Novinky / Podujatia EnglishEnglish

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021
od 8. do 14. novembra 2021


  • Základné údaje:
    • Kontaktná osoba: Mgr. Martin Vaňko, PhD.
    • Telefón, e-mail: 052 7879 169, vanko@astro.sk

Vážená verejnosť,

organizovanie jednotlivých besied bude prebiehať prostredníctvom video-konferenčného programu ZOOM.

Organizovanie danej besedy je nastavené v týchto krokoch:

  • na príslušný deň a hodinu besedy, pripravíme virtuálnu konferenčnú miestnosť a s predstihom pridáme odkaz na pripojenie na web stránku Astronomického ústavu:

    link: https://www.astro.sk/l2_sk.php?part=news_events&cont=tvt

  • všetci záujemcovia o besedu sa pripoja do virtuálnej miestnosti v čase začiatku besedy, ktorá je uvedená v programe.


Dátum a čas: 1.12. 2022 22:24:40 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!