Príloha č. 8       

                                        

P8.1 Vedecko-popularizačné články a rozhovory pre tlač                          

 

1.      Červák, G.: Ďaleko je blízko. Krásy Slovenska 9-10/2007.

2.      Ďuríček, A., Svoreň, J., Porubčan, V.: Kde sú slovenské meteority? Nový čas Nedeľa, 15.4.2007, s. 30-32.

3.      Ďuríček, A., Žižňovský, J.: Slováci hľadajú mimozemšťanov. Nový čas Nedeľa,  28.1.2007, s. 30.

4.      Hric, L.: Asolym – Astronomická olympiáda aj na Slovensku. Kozmos 38, č. 1, s. 26-27.

5.      Hric, L.: Prvý ročník astronomickej olympiády bol úspešný. Kozmos 38, č. 4, s. 32.

6.      Hric, L.: 15. Zjazd Slovenskej astronomickej spoločnosti opäť v Tatrách. Kozmos 38, č. 6, s. 31.

7.      Hric, L.: KOLOS – kolosálne. Kozmos 38, č. 6, s. 31.

8.      Hric, L.: Bezovec 2007 opäť na Bezovci. Kozmos 38, č. 6, s. 31.

9.      Hric, L.: Astrolym. Spravodaj rady slovenských vedeckých spoločností, 8, č. 1-2, s. 11.

10.  Hric, L.: Slovensko na medzinárodnej olympiáde astronómie a astrofyziky v Thajsku.        SITA, 26. 11. 2007.

11.  Hric, L.: Astronomické olympijské zlato z Thajska. SITA, 15. 12. 2007.

12.  Husárik, M.: Cez víkend môžeme pozorovať prelet planétky. Pravda, 27.3.2007.

13.  Husárik, M.: Venuša, Merkúr, Saturn a Jupiter na jarnej a letnej oblohe. Noviny Poprad č. 31, ročník XVIII.

14.  Husárik, M.: Na oblohe sa objavila kométa Holmes. Rozhovor pre Tlačovú agentúru SITA, 25.10.2007.

15.  Chochol, D.: Nobelova cena za fyziku udelená za objavy v kozmológii. Kozmos 38, č. 2,  s.15-16.

16.  Chochol, D.: Družica Gravity Probe testovala všeobecnú teóriu relativity. Kozmos 38, č. 4, s. 22-23.

17.  Kaňuchová, Z., Kravjar, M.: Hviezdne divadlo. Nový Čas, 14.12.2007.

18.  Kaňuchová, Z.: Jar a trochu astronómie. ZRNO  č. 11. 2007.

19.  Klocok, Ľ.: Vesmír nezaujímajú naše problémy, Baumit JOURNAL, 2/2007 str. 19-21.

20.  Klocok, Ľ.: Koronálna stanica Lomnický štít, Země Světa, Praha, september 2007.

21.  Koza, J.: Holandský otvorený ďalekohľad. Kozmos 38, No. 5, 24-26.

22.  Koza, J.: Jemná štruktúra chromosféry a prechodovej vrstvy. Kozmos 38, No. 5, 27-29.

23.  Koza, J.: Správa pre agentúry SITATASR o úplnom zatmení Mesiaca 3/4.3.2007.

24.  Koza, J.: Správa pre agentúry SITATASR o zákryte Saturnu Mesiacom 22.5.2007.

25.  Kučera, A.: Veľká slnečná erupcia – výskum jej cesty od slnečného povrchu až do medziplanetárneho priestoru. Kozmos 38, No. 5, 20-23.

26.  Mihály, F., Chochol, D.: Astronómia ho zaujímala už od detstva. My (Novohradské noviny) 18, č. 21, s. 10.

27.  Nováková, M., Rušin, V.: Slnečná koróna a Niger. Podtatranské noviny, 13.2.2007

28.  Rybák, J.: Nárazové vlny na slnečnom povrchu. Kozmos 38, No. 5, 18-20.

29.  Rybák, J.: Jesenná rovnodennosť, TASR, 21.9.2007.

30.  Skladanová, L., Žižňovský, J.: Hviezdy na predaj? Podvod! Nový čas Nedeľa, 18.2.2007,  s. 16 -18.

31.  Skopal, A.: Rozprava o symbiotických hviezdach. IV. – Hviezdne vetry, Kozmos 38, č. 3, s. 14-17.

32.  Svoreň, J.: Počet planét v Slnečnej sústave za znížil na 8 (nepovažujme to však za definitívne), Tatranský dvojtýždenník No. 1/2007, 14.

