Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 19.5. 2022 20:18:26 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!