Príloha č. 8       

                                        

Vedecko-popularizačné aktivity

 

P8.1 Vedecko-popularizačné články a rozhovory pre tlač  

 

1.             Bartolomejová, Mária H. - Hric, Ladislav. Astronomical olympiad in Slovakia.  In Journal of the World Federation of Physics Competition. ISSN 1389-6458, 2008,         vol. 10, no. 2, p. 25-30.

2.             Benčík, M., Porubčan, V. Čína posiela prvého taikonauta do vožného kozmu. Rozhovor pre Hospodárske noviny, 26.9.2008.

3.             Ďuríček, A., Svoreň, J.: Zimný slnovrat. Nový čas na nedežu. 21.12.2008.

4.             Hajduková, M.: Medzihviezdne meteoroidy. Kozmos 39, č.5, s. 26-27.

5.             Hric, L.: Čo viete a neviete o astronomických objektoch? - test, Quark 14, č. 4, str. 43 a 48.

6.             Hric, L.: Dlhá cesta k astronomickému zlatu, Kozmos 39, č. 1, 22-23.

7.             Hric, L.: Desatisíc kilometrov k astronomickému zlatu, Quark 14, č. 2, 40 - 41.

8.             Hric, L.: Výsledky AO po regionálnych kolách a príprava na finále, rozhovor pre TASR, Prešov 12. 4. 2008.

9.             Hric, L.: Do celoslovenského finále AO postúpilo 25 mladých, Sme, 18. 4. 2008.

10.         Hric, L.: Začína sa finále astronomickej olympiády, SITA, Vežká Lomnica 7. 5. 2008.

11.         Hric, L.: Výsledky finále AO na Slovensku, rozhovor pre TASR a SITA, Vežká Lomnica 9. 5. 2008.

12.         Hric, L.: Vežké ucho – polstoročie výskumu v Jodrell Banku, Kozmos 39, č. 3, 22 - 24.

13.         Hric, L.: Pán prsteňov a meteorický kráter v Kaali v Estónsku, Kozmos 39, č. 4, 29 - 32.

14.         Hric, L.: Tunguzská katastrofa: sté výročie, Kozmos 39, č. 4, 33.

15.         Hric, L.: Výsledky 2. ročníka IOAA v Indonézii, Bandung , Sme 28. 8. 2008.

16.         Hric, L.: Mladí astronómovia súažili v Indonézii, Quark 14, č. 11, 18.

17.         Hric, L.: Ďalší úspech slovenských astronómov na olympiáde na južnej pologuli, Kozmos 39, č. 6, 29 - 31.

18.         Hric, L.: Astronomická olympiáda na Slovensku – z Tatier až do sveta, Odborná konferencia “Quo vadis”, Kongresové centrum Technopol Bratislava, 23. – 26. 11. 2008, Zborník abstraktov.

19.         Husárik, M.: Poslovia z vesmíru. Žurnál č. 36/2008, s. 74-79.

20.         Husárik, M.: Úplné zatmenie mesiaca. Nový čas, 20.2.2008.

21.         Husárik, M., Svoreň, J.: Výskum komét a asteroidov na Skalnatom plese. Kozmos 39, č.5, s. 19-20.

22.         Chochol, D.: Medzinárodný rok astronómie 2009 vo svete a na Slovensku. Kozmos 39, č. 6, s.  14 – 16.

23.         Chochol, Drahomír. Public outreach activities and the IYA2009 in Slovakia. In Communicating Astronomy with the Public 2007:  Proceedings from the IAU/National Observatory of Athens/ESA/ESO. Editor Lars Lindberg Christensen, Manolis Zoulias, Ian Robson. - Athens: IAU: Observatory of Athens: ESA, 2008, p. 110-114.

24.         Jancura, V., Rušin, V.: Slnko nám pripravuje prekvapenia, Pravda, 9.2.2008, SME a video www.Sme.sk 11.4.2008.

25.         Jancura, V., Svoreň, J., Rušin, V.: Slovák vylúštil storočnú záhadu tunguzskej katastrofy, Pravda, 11.6.2008.

26.         Kaňuchová, Z.: Romantika v nočnej hvezdárni. Slovenka č. 30, 2008.

27.         Klocok, ź.: Věda na vrcholu Deda, Země Světa, Vysoké Tatry, str. 14-17,  Praha, červen 2008.

28.         Klocok, ź.: Zelenú korónu Slnka pozorovali po prvý krát Slováci, Rozhovor pre  Podtatranské noviny č.35, 26.8.2008.

