•  
EnglishEnglish

Názov: Podstata svetelných zmien kremíkovej hveizdy HR 7224
Autori: J. Krtička, Z. Mikulášek, G. W. Henry, J. Zverko, J. Žižňovský, J. Skalický, and P. Zvěřina
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Aj keď svetelné zmeny chemicky pekuliárnych (CP) hviezd sa používajú na určenie ich rotačných periód, mechanizmus ktorý ich spôsobuje, nie je stále dostatočne vysvetlený. V tejto práci simulujeme premennosť svetla hviezdy HR 7224 s využitím známeho rozloženia kremíka a železa na jej povrchu. Použili sme modely atmosfér typu TLUSTY vypočítané pre dané zastúpenie kremíka a železa, aby sme zistili tok žiarenia vystupujúci z povrchu atmosféry. Pre známu hodnotu rotačnej periódy sme odvodili teoretickú svetelnú krivku. Ukázali sme, že svetlné variácie tejto hviezdy je možné vysvetliť ako výsledok pôsobenia viacerých faktorov: 1) nerovomerným rozložením chemických prvkov po povrchu hviezdy, 2) prerozdeľovaním toku žiarenia z ultrafialovej do viditeľnej časti spektra, 3) rotáciou hviezdy. Preukázali sme, že viazano-voľné prechody v atómoch kremíka a viazano-viazané prechody v atómoch železa majú rozhodujúcu úlohu v prerozdeľovaní žiarivého toku. Je však treba hľadať ešte ďalšie procesy, aj keď už budú menej významné. Potvrdili sme, že početné čiary železa významne prispievajú k dobre známej depresii kontinua pri vlnovej dĺžke 5200 A. Diskutujeme vzťah medzi pomerným zastúpením železa v atmosfére hviezdy a fotometrickým indexom "a". Práca bola uvedená medzi najvýznamnejšími výsledkami týždňa (the highlights) v časopise Astronomy and Astrophysics.
Referencia: Astronomy and Astrohysics 499, 567-577 (2009)


Dátum a čas: 2.2. 2023 10:15:11 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!