33.  Svoreň, J., Prigancová, A.: Prejavy slnečnej aktivity ovplyvňujú techniku i človeka, Rozhovor pre TASR, 4.5.2007.

34.  Svoreň, J., Rušin, V., Prigancová, A.: Astronómiu budú popularizovať. Rozhovor pre  Podtatranské noviny, 9.5.2007.

35.  Svoreň, J., Bombová, E.: Svoreň o ľade v kométe Holmes. Korzár, 5.11.2007.

36.  Sýkora, J.: Slnko je fyzikálne premenná hviezda. Kozmos 38, No. 5, 12-15.

37.  Sýkora, J.: Diferenciálna rotácia slnečnej koróny a jej časové zmeny. Kozmos 38, No. 5, 16-17.

38.  Tišťan, J., Rušin, V.:  Zatmenia Slnka v Nigeri 2006. Korzár, 8.2.2007.

39.  Veronig, A., Rybák J., Gömöry, P.: Medzinárodná kampaň astronómov na pozorovanie slnečnej aktivity, Kleine Zeitung, Graz, Rakúsko, 20.08.2007.

40.  Veronig, A., Rybák J., Gömöry, P.: Informácia o medzinárodnej kampani astronómov na  pozorovanie slnečnej aktivity - Das Wechselbad der Sonne,  Der Standard, 20.8.2007.

41.  Zboril, M.: ASTRONET-vízia európskej astronómie do 20 rokov. Kozmos, 38, č. 4, s. 39.

42.  Zboril, M.: Prvé chvíle vesmíru. Quark,  č. 1, s. 16-17.

43.  Zboril, M., Neslušan, L.: Čo viete a neviete o astronomických objektoch. Quark, č.3, s. 43.

44.  Zboril, M.: Vízia európskej astronómie. Quark, č. 4, s.18.

45.  Zverko, J.: Správa pre TASR o úspechu slovenských účastníkov medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky v Thajsku. 14.12.2007.

 

 

P8.3 Vedecko-popularizačné prednášky pre verejnosť:

 

46.  – 47. Bendík, P.: Pozorovania astronomickými ďalekohľadmi. Základná škola, Lendak, 9.5.2007  a 10.5.2007.

48.  Bendík, P.: História astronómie vo Vysokých Tatrách. Základná škola, Opava. 7.6.2007.

49.  – 54. Gömöry, P.: Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom Plese. 6 prednášok v rámci projektu APVV LPP-068-06.

55.  – 62. Gömöry, P.: Vznik a vývoj vesmíru. 8 prednášok na ZŠ a Gymnáziách v rámci projektu APVV LPP-068-06.

63.  – 64. Gömöry, P.: Astronomický ústav SAV a jeho história. 2 prednášky, Gymnázium Poprad v rámci projektu APVV LPP-068-06.

65.  Hambálek, Ľ.: Astronómia vo Vysokých Tatrách. Spojená škola, Bachova 4, Bratislava. 12.6.2007.

66.  Hambálek, Ľ.: Prezentácia pozorovacej techniky. ŠVP, Hroncova 23, Košice, 20.6.2007.

67.  Hric, L.: Astronomické príklady a prax, II. kolo AO na Slovensku, Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske, 11.–12.5.2007.

68.  Hric, L.: Vzplanutia nov – zdroj poznania o hviezdach, II. kolo AO na Slovensku, Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske, 11.–12.5.2007.

69.  Hric, L.: Vzplanutia nov – zdroj poznania o hviezdach, II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, 25.–26.5.2007.

70.  Hric, L.: Výskum Astronomického ústavu SAV, Finále AO na Slovensku, Astronomický ústav SAV, Stará Lesná, 25.–27.6.2007.

71.  Husárik, M.: Práca na Astronomickom ústave. Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná, 30.4.2007.

72.  Husárik, M.: História, práca na Astronomickom ústave a planétky v Slnečnej sústave. Základná škola  Svit, 22.5.2007.

73.  Husárik, M.: Slnko a planéty pre deti. Základná škola Svidník, 30.5.2007.

74.  Husárik, M.: Ďalekohľady na Astronomickom ústave. Základná škola, Letná, Poprad, 21.6.2007.

75.  Chochol, D.: Medzinárodný rok astronómie 2009, 15. zjazd SAS pri SAV, Stará Lesná, 28.9.2007.

76.  – 77. Kaňuchová, Z.: 2 prednášky O práci na Astronomickom ústave. Základná škola, Lendak, (na AÚ SAV) 9.5.2007 a 10.5.2007.