29.         Klocok,ź.: Reprezentujú nás doma aj v zahraničí, Rozhovor pre źudia a Zem č. 10 – 2008.

30.         Klocok,ź.: Bližšie k revolúcii alternatívnych zdrojov energie, Rozhovor pre  Stop č. 20 – 2008.

31.         Kocifaj, M.: Kozmický prach a elektromagnetické žiarenie. Kozmos 39, č. 5, s. 23-25.

32.         Koza, J.: Čo hovorí astronóm. SME, č. 178, 1.8.2008, s. 3.

33.         Koza, J.: Správa pre agentúry SITA a TASR o čiastočnom zatmení Slnka 1.8.2008.

34.         Koza, J.: Správa pre agentúry SITA a TASR o čiastočnom zatmení Mesiaca 16.8.2008.

35.         Kráková, D., Svoreň, J.: Lasery v meste - silné lúče lietadlá nerušia. Sme, 9.5.2008.

36.         Neslušan, L., Jakubík, M.: Populácie malých telies a posledné štádium vzniku Slnečnej sústavy. Kozmos 39, č. 5, 12-14.

37.         Pittich, E.M., Solovaya, N.: Dynamika Slnečnej sústavy. Kozmos 39, č.5, s. 15-16.

38.         Pittichová, J.: Pozorovanie komét z Mauna Kea. Kozmos 39, č.5, s. 28-30.

39.         Porubčan, V.: Mars a Zem 27. augusta 2008. Elektronické noviny SAV, č. 6.

40.         Porubčan, V.: „Meteorit“ Prievidza. Rozhovor pre časopis Plus jeden deň, 18.2.2008.

41.         Porubčan, V.: Meteory na radare. Kozmos 39, č.5, s. 22.

42.         Porubčan, V., Svoreň, J.: Bolidy v Európskej sieti. Kozmos 39, č.5, s. 21.

43.         Rušin, V.: S vežkým úspechom, ale bez pozornosti ..., Nová éra, č.2 (2008), str. 18-20.

44.         Svoreň, J.: Zmena zimného času na letný, Pravda, 29.-30.3.2008.

45.         Svoreň, J.: Meteorický roj uvidíte aj vožným okom, Rozhovor pre ČTK, 12.11.2008.

46.         Svoreň, J., Porubčan, V., Kaňuchová, Z.: Štruktúra meteorických prúdov. Kozmos 39, č.5, s. 17-18.

47.         Zboril, M.: Prípad hviezdy epsilon Eri. Quark 14, č. 1, s. 14.

48.         Zboril, M.: Problémy vežkých hráčov. Quark 14, č. 4, s. 17.

49.         Zboril, M.: Čo priniesol výskum Marsu? Quark 14, č. 10, s. 22.

 

P8.2 Vedecko-popularizačné prednášky pre verejnos  

 

50.         Bendík, P., Krišandová, Z.: O práci na Astronomickom ústave SAV, Tatranská Lomnica, 26.11.2008.

51.-58. Gömöry, P.: Galaxie – základné stavebné kamene vesmíru. 8 prednášok pre ZŠ a pre 

gymnázium v rámci projektu APVV LPP-068-06.

59.         Gömöry, P.: Astronomický ústav SAV a jeho história. Základná škola, Spišský Štiavnik, Stará Lesná, 21.5.2008.

60.         Gömöry, P.: O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum. Základná škola s materskou školou, Poprad, Stará Lesná, 13.6.2008.

61.         Gömöry, P.: Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom Plese. Základná škola Spišský Štiavnik, Skalnaté pleso, 17.6.2008.

62.         Gömöry, P.: Vývoj vesmíru a jeho budúcnos. Celoslovenský astronomický seminár pre učitežov – 2008, Stará Lesná, 5.12.2008.

63.         Hambálek, ź.: O práci na Astronomickom ústave SAV, SPŠ, Spišská Nová Ves. 9.5.2008

64.         Hambálek, ź.:  NᚠVesmír, ZŠ s VJM F. Rákocziho II., Kolárovo, 12.5.2008

65.         Hambálek, ź., Sekeráš, M.: Fotometrické pozorovania v Starej Lesnej. Celoslovenský astronomický seminár pre učitežov 2008, Stará Lesná, 5.12.2008.

