•  
EnglishEnglish

Názov: Analýza štruktúr magnetického poľa aktívnej oblasti 10720 pomocou semiempirického 3D MHD modelu
Autori: S.T. Wu, A.H. Wanga, A. Kučera, J. Rybák, Y. Liu, B. Vršnak, V. Yurchyshyn
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Pre pochopenie slnečných eruptívnych procesov (erupcie a koronálne výrony hmoty) musíme skúmať zmeny prebiehajúce na slnečnom povrchu. Preto sme použili semiempirický 3D MHD model pre analýzu aktívnej oblasti AR 10720 produkujúcej 15. januára 2005 erupcie a koronálne výrony hmoty. Meranie digitálneho vektorového magnetografu (DGVM) observatória Big Bear Solar Observatory (BBSO) boli použité pre výpočet zmien magnetického poľa počítaného v nepotenciálovej aproximácii a pre výpočet vývoja elektrického prúdu pre a po erupčnom jave. Numerické výsledky zahrňujú zmenu magnetického toku, elektrický prúd, dĺžku strihovej oblasti hlavnej neutrálnej línie a normalizovanú tokovú mieru zakryvenia magnetických štruktúr. Prúdová helicita injektovaná do koróny a povrchová rýchlosť plazmy boli takisto počítané. Charakteristické parametre procesu pred javom a po jave boli skúmané a množstvo energie premenené pre pohyb javu bolo odhadnuté.
Referencia: Advances in Space Research 44, 46-53 (2009)


Dátum a čas: 2.2. 2023 09:10:31 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!