Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 30.9. 2020 20:34:57 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!