66.         Hric, L.: Od galaxií ku kvazarom, II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium  Hlohovec, 3. 4. 2008

67.         Hric, L.: Najdlhšie úplné zatmenie Slnka 21. storočia, II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium Hlohovec, 3. 4. 2008

68.         Hric, L.: Ako ste príklady nepočítali, II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a   planetárium Hlohovec, 3. 4. 2008

69.         Hric, L.: Ako sme v Thajsku vybojovali astronomické zlato, II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium Hlohovec, 3. 4. 2008

70.         Hric, L.: Výskum galaxií a kvazarov, II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, 11. 4. 2008

71.         Hric, L.: Expedícia SAS pri SAV za najdlhším úplným zatmením Slnka 21. storočia, II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, 11. 4. 2008

72.         Hric, L.: Ako ste príklady nepočítali, II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, 11. 4. 2008

73.         Hric, L.: Ako sme v Thajsku vybojovali astronomické zlato, II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, 11. 4. 2008

74.         Hric, L.: Výskum Astronomického ústavu SAV, finále AO na Slovensku, Vežká Lomnica 7. – 9. 5. 2008

75.         Hric, L.: Ako sa rodia objavy v astronómii, finále AO na Slovensku, Vežká Lomnica 7. – 9. 5. 2008

76.         Hric, L.: Výskum na Astronomickom ústave SAV, SŠ Opava, Stará Lesná 5. 6. 2008

77.         Hric, L.: Ako sa pozoruje v Starej Lesnej, Stará Lesná, 9. 6. 2008

78.         Hric, L.: Práca na Astronomickom ústave SAV, Stará Lesná, 9. 6. 2008

79.         Hric, L.: Čo nového na oblohe, Stará Lesná, 12. 7. 2008

80.         Hric, L.: História a súčasnos výskumu galaxií, CVČ Domino, Košice, 29. 10. 2008

81.         Hric, L.: Galaxie. Celoslovenský astronomický seminár pre učitežov 2008, Stará Lesná, 5.12.2008.

82.         Husárik, M.: Astronomický ústav – história, smery výskumu a slnečná sústava. CSŠ-ZŠ Š. Mnoheža, Dlhé hony 3522, Poprad, 20.5.2008.

83.         Husárik, M.: História a práca na Astronomickom ústave a asteroidy. Základná škola Rosina, Družinská 624, Žilina, 22.5.2008.

84.         Husárik, M.: Práca na Astronomickom ústave a slnečná sústava. Základná škola, A. Kubinu 34, Trnava, 24.9.2008.

85.         Husárik, M.: AISAS Review and Asteroid in the Solar System. Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica, 7.10.2008.

86.         Husárik, M.: Pozorovacia technika Astronomického ústavu. Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, Tatranská Javorina, 16.10.2008.

87.         Chochol, D.: Vedecký výskum v stelárnom oddelení AsÚ SAV, SŠ Opava, Stará Lesná 6.6.2008

88.         Chochol, D.:  Medzinárodný rok astronómie na Slovensku, Celoslovenský astronomický seminár pre učitežov 2008, Stará Lesná, 5.12.2008.

89.         Kaňuchová, Z.: O práci na AsÚ SAV. ZŠ Komenského 23, Bardejov; 23.4.2008.

90.         Kaňuchová, Z.: Astronómia na Skalnatom plese. Fakulta BERG TU, Košice; 6.5.2008.

91.         Kaňuchová, Z.: Slnečná sústava pre najmenších. MŠ T. Lomnica, 12.5.2008.

92.         Kaňuchová, Z.: O práci na AsÚ SAV. ZŠ Spojná 14, B. Bystrica; 28.5.2008.

93.         Kaňuchová, Z.: Astronómia v Tatrách. ZŠ źubotice; 28.5.2008.

94.         Kaňuchová, Z.: Astronómia v Tatrách. ZŠ źubotice; 2.6.2008.

95.         Kaňuchová, Z.: O práci na AsÚ SAV. ZŠ Ul. Obrancov mieru 884, Detva; 12.6.2008.

96.         Kaňuchová, Z.: Naša Slnečná sústava. ZŠ Ul. Školská 168, Štrba; 13.6.2008.

97.         Kaňuchová, Z.: Slnečná sústava po novom. Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topžou; 24.4.2008.

98.         Kaňuchová, Z.: Slnečná sústava. ZŠ s VOS Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199, Krásnohorské Podhradie; 24.4.2008.

