Príloha č. 4

 

Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

 

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice:

 

·         Magisterské štúdium

 

Mgr. Marek Husárik, Mgr. Zuzana Kaňuchová, Mgr. Mikuláš Tirpák

Semestrálny predmet „Praktikum z astronómie“

týždenne 0/4, za semester 0/56 (L), 3. ročník

 

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Semestrálny predmet „Fyzika Slnka“

týždenne 3/0, za semester 42/0 (L), 4. ročník

 

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Semestrálny predmet „Astronomické prístroje“

týždenne 2/0, za semester 28/0 (Z), 3. ročník      

 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet „Medziplanetárna hmota“

týždenne 4/0, za semester 56/0 (Z), 5. ročník

 

 

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava:

 

·         Magisterské štúdium

 

RNDr. Ján Budaj, CSc.

Semestrálny predmet „Úvod do extrasolárnych planét a hnedých trpaslíkov

týždenne 2/0, za semester 24/0 (Z), 4. a 5. ročník

 

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

Semestrálny predmet „Rozptyl svetla malými časticami“

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L), 4. a 5. ročník

 

·         Doktorandské štúdium

 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Semestrálny predmet „Populácia malých telies Slnečnej sústavy II“

týždenne 2/0, za semester 26/0 (L), 1. ročník