•  
EnglishEnglish

Názov: Odlišnosti dynamického vývoja sférických a nesférických častíc kozmického prachu
Autori: M. Kocifaj
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Dynamický vývoj morfologicky odlišných častíc sa môze dramaticky meniť v dôsledku vzájomného pôsobenia gravitácie, elektromagnetického žiarenia a Lorentzovej sily. Na rozdiel od idealizovných sférických častíc, pre realisticky tvarované častice nemožno predpovedať vývoj trajektórie ani na krátke časové obdobie. Detailné výpočty ukázali, že pohyb častíc závisí nielen na ich tvare a veľkosti, ale aj na ich chemickom zložení a vnútornej topológii. Ak sa napr. z materského telesa kométy uvolní sférická častica, tak monotónnym špirálovaním zaniká na Slnku. Avšak nesférická častica rovnakého pôvodu môže byť dočasne stabilizovaná na istej heliocentrickej vzdialenosti a preto jej doba života v slnečnej sústave bude oveľa dlhšia. Niektoré prachové častice sa tiež stabilizujú v rezonanciách s planétami. Kým pre sférickú časticu v blízkosti rezonancie je vždy charakteristický sekulárny pokles hlavnej poloosi, pre nesférickú časticu to neplatí. Chaoticky tvarovaná častica sa tak zachytáva vo vnútorných aj vonkajších rezonanciách s planétami.
Referencia: Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. ISSN 0022-4073, 2009, vol. 110, p. 879-888.


Dátum a čas: 2.2. 2023 10:03:49 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!