Katarína Krempaská
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879163


Dátum a čas: 26.6. 2019 05:58:41 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!