78.  –80. Kaňuchová, Z.: O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum, 3 prednášky na základných školách v rámci projektu APVV LPP-068-06.

81.  Kaňuchová, Z.: O práci na Astronomickom ústave. Cirkevná spojená škola - Základná škola Š. Mnoheľa, Poprad (na AÚ SAV) 22.5.2007.

82.  Kaňuchová, Z.: Astronómia pre najmenších. Materská škola, Lučivná (na AÚ SAV) 30.5.2007.

83.  Kaňuchová, Z.: O práci na Astronomickom ústave. Základná škola, Košice-Myslava (na AÚ SAV) 4.6.2007.

84.  Kaňuchová, Z.: Vesmír okolo nás. Špeciálna základná škola, Partizánska 2, Poprad 26.6.2007.

85.  Kaňuchová, Z.: O práci na Astronomickom ústave, Občianské združenie – Katolícka Jednota Slovenska, Spišská Belá, (AÚ SAV) 30.7.2007.

86.  – 93. Kaňuchová, Z.: Nová Slnečná sústava, 8 prednášok na gymnáziách a ZŠ  v rámci projektu  APVV LPP-068-06.

94.     Kaňuchová, Z.: Astronómia pre najmenších, Základná škola Jarná, Poprad, (AÚ SAV) 26.9.2007.

95.     Kaňuchová, Z.: O práci na Astronomickom ústave, ZŠ Ul. 8. mája, Svidník (AÚ SAV) 27. 9. 2007.

96.     Kaňuchová, Z.: O práci na Astronomickom ústave, I. ZŠ Francisciho - Škola v prírode, Poprad, (AÚ SAV) 17. 10. 2007.

97.     Kaňuchová, Z.: Nová Slnečná sústava, ZŠ Komenského 13, Sabinov, 7.11.2007.

98.     Kaňuchová, Z.: História Astronomického ústavu SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese, ZŠ Tatranská Lomnica, 16.11.2007.

99.     Klocok, Ľ.: Tatranská astronómia a expedície pozorovania zatmení Slnka, Vojenská zotavovňa  Tatranské Matliare.  7.3.2007.

100. Klocok, Ľ.: Expedície pozorovania úplného zatmenia Slnka, Veľké Uherce, 26.5.2007.

101. Klocok, Ľ.: Expedícia za pozorovaním úplného zatmenia Slnka Turecko 2006, KC Academia,  Stará Lesná 1.6.2007, pre Wettrans Žilina.

102. Klocok, Ľ.: Tatranská astronómia, KC Academia  Stará Lesná, 19.9.2007 pre VsE  Košice

103. Klocok, Ľ.:  Expedície pozorovania úplného zatmenia Slnka, KC Academia Stará Lesná, pre Lignum s.r.o. Poprad, 18.10.2007.

104. Klocok, Ľ.: Honba za čiernym Slnkom, Celoslovenský seminár pre učiťeľov –2007, Tatranská Lomnica 5.10.2007.

105. Koza, J.: Moderné astronomické prístroje. ZŠ Tatranská Lomnica. Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 22.10.2007.

106.  – 107. Koza, J.: História, prístroje a výsledky Observatória Skalnaté pleso. 2 prednášky pre ZŠ Tatranská Lomnica.

108. Koza, J.: Moderné astronomické prístroje. Deň otvorených dverí pri príležitosti ETVT. Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 14.11.2007.

109. Koza, J.: Koronálna stanica Lomnický štít a výskum slnečnej koróny. ZŠ s MŠ 29. augusta, Poprad, 27.10.2007.

110.  – 112. Koza, J.: Moderné astronomické prístroje. 3 prednášky pre ZŠ a gymnáziá v rámci projektu APVV LPP-068-06.

113. Kučera, A.: Slnko, naša najbližšia hviezda, Základná škola Jarná 3168/13 Poprad,  31.1.2007.

114.  – 115. Kučera, A.: Cesta za poznaním Slnka. 2 prednášky v rámci projektu APVVLPP- 068-06.

116. – 127. Kučera, A.: Cesta do vnútra Slnka,  12 prednášok v rámci projektu APVV LPP- 068-06.

128. Kučera, A.: Veľký ďalekohľad pre ďaleké hviezdy, MŠ Záborského, Poprad, Observatórium Skalnaté pleso 6.6.2007.

129. – 130. Kučera, A.: Magnetické pole Slnka, 2 prednášky v rámci projektu APVV LPP-068-06.

