•  
EnglishEnglish

Názov: Podstata antikorelácie žiarenia symbiotickej dvojhviezdy AG Draconis v oblasti veľmi mäkkých X-lúčov a optickej/UV oblasti spektra
Autori: A. Skopal, M. Sekeráš, R. González-Riestra, R. Viotti
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: AG Draconis je silným zdrojom veľmi mäkkých X-lúčov. Počas jej kľudných a aktívnych fáz sú toky jej žiarenia v oblasti mäkkých X-lúčov a optickej oblasti v antikorelácii. Použitím družicových pozorovaní v oblasti X-žiarenia (XMM-Newton), ďalekej UV oblasti (FUSE), UV oblasti (IUE) a optickej fotometrie sme vypracovali model rozdelenia energie v spektre AG Dra počas rôznych úrovní jej jasnosti. Model umožnil kvantitatívne vysvetliť pozorovanú antikoreláciu ako dôsledok variabilného úniku hmoty z centrálnych oblastí akréčneho disku. Zistili sme, že optické zjasnenia sú dôsledkom zosilneného hviezdneho vetra, ktorý procesom ionizácie a rekombinácie transformuje sveteľnú energiu z X-oblasti spektra do UV-optickej oblasti, a tak spôsobuje pozorovanú antikoreláciu. Modelovanie širokých krídieľ rezonančných emisných čiar OVI 1032, 1038 A a HeII 1640 A tento výsledok nezávisle potvrdil. Porozumenie inverzného vzťahu medzi optickými a Roentgenovými tokmi žiarenia reprezentuje dôležitý poznatok pre výskum vzplanutí typu Z And.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 507, 1531-1539 (2009)


Dátum a čas: 2.2. 2023 08:13:41 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!