J.

3

3

5

5

 Španielsko

 Konferencia Meteoroids 2007

 

 

VII Workshop on Catastrophic Disrup-

 tion in the Solar System

 Hajduková M.

 Kaňuchová Z.

 Svoreň J.

 Pittich E.

 Solovaya N.

7

7

7

7

7

 USA

 Solar Eclipse Conference

 Rušin V.

             8

 Veľká Británia

 International Conference - RS Oph

 

 Hric L.

 Kundra E.

 Skopal A.

4

4

5

 Počet dní spolu:

 

 

114