•  
EnglishEnglish

Názov: Tempo odtoku hmoty premennej typu Mira v symbiotickej dvojhviezde V1016 Cyg určené z Ramanovho rozptylu
Autori: Matej Sekeráš, Augustin Skopal
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Tempo odtoku hmoty z premenných hviezd typu Mira predstavuje kľúčový parameter pre pochopenie ich vývoja. Vypracovali sme metódu určenia tempa odtoku hmoty z chladných zložiek typu Mira symbiotických dvojhvied na základe Ramanovho rozptylu žiarenia na neutrálnych atómoch vodíka hviezdneho vetra ich obrov. Touto metódou sme skúmali Ramanov rozptyl HeII λ1025 → λ6545 v spektre symbiotickej miridy V1016 Cyg. Určili sme jeho účinnosť na 10.2 a 14.8% a na základe ionizačného modelu symbiotických hviezd sme určili odpovedajúce tempo odtoku hmoty 2,0(+0,1/-0,2)×10^{-6} a 2,7(+0,2/-0,1)×10^{-6} hmotnosti Slnka za rok zo spektra pozorovaného v apríli 2006 a júli 2007. Hodnoty tempa odtoku hmoty určeného z Ramanovho rozptylu sú porovnateľné s hodnotami získanými nezávislými metódami. Aplikovanie našej metódy aj na iné systémy obsahujúce bieleho trpaslíka a premennú hviezdu typu Mira môže významne pomôcť pri modelovaní vývojových dráh chladných obrov v ich neskoršom štádiu vývoja na asymptotickej vetve H-R diagramu.
Referencia: The Astrophysical Journal 812,162 (2015)


Dátum a čas: 2.2. 2023 08:10:33 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!