Martin Benko, Mgr. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879118
Email: mbenko@ta3.sk


Dátum a čas: 26.6. 2019 06:49:57 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!