Ján Klein
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879132


Dátum a čas: 1.12. 2022 21:48:59 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!