131. – 133. Kučera, A.: O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum, 3 prednášky v rámci projektu APVV LPP-068-06.

134. Kučera, A.: Pozorovanie Slnka a vedecký výskum na observatóriu Lomnický štít, Základná škola Jarná 3168/13, Poprad, 17.11.2007.

135. Kučera, A.: Dynamické Slnko a slnečno-zemské vzťahy. Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Tatranská Lomnica, 5.10.2007.

136. Kundra, E.: Prezentácia Astronomického ústavu. Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Kežmarok, 28.3.2007.

137. – 138. Kundra, E.: 2 prednášky Slnko, hviezdy a naša Galaxia. ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok,  20.11.2007 a  22.11.2007.

139. Neslušan, L.: Posledné štádiá formovania sa Slnečnej sústavy. Verejná prednáška. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, 30.10.2007.

140. Porubčan, V.:  Meteority. Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná,  5.10.2007.

141. Pribulla, T.: Extrasolárne planéty: planéty mimo slnečnej sústavy, Verejná prednáška. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, 23.10.2007.

142. Rušin, V.: Slnečný Niger. Hotel Patria, Štrbské pleso, 2.2.2007.

143. Rušin, V.: Zatmenie Slnka 2006 v Nigeri.  ZŠ Holumnica, Holumnica,14.2.2007.

144. Rušin, V.:  Slnko a zatmenia Slnka.  Kongresové centrum  Academia, Stará Lesná, 14.2.2007.

145. Rušin, V.: Medzinárodný heliofyzikálny rok očami slnečného fyzika. Hornonitrianska hvezdáreň, Partizánske, 17.3.2007.

146. Rušin, V.: Vesmír okolo nás. AsÚ SAV (pre učiteľov z Reedukačného centra v Spišškom Hrhove), Tatranská Lomnica,  10.4.2007.

147. Rušin, V.: From Lomnický Štít to Niger. Kongresové centrum  Academia, Stará Lesná, 2.5.2007.

148. Rušin, V.: Niger nielen pri zatmení Slnka. Kultúrno-spoločenký dom, Úpice (Česká republika), 22. 5. 2007.

149. Rušin, V.: Dynamické Slnko. Gymnázium Šrobárova, Košice, 12.6.07.

150. Rušin, V.: Dynamické Slnko. Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov (Česká republika), 6.9.2007.

151. Rušin, V.: Zatmenia Slnka a Niger. Galérie u Špalíčku - Múzeum Prostějovská, Prostějov (Česká republika), 6.9.2007.

152. Rušin, V.: Strapaté Slnko. Hvezdáreň, Rimavská Sobota, 19.9.2007.

153. Rušin, V.: Dynamické Slnko. Gymnázium, Rimavská Sobota,  20.9. 2007.

154. Rušin, V.: Slnko a prejavy jeho aktivity.  Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa,  20.9.2007.

155. Rušin, V.: M. R. Štefánik a A. Bečvář. Východoslovenské múzeum, Košice, 28.9.2007.

156. Rušin, V.: Život so Slnkom. Kultúrny dom, Sobotište, 19.10.2007.

157. Rušin, V.: Vesmír okolo nás. ZŠ v Sabinove, Sabinov, 7.11. 2007.

158. Rušin, V.: Slnko a prejavy jeho aktivity. Verejná prednáška. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, 13.11.2007.

159. Rušin, V.: Slnečná sústava a jej okolie. ZŠ Hlboká cesta, Bratislava, 14.11.2007.

160. Rušin, V.: Vesmír okolo nás a Slnečná sústava. ZŠ Ľubeľa, Ľubeľa, 26.11.2007.

161. Rušin, V.: Slnečná sústava a vesmír okolo nás.  ZŠ, Dolný Smokovec,  30.11.2007.

162. Rušin, V.: Slnko a jeho aktivita. Prednáška pre predmetovú komisiu fyziky a prírodovedy okresu Rožňava. ZŠ akad. Jura Hronca, Rožňava, 4.12.2007.

163. Rybák, J.: Slovenská slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes. Tábor Astronomická výmena skúseností, Tatranská Lomnica, 24.7.2007.

164. Rybák, J.: Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes. Verejná prednáška. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, 16.10.2007.

165. Rybák, J.: Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes. Celoslovenský astronomický  seminár pre učiteľov, Tatranská Lomnica, 5.10.2007.

