Príloha č. 1 -  Menný zoznam pracovníkov k 31.12.2008

 

 

  1. Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 z.z. – osobitná stupnica platových taríf

učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a

zdravotníckych zamestanancov:

 

 

Kategória

Pracovník

Úväzok

      %

Rieš. kapacita hod/rok

Vedúci vedecký pracovník DrSc.

 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

 Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

 Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 RNDr. Július Sýkora, DrSc.

 RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

HPP/100

HPP/100

VPP/  50

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/  25

HPP/100

2000

2000

1000

2000

2000

2000

   500

2000

Vedúci vedecký pracovník CSc.,PhD.

 RNDr. Jozef Tremko, CSc. 

 RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

VPP/  30

HPP/100

  600

2000

Samostatný vedecký pracovník CSc., PhD.

 RNDr. Ján Budaj, CSc.

 RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 RNDr. Igor Kapišinský, CSc.

 Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

 RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Ing. Milan Minarovjech, CSc.

 RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc.

 RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

 RNDr. Ján Rybák, CSc.

 RNDr. Metod Saniga, CSc.

 Nina A. Solovaya, DrSc.

 RNDr. Milan Zboril, CSc.

HPP/100

HPP/100

HPP/  75 HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/  25

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

2000

2000

1500

2000

2000

2000

2000

  500

2000

2000

1400

2000

Vedecký pracovník CSc., PhD.

 

 

 

 

 Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 Mgr. Marián Jakubík, PhD.

 Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD.

 Ing. Ľubomír Klocok, CSc.

 RNDr. Richard Komžík, CSc.

 Mgr. lius Koza, PhD.

 RNDr. Daniel Novocký, CSc.

 RNDr. Tomáš Paulech, PhD.

 RNDr. Jana Pittichová, PhD.

 Sergey Shugarov, CSc.         

 Mgr. Martin Vaňko, PhD.

HPP/  85

HPP/  60

HPP/100

HPP/  75

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/  50

HPP/    0

HPP/  80

HPP/    0

1700

1200

2000

1500

2000

2000

2000

  600

1000

  600

1600

  600

Odborný  pracovník VŠ

 Ing. Jaroslav Ambróz

 Mgr. Júlia Farkašová  

 Mgr. Marek Husárik

 Ing. Vladimír Kollár

HPP/100

HPP/100

HPP/100

VPP/  50

1300

1400

2000

  200

 Doktorand

 Mgr. Marcela Bodnárová

 Mgr. Ľubomír Hambálek

 Mgr. Zuzana Krišandová

 Mgr. Emil Kundra

 Mgr. Matej Sekeráš

 Mgr. Mikuláš Tirpák

HPP/  33
HPP/100

HPP/  33 HPP/100

HPP/100

HPP/100

       

 

 

  1. Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 z.z.  – osobitná stupnica platových taríf

 vybraných skupín zamestnacov:

 

 

Kategória

Pracovník

Úväzok

      %

Rieš. kapacita hod/rok

Odborný  pracovník VŠ

Ing. Andrea Sanigová

HPP/100

 

 

 

  1. Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 z.z.  – základná stupnica platových taríf zamestnacov pri výkone prác vo verejnom záujme:

 

 

Odborný pracovník ÚSV

 Pavol Bendík

 Dušan Božik

 Gabriel Červák

 Ing. Peter Havrila

 Kamil  Kuziel

 Mgr. Rastislav Mačura

 Karol Maník

 Ing. Michal Pikler

 Pavol Schalling

HPP/100

VPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100

HPP/100HPP/100

HPP/100

HPP/100

 

 

 

 

  Ostatní

 Ing. Miroslav Alman

 Ing. Miroslav Alman

 Richard Bekeš

 Ing. Anna Bobulová               

 Dušan Božik

 František Budzák

 Mária Dufalová

 Terézia Griešová

 Mária Guzyová

 Ľudovít Hanigovský  

 Ján Klein

 Jozef Krasula

 Jozef Krempaský

 Katarína Krempaská

 Kamil Kuziel

 Veronika Mačáková

 Pavol Schalling

 Marta Šoltýsová  

 Mária Zajíčková

HPP/100

VPP/  22

HPP/100

HPP/  60

VPP/  20

HPP/100

HPP/100 HPP/100

HPP/100

HPP/100

VPP/  50

VPP/  20

VPP/  20

HPP/100

VPP/  14

VPP/  50

VPP/  22

HPP/100

VPP/  50