99.         Klocok, ź.: Za čiernym Slnkom Mongolska, Celoslovenský seminár pre učitežov – 2008, Tatranská Lomnica 5.11.2008

100.     Klocok, ź.: Tatranská astronómia a expedície pozorovania zatmení Slnka, Lučatín,  2.5.2008

101.     Klocok, ź.: Výskum slnečnej koróny na Lomnickom štíte. Prednáška pre vojenských                     

          pridelencov vežvyslanectiev krajín V4 a Chorvátska. Vojenská zotavovňa, Tatranské

          Zruby, 31.5.2008

102.     Klocok, ź.: Expedícia pozorovania úplného zatmenia Slnka, Mongolsko 2008,   Slovtepmont, Partizánske, 14.11.2008

103.     Klocok, ź.: Tatranská astronómia a expedícia pozorovania úplného zatmenia Slnka,                      Mongolsko 2008, Brusno, 22.11.2008

104.     Klocok, ź.: Úplné zatmenie Slnka Mongolsko 2008, Kongresové centrum Academia                  

         Stará Lesná, 1.12.2008

105.-112.  Koza, J.: Moderné metódy astronomického výskumu, 8 prednášok pre ZŠ a pre

          gymnázium v rámci projektu APVV LPP-068-06.

113.-115.  Koza, J.: História a astronomický výskum na Observatóriu Skalnaté pleso, 3

          prednášky spojené s exkurziou na Observatórium Skalnaté pleso pre ZŠ a gymnázium v 

          rámci projektu APVV LPP-068-06.

116.     Koza, J.: Moderné astronomické prístroje, Astronomický klub Bratislava, 26. 8. 2008.

117.-123.  Kučera, A.: „Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej“, 7 prednášok pre ZŠ a pre

Gymnázium v rámci projektu APVV LPP-068-06.

124.     Kučera, A.: Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese, pre Základná  škola Tatranská Lomnica, 13.6.2008.

125.     Kučera, A.: Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese, pre Základná škola Komenského, Sečovce, 13.6.2008

126.     Kučera, A.: Cesta za poznaním Slnka,  pre Základná škola Jarná, Poprad, 5.11.

127.     Kundra, E.: Výskum na Astronomickom ústave SAV, ZŠ, Mařánkova 18, Opava, 

          Stará Lesná 6.6.2008

128.     Neslušan, L.: Posledné štádiá formovania sa Slnečnej sústavy. Centrum vožného času    Domino, Košice, 26.11.2008.

129.     Porubčan, V.:  Meteory a meteority. Slovenské národné múzeum. 12.6.2008.

130.     Pribulla, T.: DDO binary and multiple stars programs, Niagara Falls Astronomical  Club, Canada, 18.12.2008.

131.-132. Rušin, V.: Slnko – naša najbližšia hviezda. Akadémia vied Českej republiky, Praha, 

Česká republika, 8.1.2008. dve prednášky

133.     Rušin, V.: Strapaté a rozcuchané Slunce. Hvězdárna a planetárium v Ostrave, Ostrava,   Česká republika,  9.1.2008.

134.     Rušin, V.: Vesmír okolo nás. AsÚ SAV, pre Gymnázium Spišská Stará Ves, 11.3. 2008.                                                                 

135.     Rušin, V.: Zatmenia Slnka. Univerzita M. Bela, Banská Bystrica, 20.4.2008.

136.     Rušin, V.: Slnko – naša najbližšia hviezda. Cirkevná základná škola sv. Savia, Vranov nad Topžou, 24.4.2008.

137.     Rušin, V. – Kaňuchová, Z.: Slnko a Slnečná sústava. Gymnázium sv. Františka z Asissi, Vranov nad Topžou, 24.4.2008.

138.     Rušin, V.: Slnko  a Niger. Gymnázium sv. Františka z Asissi, Vranov nad Topžou, 24.4. 2008.

139.     Rušin, V.: Cesty za korónou. Cukráreň Victoria, Prešov, 15.5.2008.

140.     Rušin, V.: Slnko.  Gymnázium „Šrobárka“, Košice, 12.6.2008.

141.     Rušin, V.: Ohrozuje nás Slnko? Internetová kaviareň vo Zvolene, Zvolen, 26.6.2008.

142.     Rušin, V.: Zatmenia Slnka. Zasadačka na AsÚ SAV – pre Mladých astronómov Slovenska, (organizátor P. Kračalík), 29.8.2008.

143.     Rušin, V.: Vesmír okolo nás. Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná, 19.9.2008.

144.     Rušin, V.: Zatmenia Slnka a koróna. Hvezdáreň a planetárium v Prešove, 24.10.2008.

145.     Rušin, V.: Slnko a prejavy jeho aktivity. Centrum vožného času DOMINO, Košice, 12.11.2008.

146.     Rušin, V.: Slnko a Slnečná sústava. ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce, Spišské Hanušovce,

          21.11.2008. (3.-5. ročník)                                   

147.     Rušin, V.: Vesmír okolo nás. ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce, Spišské Hanušovce,

         21.11.2008. (6.-9. ročník)                                      

148.     Rušin, V.: Slnko, planéty a hviezdy,  AsÚ SAV Tatranská Lomnica, 26.11.2008.

149.     Rušin, V.: Vesmír okolo nás, AsÚ SAV Tatranská Lomnica , 26.11.2008

150.     Rušin, V.: Slnko – naša najbližšia hviezda, Stredná odborná škola hotelová, Liptovský Mikuláš, 28.11.2008.

151.     Rušin, V.: Slnečná koróna a zatmenia Slnka. AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, Celoslovenský astronomický seminár pre učitežov, 4.-6.12, 2008.