166.  Svoreň, J.: Nová nomenklatúra Slnečnej sústavy. Seminár pre učiteľov fyziky a geografie.  Žiar nad Hronom, 27.2.2007.

167.  Svoreň, J.:  Asteroidy a ohrozenie Zeme. Seminár pre učiteľov fyziky a geografie. Žiar      nad Hronom, 27.2.2007.

168.  Svoreň, J.: Populácia asteroidov z hľadiska možnej zrážky so Zemou. Verejná prednáška. Ružomberok, 23.3.2007.

169.  Svoreň, J.: Populácia asteroidov z hľadiska možnej zrážky so Zemou. Prírodovedné       kolokvium. Prírodovedecká fakulta UMB, Banská Bystrica, 10.5.2007.

170.  Svoreň, J.: Nová nomenklatúra Slnečnej sústavy. Prednáška pre účastníkov        celoslovenského kola Astronomickej olympiády. Stará Lesná, 26.6.2007.

171.  Svoreň, J.: Slnečná sústava má opäť 8 planét. Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 5.10.2007.

172.  Svoreň, J.: História a súčasnosť Astronomického ústavu SAV. Celoslovenský        astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 5.10.2007.

173.  Svoreň, J.: Slnečná sústava má opäť 8 planét. Verejná prednáška. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, 6.11.2007.

174.  Svoreň, J.: Slnečná sústava má opäť 8 planét. Prednáška v rámci ETVT. ZŠ Čsl. armády, Moldava nad Bodvou, 16.11.2007.

175.  Svoreň, J.:  Populácia asteroidov z hľadiska možnej zrážky so Zemou. Prednáška v rámci ETVT. Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, 16.11.2007.

176.  Svoreň, J.: Slnečná sústava má opäť 8 planét. Prednáška pre predmetovú komisiu fyziky a prírodovedy okresu Rožňava. ZŠ akad. Jura Hronca, Rožňava, 4.12.2007.

177.  Vaňko, M.: Výskum na Astronomickom ústave. Gymnázium,Kežmarok, 28.3.2007.

178.  Žižňovský, J.: Astronomický výskum na Slovensku. Univerzita tretieho veku UMB B.         Bystrica, 31.5.2007.

179.  Žižňovský, J.: Astronomické pozorovania. Spojená škola, Bachova 4, Bratislava. 12.6.2007.

180.  Žižňovský, J.: Spektroskopia na veľkých ďalekohľadoch. Verejná prednáška. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava,  20.11.2007.

181.  Žižňovský, J.: Z novodobej histórie astronomického výskumu na Slovensku. Spolok slovenských knihovníkov, (na AsÚ SAV) 12.4.2007.

182.  Žižňovský, J.: Planéty na oblohe. Materská škola Huncovce, 15.6.2007.

183.  Žižňovský, J.: História astronomického výskumu na Skalnatom plese. Finále AO na         Slovensku, AsÚ SAV, Skalnaté pleso, 27.6.2007.

 

 

 

P8.4 Rozhovory pre rozhlas:

 

184. Husárik, M.: Informácia o zatmení Mesiaca 3/4. marca 2007. Rádio FM, 1.3.2007.

185. Husárik, M.: Informácia o prelete planétky 2006 VV2 1. apríla 2007. Rádio Expres, 28.3.2007

186. Husárik, M.: Informácia o prelete planétky 2006 VV2 1. apríla 2007. Slovenský rozhlas, Dobré ráno, 31.3.2007.

187. Husárik, M.: Informácia o zákryte Saturnu Mesiacom 22. mája 2007. Rádio Regina, Žurnál, 21.5.2007.

188. Husárik, M.: Informácia o meteorickom roji Perzeíd 13. augusta 2007. Slovenský rozhlas, Dobré ráno, 13.8.2007.

189. Kaňuchová, Z.: Informácia o aktuálnom meteorickom roji Perzeíd. Slovenský rozhlas. 10.8.2007.

190. Kaňuchová, Z.: Informácia o aktuálnom meteorickom roji Perzeíd. Rádio Viva. 12.8.2007.

191. Kasala, L., Rybák, J.: Medzinárodná pozorovacia kampaň slovenských astronómov. Rádio Slovensko, 30.8.2007.

192. Klocok, Ľ.:  Rozhovor o  pozorovaní  slnečnej koróny na observatóriu Lomnický štít,        Slovenský a Český rozhlas 18.4.2007.

