•  
EnglishEnglish

Názov: Stabilná konfigurácia ultra relativistických materiálnych sfér: riešenie pre extrémne horúci plyn
Autori: L. Neslušan
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Skorigovali sme všeobecne známe závery Oppenheimera a Volkoffa publikované v roku 1939 o tom, že posledné štádium vývoja najhmotnejších hviezd po vyhasnutí termonukleárnych reakcií je gravitačný kolaps až do bodových rozmerov a že nijaká hmota, ani žiarenie nemôže uniknúť spopod gravitačného polomeru skolabovaného objektu. Konkrétne sme dokázali, že stavová rovnica pre plyn v povrchovej vrstve objektu sa stáva identickou s relativistickou rovnicou hydrostatickej rovnováhy, keď sa vlastný fyzický polomer objektu stane identickým s jeho Schwarzschildovým gravitačným polomerom. To znamená, že gravitácia je úplne vykompenzovaná celkovým gradient tlaku na povrchu takéhoto objektu. Objekt sa vtedy stane stabilným. Vnútorná energia jeho povrchovej vrstvy pritom vystúpi nad všetky medze, takže horizont udalostí nie je pre takto energetickú hmotu neprekonateľnou bariérou. Inými slovami, únik hmoty a tým aj žiarenia z čiernych dier je možný.
Referencia: NESLUŠAN, Luboš. Stable configuration of ultrarelativistic material spheres: The solution for an extremely hot gas. In Physical Review D. ISSN 1550-7998, 2009, vol. 80, article no. 024015, 11 p.


Dátum a čas: 2.2. 2023 09:36:00 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!