152.     Rušin, V., Svoreň, J.: Medzinárodný rok astronómie 2009; Aktivity v projekte APVV LPP-0146-06. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, 8.12.2008.  

153.     Rybák, J.: Slovenská slnečná astrofyzika pred 102 rokmi a dnes. Tábor Astronomická  výmena skúseností, Tatranská Lomnica, 25.8.2008.

154.     Rybák, J.: Slnečná astrofyzika pred 102 rokmi a dnes. Verejná prednáška. CVČ Domino, Košice, 5.11. 2007.

155.     Svoreň, J.:  Slnečná sústava.ZŠ Valaská, 29.5.2008.

156.     Svoreň, J.:  Astronómia na Slovensku. ZŠ Valaská, 29.5.2008.

157.     Svoreň, J.:  Je počet 8 planét definitívny? Centrum vožného času Domino, Košice, 

          22.10.2008.

158.     Svoreň, J.:  Slnečná sústava má opä 8 planét. Hvezdáreň, Prešov, 24.10.2008.

159.     Svoreň, J.: Joviálne planéty Slnečnej sústavy. Celoslovenský astronomický seminár   pre  učitežov, Stará Lesná, 5.12.2008.

160.     Svoreň, J.: História a súčasnos Astronomického ústavu SAV. Celoslovenský        

          astronomický seminár pre učitežov, Stará Lesná, 5.12.2008.

161.     Zboril, M.: Vznikol pozemský život skutočne na Zemi? Národné centrum pre popularizáciu  vedy a techniky, CVTI SR, Bratislava, 30. 9. 2008.

162.     Zverko, J.: Spektroskopia nehomogénneho povrchu chemicky pekuliárnych hviezd.

          Konferencia pri príležitosti 60. výročia źH s planetáriom v Prešove. 24.10.2008.

163.     Žižňovský, J.: Výskum premenných hviezd na Skalnatom plese. Exkurzia Gymnázium Stará źubovňa, Skalnaté pleso 8.5.2008.

164.     Žižňovský, J.:  Astronomický výskum na Skalnatom plese. Exkurzia TLD Tatry,  Skalnaté pleso 19.8.2008.

165.     Žižňovský, J.:  Ženy pri zrode modernej astronómie. Konferencia pri príležitosti 60. výročia źH s planetáriom v Prešove. 24.10.2008.

166.     Žižňovský, J.:  Ženy pri zrode modernej astronómie. Verejná prednáška 19.11.2008, Košice

 

 

P8.3 Rozhovory pre rozhlas

 

167.     Dovčiaková, J., Svoreň, J., Talavašek, M.: Astronomický ústav SAV pripravuje podujatia k budúcoročnému Medzinárodnému roku astronómie. Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál, 12.11.2008.

168.     Drutárovská, J., Rušin, V.: O výskume slnečnej koróny na Lomnickom štíte a počas úplných  zatmení Slnka Mesiacom. Dní otvorených dverí v rámci projektu „Stretnutia s vesmírom“.  O Slnku a zatmeniach. Český rozhlas, SRo, 24.5.2008.

169.     Husárik, M.: Informácia o úplnom zatmení Mesiaca v noci z 20. na 21. februára 2008. Slovenský rozhlas, 20.2.2008.

