ŽEŇ OBJEVŮ 2003 (XXXVIII.)

PSÁNO PRO KOZMOS, BRATISLAVA

Autor: Jiří Grygar

Věnováno památce zakladatele a prvního ředitele Hvězdárny ve Valašském Meziříčí Josefa Dolečka (1912-2003) a dlouholetého předsedy Čs. astronomické společnosti RNDr. Vojtěcha Letfuse, CSc. (1923-2003) z Ondřejova.

Pozn.: Elektronická verze těchto přehledů od r. 1995 je přístupná na WWW domovenkách časopisu Kozmos (http://www.ta3.sk/kozmos/kozmos.html) resp. Instatních astronomických novin (http://www.ian.cz), kde je navíc uložena i zvuková podoba posledních pěti stejnojmenných přednášek (Radio IAN).

Děkuji redakci Kozmosu za trpělivost, s níž čekala na 38. pokračování seriálu Žní objevů. Kvůli stále rostoucímu skluzu, na němž se rovnoměrně podílí překotný rozvoj astronomie a čím dál tím unavenější pisatel, prodělají následující Žně redukční dietu, protože objevy dalších let už čekají na svou příležitost být taktéž připomenuty ještě před koncem první dekády XXI. stol.

OBSAH:
Späť na hlavnú stránku ŽEŇ OBJEVŮ.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Tvorca HTML: Richard Komžík
rkomzik@ta3.sk

Dátum poslednej zmeny: 09. januára 2006