193. Klocok, Ľ.: Rozhovor o náplni práce koronálnej stanice Lomnický štít, SRO 22.5.2007.

194. Koza, J.: Medzinárodný slnečný seminár IHY 2007, Český rozhlas, 14.10.2007.        

195. Mečiar, J., Žižňovský, J.:  Ročné obdobia na iných planétach Slnečnej sústavy, Rádio        Viva, VIVA ráno!  21.3.2007.

196. Pirschelová, A., Rušin, V.: Slnko a prejavy jeho aktivity. Rádio Lumen,12.6. 2007.

197. Pirschelová, A., Rušin, V.: Expedície Astronomického ústavu SAV za úplnými zatmeniami Slnka. Rádio Lumen, 14.6.2007.

198. Porubčan, V.: Astronomická žatva. Rozhlasová stanica Slovensko, 11.12.2007.

199. Púpalová, Z., Čigášová, M., Svoreň, J.Kučera, A.: Pracovníci SAV spolupracujú na        výstavbe slnečného teleskopu. Rádio Lumen, 6.11.2007.

200. Rapantová, H., Žižňovský, J.: Medzinárodný deň Slnka Rádio Viva, Dopoludnie   s Vivou! 3.5.2007.

201. Ratkovská, I. Rušin, V.: Pozorovanie koróny počas úplného zatmenia Slnka v Nigeri          2006. Slovenský rozhlas, 8.2.2007.

202. Rušin, V.: Deň otvorených dverí na Lomnickom štíte. Slovenský rozhlas, Dobré ráno,        10.6.2007.

203. Rušin, V.: Súčasné oteplenie a Slnko. Slovenský rozhlas, 18.7.2007.

204. – 205.  Rušin, V.: Niger a Slnko I, II  Rádio Regina Bratislava (ranné a  popoludňajšie vysielanie),30.7.2007.

206. – 207. Rušin, V.: Pozvánka na Deň otvorených dverí. Rádio Expres, 17. a 18.8.2007.

208. Rybák, J.: Popularizácia astronómie na Slovensku. Rozhlasová stanica Slovensko –rádio Regina, 18.10.2007.

209. Strížková, P., Rušin, V.: Slnko, Niger, Slnečná aktivita, Slovenský rozhlas, 1.8.2007.

210. Svoreň, J.: Pozorovanie meteorických rojov, Rádio One, 13.8.2007.

211. Svoreň, J.: Čo sú to Geminidy a kedy ich môžeme vidieť, Rádio Viva, 14.12.2007.

212. Svoreň, J.: Zimný slnovrat a dĺžka dňa, Rádio Viva, 20.12.2007.

213. Svoreň, J., Babinská, M.: Pozorovanie meteorického roja Geminíd, Slovenský rozhlas,  11.12.2007.

214. Svoreň, J., Babinská, M.: Kométa Holmes ešte stále viditeľná, Slovenský rozhlas, 18.12.2007.

215. Svoreň, J., Rušin, V., Talavašek, M.: Kontakty, Rádio Regina, 18.10.2007.

216. Veronig, A., Rybák J., Gömöry, P.: Informácia o medzinárodnej kampani astronómov na  pozorovanie slnečnej aktivity - Graz Forscher untersuchen Sonnen-Korona, ORF      (Rakúsko), 10.8.2007.

217. Zverko, J.: Úspech slovenských účastníkov medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky v Thajsku, SRO, 14.12.2007.

218. Žižňovský, J.:  Galileo Galilei a objav astronomického ďalekohľadu. Rádio Expres, Bumerang, 7.1.2007.

219. Žižňovský, J.:  Edwin Hubble – začiatky extragalaktickej astronómie. Rádio Expres, Bumerang, 7.1.2007.

220. Žižňovský, J.: Predaj hviezd – obyčajný podvod. Rádio Expres, Popoludňajšie          vysielanie, 6.3.2007.

221. Žižňovský, J.: Priebeh dňa otvorených dverí na Skalnatom plese, Rádio Regina,         2.6.2007.

222.  – 223. Žižňovský, J.: Jesenná rovnodennosť,  Rádio Viva, 21.9.2007 a  23.9.2007.

 

 

P8.5 Televízne relácie a rozhovory pre televíziu:

 

224. Hric, L.: Astronomické olympijské zlato z Thajska, Markíza – hlavné správy, 14. 12. 2007.   

225. Husárik, M.: Informácia o zákryte Saturnu Mesiacom 22. mája 2007. Slovenská televízia, 21.5.2007.

226. – 227. Husárik, M.: Informácia o meteorickom roji Perzeíd 13. augusta 2007. TA3 a TV Markíza, 13.8.2007.