170.     Kaňuchová, Z.: 2008, Osobnosti Prešova. Rozhovor pre rádio Prešov. 22.8.2008.

171.     Michalka, P., Svoreň, J.: Bude pozorovatežné čiastočné zatmenie Slnka. Rádio Viva; Správy,. 29.7.2008.

172.     Koza, J.: Informácia o čiastočnom zatmení Slnka, Slovenský rozhlas 1, 1.8. 2008.

173.     Koza, J.: Rozhovor o čiastočnom zatmení Mesiaca, Rádio Prešov, 12. 8. 2008.

174.     Porubčan, V.: Meteory, meteority, asteroidy. Rozhlasová stanica Slovensko-rádio RFM, 31.1.2008.

175.     Rušin, V.: Slnko – naša najbližšia hviezda, Český rozhlas – slovenské vysielanie, 8.1.2008

176.     Rušin, V.: Slnko – naša najbližšia hviezda – celá nahrávka prednášky  v AV ČR pre Rádio Leonardo, 8.1.2008.

177.     Rušin, V.: Kam speje výskum Slnka v budúcnosti, Český rozhlas 2, 8.1.2008.

178.     Faxová, E., Rušin, V.: O Slnku. SRo - Rádio Regina Banská Bystrica, 10.7.2007.

179.     Rušin, V.: O projekte LPP-0146-06 „Stretnutia s vesmírom,“  o koróne zo zatmenia Slnka v Mongolsku a začiatku  nového cyklu slnečnej aktivity 24. Nahrávka rádia „Lumen“počas Tlačovej besedy v Košiciach, Košice, 12.11.2008.

180.     Rybák, J.: Informácia o úplnom a čiastočnom zatmení Slnka 1.8. 2008, Rádio Express, 1.8.2008.

181.     Svoreň, J., Babinská, M.: Automatické bolidové observatórium na Lomnickom štíte. Slovenský rozhlas, 9.1.2008.

182.     Svoreň, J.: Tento týždeň sú mimoriadne podmienky na pozorovanie Medzinárodnej vesmírnej stanice. Rádio Regina,  11.2.2008.

183.     Svoreň, J.: Pozorovanie Marsu, zatmenia Slnka a Perzeíd. Slovenský rozhlas, 29.7.2008.

184.     Svoreň, J.: V piatok uvidíme čiastočné zatmenie Slnka. Rádio Viva, 29.7.2008.

185.     Svoreň, J.: Pozorovanie Perzeíd . Rádio Viva, 5.8.2008.

186.     Svoreň, J.,  Zverko, J.: O súčasnom astronomickom výskume. Rádio Prešov, 24.10. 2008.

187.     Talavašek, M., Rušin, V.: O koróne zo zatmenia Slnka v Mongolsku, projekte LPP a slnečnej aktivite, SRo Regina Košice, 12.11.2008

188.     Zverko, J.:  Rozhovor o aktuálnych otázkach astronómie. Regionálne vysielanie Slovenského rozhlasu v Prešove, 24.10.2008

 

 

P8.4 Televízne relácie a rozhovory pre televíziu

 

189.     Gajdoš, Š., Porubčan, V.: Svetový deň astronómie, Slovenská televízia - Ranný magazín, 19.3.2008.

190.     Hric, L.: 2. kolo AO v Hlohovci, rozhovor pre miestnu televíziu v Hlohovci, 3. 4. 2008.

191.     Husárik, M.: Úplné zatmenie Mesiaca v noci z 20. na 21. februára 2008. Slovenská televízia, 20.2.2008.

192.     Husárik, M.: Úplné zatmenie Mesiaca v noci z 20. na 21. februára 2008. TA3, 20.2.2008.

193.     Klocok, ź.:  Stanica ISS na oblohe Slovenska  , STV  , 14.2.2008

194.     Klocok, ź.:  Expedícia pozorovania zatmenia Slnka Mongolsko 2008, TV Joj,  12.8.2008

195.     Klocok, ź.:  Expedícia pozorovania zatmenia Slnka Mongolsko 2008,  STV , 13.8.2008

196.     Klocok, ź.:  Za čiernym Slnkom Mongolska, relácia  TV Poprad,  15.8.2008.

197.     Klocok, ź.:  Čo očakávame od urýchžovača častíc, Ta3, STV,  13.9.2008

198.     Navrátil, P., Rušin, V.: Môj profil. STV 2, Košice, 20.2.2002.

199.     Porubčan, V.: Meteorit „Prievidza“. Markíza, relácia REFLEX, 18.2.2008.

200.     Ratkovská, I., Rušin, V., Klocok, ź.: Koróna pri úplnom zatmení Slnka 1.8.2008 

          v Mongolsku. STV 1, Správy, 18.8.2008

201.     Rybák, J.: Informácia o úplnom a čiastočnom zatmení Slnka 1.8. 2008, TV JOJ – Hlavné správy, 30. 7. 2008. 

202.-203. Rušin, V.: Úplné zatmenie Mesiaca. Interview pre STV1TA3, 20.2.2008.

