•  
EnglishEnglish

Názov: Žubrienky vo vlnkových spektrách slnečného decimetrového rádiového žiarenia vláknových pulzov
Autori: H. Meszarosová, M. Karlický, J. Rybák, K. Jiřička
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: V slnečnom decimetrovom rádiovom žiarení typu IV pozorovanom 13. júna 2001 boli po prvýkrát nájdené vo vlnkovom spektre žubrienkovité útvary. Útvary boli detekované súčasne vo všetkých rádiových frekvenciách v intervale 1,1-4,5 GHz. Charakteristická perioda týchto útvarov bola 70,9 s. Parametre žubrienových útvarov sú podobné na rôznych frekvenciách a korelácia medzi jednotlivými rádiovými tokmi je vysoká. Tieto žubrienkovité útvary boli interpretované ako prejavy magnetoakustických vlnových balíkov pohybujúcich sa pozdĺž erupčných slučiek cez zdroj rádiovej emisie a modulujúcich tak jeho gyrosynchrotrónne žiarenie.
Referencia: The Astrophysical Journal 697, L108-L110 (2009)


Dátum a čas: 2.2. 2023 08:35:25 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!