•  
EnglishEnglish

Názov: Krátkodobá variácia na povrchu Ceresu. Premenlivé množstvo vodného ľadu?
Autori: D. Perna, Z. Kaňuchová, S. Ieva, S. Fornasier, M. A. Barucci, C. Lantz, E. Dotto, G. Strazzulla
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: V spolupráci s francúzskymi a talianskymi vedcami sme pomocou ďalekohľadu Telescopio Nazionale Galileo (TNG, La Palma, Španielsko) získali spektrá trpaslíčej planéty Ceres vo vizuálnej a blízko-červenej oblasti v rôznych fázach jej rotácie a reanalyzovali spektrá v 3-µm oblasti publikované v literatúre. Vizuálne spektrá získané s mesačným odstupom pri takmer identických planetocentrických súradniciach sa líšia v sklone až do 3%/103 Å. V niektorých spektrách sme identifikovali slabú absorbciu s maximom pri 0.67 µm. Táto spektrálna charakteristika by mohla byť spôsobená alteráciou minerálov za prítomnosti vody. Vďaka rôznemu profilu absorbcie pri 3.06 µm pozorovanému v rôznych epochách bol jej pôvod interpretovaný v literatúre rôzne. Zistili sme, že podiel spektier v 3-µm oblasti získaných v rôznych rokoch je podobný spektru kryštalického vodného ľadu získanému v laboratóriu. Nami pozorovaná variabilita v sklone vizuálneho spektra a zmena tvaru 3,06 μm čiary (známa z literatúry) môžu byť vysvetlené ako dôsledok premenlivého výskytu vodného ľadu v rôznych obdobiach. Premenlivý výskyt vodného ľadu na Cerese podporujú aj nedávne objavy z "Herschel Space Observatory", ktoré poukazujú na existenciu stálych aj prechodných zdrojov vodnej pary na Cerese.
Referencia: Astronmy and Astrophysics 575, L1 (2015)


Dátum a čas: 2.2. 2023 10:11:44 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!