204.     Rušin, V.: M. R. Štefánik. TA3, 4.5 2008, živé vysielanie cca 11 minút.

205.     Rušin, V.: O výskume Slnka. Česká televízia, 24.5.2008.

206.     Rušin, V., Masarik, J.: Sonda Phoenix na Marse. STV2, Správy a komentáre, 27.6.2008

207.     Rušin, V.: Zatmenie Slnka v Mongolsku, TA3, 21.7.2008, živé vysielanie.

208.     Rušin, V.: O našej ceste do Mongolska. STV 2, Správy a komentáre,21.7.2008.

209.     Rušin, V.: Zatmenie Slnka. Mongolská televízia, 25.7.2008

210.     Rušin, V., Klocok, ź., Zimmermann, P.: O ceste na zatmenie Slnka do Mongolska, Televízia Poprad, 25.8.2008

211.     Slivenský, V., Rušin, V.: Dní otvorených dverí na Lomnickom štíte a najdôležitejšie výsledky z výskumu koróny na LŠ. TA3, 16.8.2008

212.     Svoreň, J.: Úplné zatmenie Mesiaca 21. februára 2008. STV 2, Regionálny denník, 20.2.2008.

 

P8.5 Tlačové besedy

 

213.     Rušin, V., Svoreň, J., Chochol, D.:  Tlačová beseda k Medzinárodnému roku astronómie, výsledkom expedície za zatmením Slnka do Mongolska a výsledkom Oddelenia medziplanetárnej hmoty AsÚ SAV, Košice, 12.11.2008.

 

P8.6 Iné

 

214.     Gömöry, P.: Galaxie – základné stavebné kamene vesmíru. PowerPoint prezentácia pre základné školy.

215.     Gömöry, P.: Galaxie – základné stavebné kamene vesmíru. Popularizačný plagát pre základné školy.

216.     Kaňuchová, Z.: Mesiac spoločník Zeme. PowerPoint prezentácia pre základné školy.

217.     Kaňuchová, Z.: Mesiac spoločník Zeme. Popularizačný plagát pre základné školy.

218.     Koza, J.: Moderné metódy astronomického výskumu. Popularizačný plagát pre ZŠ a gymnázium.

219.     Koza, J.: Moderné metódy astronomického výskumu. PowerPoint prezentácia pre ZŠ a gymnázium.

220.     Kučera, A.: Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej. Popularizačný plagát pre základné školy.

221.     Kučera, A.: Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej. PowerPoint prezentácia pre základné školy.

222.     Svoreň, J.: Zostavenie textu na informačnú kartičku FDC k emisii poštovej známky EUROPA 2009 – Astronómia, Slovenská pošta, 18.6.2008.

 

 

 

P8.7 Popularizácia na internete

 

223.     Čižmáriková, K., Hric, L., Štrpková. A.: Kto na olympiádu do Indonézie?, Aktuality SAV, 15. 4. 2008, webmaster@savba.sk.

224.     Gömöry, P., Koza, J., Kučera, A., Rybák J.: Tatranskí slniečkári opä v akcii. Portál www.sav.sk, 9.6.2008.

225.     Hric, L.: Webová stránka projektu APVV LPP – 0172 – 06 Astronomická olympiáda, www.sas.astro.sk /Akcie/AO/

226.     Hric, L., Čižmáriková, K.: Slováci na astroolympiádu, www.vesmir.sk.

227.     Hric, L., Čižmáriková, K.: Slováci na astroolympiádu, Aktuality SAV, 18. 8. 2008, webmaster@savba.sk.

228.– 247. Husárik, M.: Astronomický cirkulár Slovenskej astronomickej spoločnosti (čísla

562 – 581), (www.ta3.sk/sas/publications/cirkularMPH/).

248.– 254. Husárik, M.: Dopĺňanie informácií, resp. aktualít na internetovej stránke

          Astronomického ústavu SAV, (http://www.ta3.sk/news/), v roku 2008 spolu 7

          príspevkov.

255.     Husárik, M.: Informácia o prelete asteroidu 2007 TU24 29. januára 2008. Na portáloch sav.sk, hnonline.sk, vesmir.sk, ta3.com, obce.info, orangeportal.sk, atlas.sk.

256.     Husárik, M.: Informácia o úplnom zatmení Mesiaca v noci z 20. na 21. februára 2008. Na portáloch sav.sk, sme.sk, pravda.sk, ta3.com, Život Prešova, 24hod.sk, asvet.sk.

257.     Husárik, M.: Informácia o preletoch ISS na Slovenskom. Na portáloch tasr.sk, sita.sk, Zivot Presova, sme.sk, atlas.sk, vesmir.sk, i-news.sk.

258.     Husárik, M.: Informácia o predpovedanej zrážke asteroidu 2008 TC3 so Zemou. Na portáloch tasr.sk, sita.sk, iZurnal.sk, sme.sk, atlas.sk, vesmir.sk, i-news.sk.