228. Klocok, Ľ.:  Výskum slnečnej koróny, TV Markíza, 21.7.2007.

229. Klocok, Ľ.:  Výskum slnečnej koróny na Lomnickom štíte, STV Košice,18.8.2007.

230. Klocok, Ľ.: Slnečná koróna – technické problémy jej pozorovania, Televízia TA3, 22.9.2007.

231. Kučera, A.: Rozhovor o projekte APVV- 068, TV Poprad, 6.6.2007.

232. Rušin, V.: Niger nielen pri zatmení Slnka.  Televízia Poprad,  Poprad, 8.2.2007.

233. Rušin, V.: Niger nielen pri zatmení Slnka. Humenská TV, Humenné, 12.4.2007.

234. Rušin, V.: Program IHY. Interview pre TA3, Tatranská Lomnica, 4. 5. 2007.

235. Rušin, V.: Program IHY na Slovensku. TA3 (živé vysielanie), 9.6.2007.

236. Rušin, V., Žižňovský, J.: Otvorené dvere na Lomnickom štíte a Skalnatom plese. STV 1 (Noviny STV), 10.6.2007.

237. Rušin, V.: Otvorené dvere na Lomnickom štíte. Markíza, 10.6.2007.

238. Rušin, V.: Zatmenia Slnka. TA3 (živé vysielanie), 28.7.2007.

239. Rušin, V.: O Slnku, vesmíre a UFO. Gemerská televízia, 19. 9. 2007.

240. Rušin, V.: Význam vedy pre spoločnosť. STV 2 Košice, 1.10.2007.

241. Rušin, V.: Slnko – najbližšia hviezda. TA3 (živé vysielanie) , 13.11.2007.

242. Saniga, M.: Abelian Higgs Model of Sunspots. Pioneer Productions - National Geographic  Channel, 23.2.2007.

243. Schalling, P., Svoreň, J., Vnenčák, M., Žižňovský, J.: Čo robia hvezdári na Skalnatom plese počas voľna. Markíza, Prvé televízne noviny, 17.7.2007.

244. Slivenský, J., Rušin, V., Prigancová, A., Kudela, K., Sýkora, J., Svoreň, J.: Astronómovia ukážu svoje pracoviská verejnosti. TA3, Hlavné správy plus, 5.5.2007.

245. Svoreň, J., Tribula, J.: Komentár k pozorovaniu UFA nad Heľpou. Markíza, Televízne noviny, 19.7.2007.

246. Vnenčák, M., Svoreň, J.: Pozorovanie Perzeíd. Markíza, Prvé televízne noviny, 13.8.2007.

247. Vnenčák, M., Svoreň, J., Rušin, V., Klocok, Ľ.: Tajomstvá vesmíru. Markíza, Televízne noviny, 18.8.2007.

248. Zverko, J.: Úspech slovenských účastníkov medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky v Thajsku, TV Markíza, 14.12.2007.

 

 

P8.6 Tlačové besedy

 

249. Flachbart, K., Kudela, K., Prigancová, A., Rušin, V., Svoreň, J., Sýkora, J.: Tlačová beseda k Medzinárodnému heliofyzikálnemu roku, Stará Lesná, 4.5.2007.

250. Kučera, A., Rušin, V., Rybák, J., Svoreň, J.: Tlačová beseda k výsledkom Oddelenia fyziky Slnka AsÚ SAV, Košice, 31.10.2007.

 

 

P8.7 Iné 

 

251. Cirjak, P., Svoreň, J., Prigancová, A.: Prejavy slnečnej aktivity ovplyvňujú techniku i reakcie človeka. portál www.zivotpo.sk, 4.5.2007.

252. Gömöry, P.: Vznik a vývoj vesmíru. Popularizačný plagát pre základné školy.

253. – 277. Husárik, M.: Astronomický cirkulár Slovenskej astronomickej spoločnosti (čísla 537 – 561), http://www.ta3.sk/sas/publications/cirkularMPH/.

278. – 284. Husárik, M.: Dopĺňanie informácií, resp. aktualít na internetovej stránke         Astronomického ústavu SAV http://www.ta3.sk/news/, spolu 7  príspevkov.

285. Husárik, M.: Informácia o prelete planétky 2006 VV2 1. apríla 2007. Na portáloch         sav.sk, sme.sk, pravda.sk, vesmir.sk, ta3.com, 28.3.2007.

