Príloha č. 5

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

 

Krajina

Druh dohody

 

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

 

Meno pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

 

 Belgicko

 

 

 

 

 Hambálek Ľ.

5

 

 Česká republika

 Budaj J.

 Husárik M.

 Kocifaj M.

 Kocifaj M.

 Svoreň J.

 Zverko J.

 Žižňovský J. .

4

9

3

2

9

12

12

 

 

 Rušin V.

 Saniga M.

 Saniga M.

 Zverko J.

 Žižňovský J.

3

6 

6

10

10

 

 

 

 Francúzsko  

 

 

 

 

 Minarovjech M.

 Saniga M.

7

21

 

 Grécko

 

 

 

 

 Feriančiková M.

 Chochol D.

 Jančušková D.

 Paluš P.

6

6

6

6

 

 Nórsko

 

 

 

 

 Koza J.

26

 

 Nemecko

 Kučera A..

 Skopal A..

28

28

 

 

 Gömöry P.

 Kocifaj M.

 Kocifaj M.

 Koza J.

 Rybák J.

7

4

6

17

30

 

 Rakúsko

 Gömöry P.

 Kučera A..

 Rybák J.

21

21

21

 

 

 Bodnárová M.

 Kocifaj M.

 Kocifaj M.

 Kučera A.

 Pittich E.

 Rybák J.

 Saniga M.

21

1

1

8

4

21

5

 

 Ruská federácia       

 Pittich E.

25

 

 

 

 

 

 Španielsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gömöry P.

 Gömöry P.

 Koza J.

 Kučera A.

 Kučera A.

 Rybák J.

17

19

17

17

5

17

 

 Švajčiarsko

 

 

 

 

 Rybák J.

2

 

 Taliansko

 Hajduková M.

 Porubčan V.

 Porubčan V.

14

7

6

 

 

 Kaňuchová Z.

8

 

 

 

 Počet dní spolu:

 

222

 

 

 

345

 

Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS  - vedecko-technická spolupráca v rámci  medzivládnych dohôd

B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:

 

Krajina

Druh dohody

 

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

 

Meno

pracovníka

Počet dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

Meno

pracovníka

Počet

dní

 Česká republika

 Meszárosová H.

 Mikulášek Z. 

 Janík J.

 Pracna P.

10

14

8

5

 

 

 Krejčová T.

 Meszárosová H.

 Meszárosová H.

 Mikulášek Z.

7

15

10

13

 Egypt

 Semeida M. H.

12

 

 

 

 

 Maďarsko

 

 

 

 

 Lévay P.

4

 Poľsko

 

 

 

 Radziszewski K.

 Rudawy P.

2

2

 

 

 Rakúsko

 Hanslmeier A..

 Havlicek H.

8

5

 

 

 

 

 Ruská federácia

 Kudryavtsev D.O.

 Romanjuk I.I.

28

14

 

 

 Rjabova G.

6

 Taliansko

 Cevolani G.

10

 

 

 

 

 Ukrajina

 Krushevska V.

 Kuznetsova Y.

5

5

 

 

 

 

 

 

Počet dní spolu:        

 

124

 

4

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):

 

 Krajina

Názov konferencie

Meno pracovníka

Počet dní

 Čína

 IAU Symposium 251

 Hajduková M.

9

 Česká republika

 Seminár “Člověk ve svém ...”

 First Summer School on Disentangling

 First Summer School on Disentangling

 Rušin V.

 Hambálek Ľ.

 Kundra E.

2

8

8

 Francúzsko

 Astrophysics Detector Workshop 08

 Hric L.

4

 Kanada

 The clock and the Quantum

 Saniga M.

8

 Nemecko

 Redakčná rada časopis A&A

 12-European Solar Physics Meeting

 12-European Solar Physics Meeting

 12-European Solar Physics Meeting

 Skopal A.

 Kučera A.

 Rybák J.

 Koza J.

3

5

5

5

 Španielsko

 7th NEON school

 Husárik M.

16

 Taliansko

 Future Groud based Solar System....

 Future Groud based Solar System....

 Future Groud based Solar System....

 Future Groud based Solar System....

 Jakubík M.

 Neslušan Ľ.

 Paulech T.

 Svoreň J.

8

8

8

8

 Turecko

 World Observatories Forum

 Rušin V.

8

 Ukrajina

 Comets, Astereoids, Meteors, ...

 Comets, Astereoids, Meteors, ...

 Interecting Binaries: Accretion ...

 Interecting Binaries: Accretion ...

 Interecting Binaries: Accretion ...

 Interecting Binaries: Accretion ...

 Interecting Binaries: Accretion ...

 Pittich E.

 Solovaya N.

 Hambálek Ľ.

 Chochol D.

 Kundra E.

 Shugarov S.

 Skopal A.

8

8

8

8

8

8

8

 USA

 AGU FALL Meeting

 Rušin V.

10

 Veľká Británia

 Astronet Roadmap Symposium

 Kučera A.

6

 Počet dní  spolu:

 

 

186