•  
EnglishEnglish

Názov: Slnečný vietor a záchyt častíc medzihviezdneho prachu v slnečnej sústave
Autori: M. Kocifaj, J. Klačka
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Pohyb častíc medzihviezdneho prachu v slnečnej sústave je ovplyvnený gravitačnými a negravitačnými silami. V dôsledku interakcie so slnečným žiarením (Poyntingov-Robertsonov P-R efekt) sú niektoré z týchto častíc zachytené a môžu tak istú dobu zotrovať v slnečnej sústave. Ide o častice s polomermi 300-600 nm. Zachytené častice prispievajú k zvýšeniu koncentrácie prachovej zložky v okoloslnečnej zóne. Teoretické a numerické modelovanie ukázalo, že aj slnečný vietor môže výrazne spomaliť pohyb častíc obiehajúcich okolo Slnka podobne ako P-R efekt. Účinkom slnečného vetra však podlieha širšie spektrum častíc s polomermi 300-1000 nm. Celkové množstvo zachytených častíc v dôsledku interakcie so slnečným vetrom sa v porovnaní s P-R efektom môže zvýšiť až o 60% - 70%. Záchyt medzihviezdnych častíc je najefektívnejší pre zrnká s charakteristickým polomerom 400 nm. Táto veľkosť korešponduje s maximom rozmerovej distribúcie častíc detegovaných sondami Galileo a Ulysses. Teoretické výsledky preto dobre interpretujú experimentálne získané dáta, teda štatisticky najpravdepodobnejší rozmer detegovaných častíc.
Referencia: KOCIFAJ, Miroslav - KLAČKA, Jozef. A role of the solar wind in dynamics of interstellar dust in the solar system. In Solar Wind: Effects, Dynamics and Interactions. ISBN 978-1-60692-572-0, 2009, p. 275-289, (book chapter).


Dátum a čas: 2.2. 2023 08:59:10 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!