Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 14.10. 2019 00:41:43 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!