259.     Chochol, D., Kráčalík, P.: Webová stránka k Medzinárodnému roku astronómie 2009:    www.astronomia2009.vesmir.sk

260.     Kaňuchová, Z.: Informácia o meteorickom roji Perzeíd. Na portáloch www.sav.sk; www.aktualne.sk; www.i-news.sk; www.centrum.sk; www.manzoz.sk, www.ta3.sk/news.

261.     Komžík, R.: Sprístupňovanie Žatvy objavov dr. J. Grygara na  www.astro.sk/zne.

262.     Koza, J.: Zatmenie Slnka u nás ako čiastočné, 31.7. 2008, Aktuality SAV na www.sav.sk.  

263–264. Koza, J.: Dopĺňanie informácií na internetovej stránke astronomických aktualít

         Astronomického ústavu SAV, http://www.astro.sk/news/, 2  príspevky.

265.     Koza, J., Wöhl, H.: OPTICON observing campaigns at the VTT 2008, KIS picture of the month July 2008, http://www.kis.uni-freiburg.de/

266.     Kučera, A.: Webová stránka projektu APVV-068-06, 1.1.-31.12.2008.

267.     Rybák, J.: Webová stránka podujatia Celoslovenský astronomický seminár pre učitežov, 4.-6.12. 2008, http://www.astro.sk/~choc/open/08_casu/str/seminar.html

268.     Rybák, J.: Webová stránka podujatia October 2008 Observing campaign DOT/ LaPalma + SOHO JOP189 +HOP088  +TRACE + RHESSI, 6.-20.10.2008 http://www.astro.sk/~choc/open/08_dot/08_dot.html

269.     Rybák, J.: Webová stránka podujatia OPTICON kampane 2008 – VTT/Tenerife + TRACE, 26.5.-7.6.2008, http://www.astro.sk/~choc/open/08_dot/08_dot.html

270.     Rybák, J.: Webová stránka projektu APVV-0066-06 Ohrev slnečnej koróny: observačná  verifikácia  fyzikálnych mechanizmov. http://www.astro.sk/~choc/open/apvv_0066-06/

271.     Saniga, M.: Webovský diskusný klub o vynárajúcej sa matematike (Mathematics in Emergence) http://www.flickr.com/groups/emergence/discuss/72157603616588226/

272.     Saniga, M.: Webovský diskusný klub o predstavách času http://psychonaute.net/forum/f11/le-temps-une-idee-surfaite-79/page2.html

273.     Saniga, M.: Webovský diskusný klub o hyperpriestore a štvrtom rozmere http://www.scifi-forum.de/off-topic/off-topic-allgemein/technik-wissenschaft/47182-hyperraum-vierte-dimension.html

274.     Saniga, M.: Webovský diskusný klub “Remarquable récit de NDE” http://icietmaintenant.fr/SMF/index.php?topic=3253.0

275.     Saniga, M.: Webovský diskusný klub “Why Time is Wrong…” http://www.thechurchofgoogle.org/forum/showthread.php?t=3475&page=3

276.     Saniga, M.: Webovský diskusný klub “Quantum Gravity 271.4: Jacobson Radical Part of Ternions, Found Important in (Quantum) Physics By Austria and Slovak Republic” http://groups.google.lv/group/sci.physics/browse_thread/thread/992ca0b4d017fa04?fwc=1

277.     Saniga, M.: Webovský diskusný klub “Quantum Gravity 272.5: Jacobson Radical in Quantum Theory: France and Slovak Republic” http://groups.google.co.th/group/sci.physics/browse_thread/thread/5d0f285537793d90

278.     Saniga, M.: Webovský diskusný klub “Quantum Gravity 277.0: Slovak Republic and Czech Republic, Austria and France Relate Jacobson Radical, Octonions, Ternions to Physics” http://groups.google.co.kr/group/sci.physics/browse_thread/thread/445d3c3c45594e7c

279.     Svoreň, J.: 100 rokov od Tunguzskej katastrofy, SAV – Informačný servis, www.savba.sk, 1.7.2008.

280.     Svoreň, J.: Meteorický roj uvidíte aj vožným okom, Sme, www.sme.sk, 12.11.2008.

281.     Šmihula, V., Rušin, V.: S vežkým úspechom,  ale bez pozornosti. www.sav.sk - august. Prebrali to viaceré noviny.

282.     Štrpková, A., Rušin, V.: O zatmení Slnka v Mongolsku. Pre www.sav.sk  Prebrali to viaceré noviny.