•  
EnglishEnglish

Názov: Meteorický komplex asteroidu 3200 Phaethon: vlastnosti odvodené z teórie a aktualizovaných meteorických databáz
Autori: M. Jakubík, L. Neslušan
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: V tejto práci sme študovali meteorický komplex súvisiaci s asteroidom 3200 Phaeton. Sledovaním dynamického vývoja namodelovaných testovacích meteorických prúdov sme potvrdili prítomnosť 2 filamentov, ktorých dráhy pretínajú dráhu Zeme. Tieto filamenty pri stretnutí so Zemou pozorujeme ako meteroické roje Geminíd a Denných Sextantíd. V našich simuláciách sme uvažovali (a) iba gravitačný vplyv planét a (b) gravitačný vplyv planét a Poynting-Robertsonov efekt. Analýzou simulovaných rojov a porovnaním s pozorovanými rojmi sme určili ich pravdepodobný vek a tiež odhadli parameter β charakterizujúci vplyv tlaku žiarenia spôsobujúceho pomalé špirálovanie smerom k Slnku. Reálne pozorované Geminidy sme úspešne nasimulovali za predpokladu gravitačných porúch planét a vhodnej veľkosti Poynting-Robertsonovho efektu. V prípade Denných Sextantíd sme poukázali na nezrovnalosti v porovnaní teoretického roja s pozorovaným a navrhli možné riešenie: pôvod tohto roja z dvoch zdrojov.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 453, p. 1186-1200 (2015)


Dátum a čas: 2.2. 2023 10:22:39 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!