•  
EnglishEnglish

Názov: Driftujúce žubrienky vo vlnkových spektrách decimetrováho rádiového žiarenia vláknových pulzov
Autori: H. Meszarosová, M. Karlický, J. Rybák, K. Jiřička
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: V slnečnom decimetrovom rádiovom žiarení vláknových pulzov boli skúmané driftujúce žubrienky predpovedané teoretickými štúdiami. Charakteristické periody žubrienkových tvarov boli hľadané v časových radoch rádiového toku pomocou vlnkovej transformácie. Po prvýkrát boli nájdené driftujúce žubrienky vo vlnkových spektrách decimetrového rádiového žiarenia vláknových pulzov pozorovaných 11. júla 2005. Tieto žubrienky boli detekované na všetkých rádiových frekvenciách v intervale frekvencií 1602-1780 MHz. Charakteristická hodnota periody bola 81.4s a drift frekvencie prednej časti bol -6.8 MHz/s. Tieto žubrienky boli interpretované ako prejav prítomnoti magnetoakustických vlnových balíkov pohybujúcich sa pozdĺž hustého erupčného vlnovodu a ich frekvenčný posun ako pohyb vlnových balíkov modulujúci rádiovú emisiu spôsobovanú plazmovou emisiou. Prekložená analýza podporuje model vláknových pulzov je založený na whistler vlnách.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 502, L13-15 (2009)


Dátum a čas: 2.2. 2023 10:26:08 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!