•  
EnglishEnglish

Názov: Záhadná dvojhviezda HD143418
Autori: J. Zverko, J. Žižňovský, Z. Mikulášek, J. Krtčka, I. Kh. Iliev, I. K. Stateva, I. I. Romanyuk, and D. O. Kudryavtsev
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Nedávno bolo objavené, že hviezda HD 143418 je spektroskopickou dvojhviezdou a jej primárna komponenta bola označená za chemicky pekuliárnu (CP) hviezdu. Jej svetlo sa periodicky mení v závislosti od orbitálnj fázy, s amplitúdou 0,04 mag. V tejto práci sme z hľadiska CP charakteristík analyzovali všetky dostupné fotometrické pozorovania, ako aj nové vlastné spektroskopické pozorovania. V sérii coude spektier získaných na 6 m ďalekohľade SAO Rus. AV a 2 m ďalekohľade NAO Bul. AV, sme skúmali variabilitu spektrálnych čiar Fe I, Fe II, Ti II, Cr II, Zr II, a Ba II. Dve Zeemanovské spektrá sme získali na detekciu magnetického poľa hviezdy a jedno echelle spektrum v širokom rozsahu vlnových dĺžok sa použilo na určenie chemického zloženia metódou syntetických spektier. Fotometrické pozorovania sme oodrobili PCA analýze zložitého fotometrického chovania tejto hveizdy. Identifikovali sme spektrálne čiary sekundárnej zložky dvojhviezdy a určili sme, že odpovedajú spektrálnemu typu F6V, a pomer svierivostí komponent je 0,94:0,06. Zistili sme, že ekvivalentné šírky analyzovaných čiar sa nemenia viac ako sú chyby meraní. Na Zeemanovských spektrách sa neindikovalo magnetické pole. Charakter pomerného zastúpenia chemických prvkov neodpovedá premennej CP2 hviezde. Jedinou významnou dochylkou je 12-násobný deficit scandia, čo je síce charakteristické pre CP hveizdy typu Am, no tie sú však nepremenné. Pozorovaná premennosť svetla tejto hviezdy je zviazaná s orbitálnou periódou a je dôsledkom elipticity primárnej zložky a nie štruktúrovaného povrchu, ako to býva v prípade CP hviezdy. Sezónna zložka svetelných zmien sa mení vo veľkosti i v tvare. Zistili sme, že primárna zložka rotuje silne subsynchrónne. Naším záverom je, že primárna zložka HD 143418 je normálna, mierne vyvinutá hviezda hlavnej postupnosti spektrálneho typu A5V. Sezónna premennosť orbitálne modulovanej svetelnej krivky môže súvisieť s očakávaným výskytom okolohviezdnej hmoty, ktorá má pôvod v slapovom zrýchľovaní rotácie primárnej zložky. HD 143418 môže byť prototypom vzácneho druhu oddelenej interagujúcej dvojhviezdy so subsynchrónne rotujúcou primárnou zložkou, ktorá práve prechádza štádiom intenzívnej synchronizácie.
Referencia: Astronomy and Astrophysics 506, 845-856 (2009)


Dátum a čas: 2.2. 2023 09:12:15 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!