Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 1.6. 2020 00:43:04 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!