Books and book chapters published in Slovakia

1. CEMAN, R. - PITTICH, Eduard: Vesmír 2: Hviezdy - Galaxie, Mapa Slovakia, Bratislava, 2003 (in Slovak).

2. HRIC, Ladislav: Premenné hviezdy. In: Astronomická rocenka 2004, ed. E. Pittich, Slovenská ústredná hvezdáren, Hurbanovo, 2003, p. 178-192 (in Slovak).

3. PITTICH, Eduard: Cas, obloha. In: Astronomická rocenka 2004, ed. E. Pittich, Slovenská ústredná hvezdáren, Hurbanovo, 2003, p. 3-89 (in Slovak).

4. PITTICH, Eduard: Pohyb planét po oblohe, elongácie a jasnosti, Mesiac krátko po nove. In: Astronomická rocenka 2004, ed. E. Pittich, Slovenská ústredná hvezdáren, Hurbanovo, 2003, p. 90-103 (in Slovak).

5. PITTICH, Eduard: Galileiho mesiace. In: Astronomická rocenka 2004, ed. E. Pittich, Slovenská ústredná hvezdáren, Hurbanovo, 2003, p. 153-166 (in Slovak).

6. PITTICH, Eduard: Kométy. In: Astronomická rocenka 2004, ed. E. Pittich, Slovenská ústredná hvezdáren, Hurbanovo, 2003, p. 106-137 (in Slovak).

7. PITTICHOVÁ, Jana: Kométy roka 2002. In: Astronomická rocenka 2004, ed. E. Pittich, Slovenská ústredná hvezdáren, Hurbanovo, 2003, p. 204-242 (in Slovak).

8. RYBANSKÝ, Milan: Zatmenia Slnka a Mesiaca. In: Astronomická rocenka 2004, ed. E. Pittich, Slovenská ústredná hvezdáren, Hurbanovo, 2003, p. 167-170 (in Slovak)

9. SVOREN, Ján: Asteroidy ako materské telesá achondritov. In: Astronomická rocenka 2004, ed. E. Pittich, Slovenská ústredná hvezdáren, Hurbanovo, 2003, p. 138-152 (in Slovak).

10. ZBORIL, Milan: Škvrny na hviezdach podobných Slnku. In: Astronomická rocenka 2004, ed. E. Pittich, Slovenská ústredná hvezdáren, Hurbanovo, 2003, p. 274-277 (in Slovak).Jan Rybak 2004-06-11