•  
EnglishEnglish

Názov: Ranné štádium vývoja mimoriadnej Novy Delphini 2013 (V339 Del)
Autori: A. Skopal, H. Drechsel, T. Tarasova, T. Kato, M. Fujii, F. Teyssier, O. Garde, J. Guarro, J. Edlin, C. Buil, D. Antao, J.-N. Terry, T. Lemoult, S. Charbonnel, T. Bohlsen, A. Favaro, K. Graham
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Jav novy je výsledkom explozívnej termonukleárnej fúzie vodíka na hélium v povrchovej vrstve bieleho trpaslíka (BT). Palivom tohto procesu je vodíkový materiál, ktorý je ukladaný na povrch BT z jeho súputníka v dvojhviezde. Keď tlak pri základni nahromadenej vrstvy dosiahne kritickú hodnotu, protóny začnú vytvárať jadrá hélia, pričom sa uvolňuje 6.3E+11 Joulov z 1 gramu vodíka. Súčasné teoretické modely tohto javu predpokladajú, že celková svietivosť niektorých nov môže na krátky čas po explózii presiahnúť aj tzv. Eddingtonovskú svietivosť, pri ktorej svietivá energia vyvažuje gravitačnú silu objektu. Nova Delphini 2013 (V339 Del) bola objavená 14. augusta 2013. Modelovaním rozdelenia energie v spektre novy od jej objavu až po prvú detekciu X-žiarenia (40. deň po maxime jasnosti), sme zistili, že celková svietivosť novy niekoľko-násobne presahovala odpovedajúcu Eddingtonovu hodnotu. Vysoká kadencia našich spektier umožnila určiť trvanie fázy tzv. žeravej gule do 20. augusta, kedy sa spektrum novy dramaticky zmenilo. Behom jedného dňa sa maximum vyžarovania novy presunulo do UV oblasti, pričom v optickom/IR spektre sme pozorovali extrémny nárast žiarenia hmloviny. Odpovedajúci emisný objem 1-2E+62 cmE-3 vyžadoval, aby horiaci BT produkoval až desať-násobok kritickej Eddingtonovskej svietivosti. Naša podrobná analýza vývoja novy, od niekoľkých hodín po jej výbuchu až po prvú detekciu X-žiarenia, ukázala, že nova sa nevyvíjala v súlade so súčasnými teoretickými predpokladmi. Nezvyčajná sféricky nesymetrická ejekcia hmoty novy V339 Del a jej extrémne fyzikálne podmienky počas a po fáze žeravej gule predstavujú zaujímavú novú výzvu pre teoretické modelovanie fascinujúceho javu novy.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 569, A112, p. 1-14 (2014)


Dátum a čas: 2.2. 2023 08:07:21 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!