286. Husárik, M.: Na oblohe sa objavila kométa Holmes. Na portáloch sav.sk, Zivot Presova, infotv.sk, Plus jeden den, vesmir.sk, Zurnal.sk, sme.sk.

287. Kaňuchová, Z.: Informácia o aktuálnom meteorickom roji Perzeíd. Na portáloch www.aktuality.sk, www.webnoviny.sk, www.press.sk, www.aktuality.azet.sk, www.tnky.sk, http://bratislava.mconet.biz/, www.pravda.sk, http://dnes.atlas.sk, http://www.kysuce.sk/, www.sav.sk, www.plusden.sk, www.ta3.sk/novinky.

288. Koza, J.: Moderné astronomické prístroje. Popularizačný plagát pre základné školy.

289. – 298. Koza, J.: Dopĺňanie informácií na internetovej stránke astronomických aktualít Astronomického ústavu SAV, http://www.astro.sk/news/, spolu 10  príspevkov.

299. Kučera, A.: Vnútro Slnka. Popularizačný plagát pre základné školy.

300. Kučera, A.: Webová stránka projektu APVV-068-06, 1.1.-31.12.2007.

301. Kučera, A.: Anketa: Aký máš názor na vedu, vedecký výskum a popularizáciu         vedeckých výsledkov v rámci  projektu APVV-068-06.

302. Minarovjech, M.: Exkurzia pre účastníkov XXVI ESOP na Lomnickom štíte,         27.8.2007.

303. Rušin, V., Žižňovský, J.:  Cez dni otvorených dverí ku hviezdam.  Správy SAV – portál sav.sk, 5.6.2007.

304. Rybák, J.: Webová stránka podujatia Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 

        4.-6.2007, http://www.astro.sk/~choc/open/07_casu/str/seminar.html

305. Rybák, J.: Webová stránka podujatia August 2007 Observing campaign DOT/      LaPalma + SOHO JOP189 +HOP020  +TRACE + RHESSI, 3.-31.8.2007        http://www.astro.sk/~choc/open/07_dot/07_dot.html

306. Rybák, J.: Webová stránka projektu APVV-0066-06 Ohrev slnečnej koróny: observačná  verifikácia  fyzikálnych mechanizmov.

http://www.astro.sk/~choc/open/07_dot/07_dot.html

307. Rybák J., Gömöry, P.: Tatranskí slniečkári v akcii. portál www.sav.sk, 28.8.2007.

308. Saniga, M.: Webovský diskusný klub o kognitívnych vedách.

http://forum.kognitywistyka.net/viewtopic.php?p=2050&sid=da51ce01de5d150013d01a5d6f9c1ff

309. Saniga, M.: Webovský diskusný klub o modelovaní časo-priestoru

        http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/27787,index.html

310. Saniga, M.: Webovský diskusný klub o konečných geometriách

        http://finitegeometry.org/quant.html

311. Saniga, M.: Webovský diskusný klub o modelovaní časo-priestoru

        http://here-b-dragons.blogspot.com/2007/12/gatekeepers-of-reality.html

312. Svoreň, J., Kučera, A., Rybák, J.: Slovenskí astronómovia sú pri príprave unikátneho teleskopu. portál www.sme.sk, 30.10.2007.

313. Svoreň, J., Prigancová, A.: Prejavy slnečnej aktivity ovplyvňujú techniku i reakcie človeka. www.sme.sk, aktuality.sk, dedo.sk, tldtatry.sk, 4.5.2007.

314. Svoreň, J., Šmihula, V., Žižňovský, J., Kačena, Š.: Otvorené dvere aj na Lomničáku, SAV – Informačný servis, www.sav.sk, 31.7.2007.

315. Štrpková, A., Kudela, K., Svoreň, J.: Medzinárodný heliofyzikálny rok, SAV – Informačný servis, www.sav.sk, 7.5.2007.

316. Veronig, A., Rybák J., Gömöry, P.: Informácia o medzinárodnej kampani astronómov

        na pozorovanie slnečnej aktivity,  Lichtblicke-Sonnensatelliten tanzen nach Grazer

       Pfeife, www.kleine-zeitung.at/magazin/wissen/538155/index.do

www.uni-graz.at/newswww_detail.htm?reference=60775

science.orf.at/science/news/149187

www.zukunftwissen.apa.at/cms/zukunftwissen/ftiundwissenschaft/topnews_einzel.html

317. Žižňovský, J.: Exkurzia na Skalnatom plese. Gymnázium T. Akvinského, Košice,         9.6.2007.