•  
EnglishEnglish

Názov: Tabuľky optických vlastností prachu pre exoplanéty
Autori: J. Budaj, M. Kocifaj, R. Salmeron, I. Hubeny
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Najnovšie výsledky poukazujú na prítomnosť prachových častíc v atmosférach alebo chvostoch extrasolárnych planét. V tomto článku prezentujeme výpočty a analýzu fázových funkcií, parametra asymetrie, opacity pre absorpciu a rozptyl, albeda, rovnovážnej teploty a žiarivého zrýchlenia prachových zŕn vyskytujúcich sa v extrasolárnych planétach. Predpokladáme Mieho teóriu pre homogénne, sférické častice a Deirmendjianovo rozdelenie ich veľkosti. Uvažujeme niekoľko typov častíc: korund, alumina, perovskit, olivín, pyroxén, železo, uhlík, vodný ľad , tekutá voda, amoniak. Tabuľky pokrývajú oblasť vlnových dĺžok 0.2-500 mikrometra a modálne veľkosti častíc 0.01-100 mikrometra. Rovnovážne teploty a žiarivé zrýchlenia uvažujú teploty zdroja 700-7000 K pod priestorovým uhlom 2pi-10^-6 sr a nie sú obmedzene predpokladom žiarenia čierneho telesa. Tabuľky sú sprístupnené komunite s programom, ktorý berie do úvahy ľubovoľný konečný uhlový rozmer zdroja svetla (hviezdy).
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 454, Issue 1, p.2-27


Dátum a čas: 2.2. 2023 09:08:10 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!